Домашнє завдання: чим коледж відрізняється від школи

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниДомашнє завдання: чим коледж відрізняється від школи

kolledj i shkola2Здійснилося! Тяганина із документами та вступні іспити залишилися позаду, і ви знайшли себе в списках тих, хто рекомендований до вступу! Поки новоспечені студенти коледжу готуються до посвячення, ми трохи розповімо про особливості середньої спеціальної освіти на прикладі відмінності коледжу та школи.

Вчимося по-новому! Чим відрізняється навчальний процес.

Головним в житті студента вважається навчання. Чотири роки майбутні молодші спеціалісти гризуть граніт науки і випускаються справжніми професіоналами. Що ж робить навчання в середньому спеціальному навчальному закладі особливим і неповторним?

Академічні пари. Шкільні уроки по 45 хвилин відходять у минуле і замінюються парами по годину двадцять. Крім того, всі заняття мають чітку спрямованість. Якщо вчитель за 45 хвилин повинен був встигнути провести опитування та пояснити нову тему, то у викладача є певні години і для прочитання лекцій, і для проведення практичних занять. Під час лекції йде «начитка» матеріалу та пояснення тим, основні моменти студенти записують в конспект самостійно або під диктовку викладача. Під час практичних занять відбувається контроль знань студента, і виконуються різні креативні завдання. Для деяких навчальних курсів передбачені комбіновані заняття, що складаються з лекційного та практичного блоку.

Модульно-рейтингова система. Якщо в школі студенти вчилися чвертями, то в коледжі передбачені два семестри, які поділяються сесіями і канікулами (літніми та зимовими). Подібно вищим навчальним закладам, фаховий коледж КІБіТ з першого курсу працює за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). Кожен предмет включає в себе два або більше модулів (блок тем), в кінці кожного з них проводиться проміжний контроль. За кожне виконане завдання (відповіді на парах, написання модульної контрольної, підготовка індивідуального проекту, складання іспитів) студент отримує певну кількість балів. В кінці семестру вони підсумовуються, переводяться в формат ECTS і відповідний йому національний ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Практичні заняття. Фаховий коледж КІБіТ позиціонує себе в якості навчального закладу, що дає прикладну освіту. Студенти всіх спеціальностей мають різні практичні заняття, на яких формують і відточують свої професійні навички. Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» розбирають і ремонтують ноутбуки та іншу техніку, майбутні соціальні працівники вивчають гувернерство, фінансисти складають звіти із оцінки майна, менеджера створюють модель управління підприємством і т.д.

Контроль відвідуваності. Учнів в школі відмічають на кожному уроці. Якщо враховувати їхню кількість в класі (більше 30), дана процедура забирає достатньо багато часу. Відвідування студента в коледжі контролюється співробітниками деканату, які раз у день проходяться по аудиторіях, роблять перекличку, а потім складають щотижневий звіт.

Навчальний процес в коледжі КІБіТ змушує задуматися про своє майбутнє та подивитися на обрану вами професію іншими очима. Після проходження періоду адаптації, перед студентом відкривається світ цікавих та захоплюючих предметів, які приносять практичну користь

Студент коледжу – особистість чи об’єкт виховання?

Всі діти потребують виховання і твердої руки. Але з часом вони перестають бути дітьми, що дуже складно зрозуміти дорослим. Уkolledj i shkola школі учні постійно піддаються виховним процедурам. А як з цим полягає справа у коледжі?

Звернення на «Ви». У цивілізованому суспільстві існують певні правила етикету та поваги. Якщо дітям, які потребують захисту і наставництва, поблажливо кажуть «Ти» (що ті б не злякалися великої відповідальності), то для дорослих людей є обов’язковим шанобливе звертання на «Ви». Студент – самостійна особистість, майбутній професіонал. Тому одне із завдань викладачів коледжу – виховання у студента поваги до себе та інших, що неможливо без позитивного прикладу. Буває і так, що до студентів звертаються і на «Ти», але це свідчить не про відсутність поваги, а про ступінь довіри та готовності допомогти.

Контакт студента із викладачем. Спілкування вчителя із школярем обмежується уроками та класною годиною. Навчання майбутнього молодшого спеціаліста не вичерпується навчанням на парах. З метою формування професійних компетенцій та розвитку практичних навичок, студенти пишуть курсові роботи, готують презентації, створюють проекти, беруть участь в фокус групах та тренінгах. Завдання викладача – виявити потенціал студента, розвинути до максимуму всі його здатності і навчити реалізовувати їх на практиці. Тому між викладачем та студентом завжди відбувається особистісний контакт, який може підтримуватися і за межами аудиторії (за допомогою електронної пошти)

Зворотній зв’язок із адміністрацією. В системі шкільної освіти директор або завуч виступають чимось на зразок «страшилки», і найсуворішим покаранням є виклик батьків до директора. У коледжі йде двосторонній контакт, і для адміністрації коледжу кожен, хто вступив, – не маленька нерозумна дитина, а активний учасник навчального процесу. Студент може звернутися до керівництва (декана, проректора, ректора) із власною проблемою організаційного, побутового або навіть особистісного характеру, і отримати корисну пораду або допомогу в її вирішенні.

Студентське життя – не тільки навчання, а й соціалізація та формування життєвих цінностей. Для студентів дуже важливо мати перед очима приклад і підтримку досвідчених викладачів, але в той же час не відчувати ніякого тиску, що б назавжди не відвернути від навчання і майбутньої професії.

Живемо по-дорослому! Громадські заходи коледжу.

kolledj i shkola3Коледж – це не тільки місце для проведення пар. Практична складова навчально-виховного процесу присутня в багатьох аспектах діяльності закладу, і робить життя студента різноманітним та цікавим.

Відвідування підприємств. На відміну від школи, де навчальний процес обмежується шкільною партою, студенти коледжу, починаючи з першого курсу, отримують практичне підтвердження своїх знань. Теорія – важливий момент в навчанні, але сидячи за книжками, практичного досвіду не наберешся. Навчальний план коледжу передбачає поїздки на заводи та фабрики, а також візити до великих компаній. Важливий аспект – знайомство із діяльністю підприємства «зсередини» та отримання консультацій від досвідчених співробітників, які працюють на виробництві.

Міжнародні стажування. У коледжі студенти знайомляться із нововведенням, характерним виключно для середніх спеціальних або вищих навчальних закладів. Адміністрація економіко-технологічного коледжу КІБіТ спільно із зарубіжними вищими навчальними закладами щорічно організовує поїздки студентів за кордон з метою обміну досвідом. Стажування передбачає кілька блоків: теоретичний (вивчення навчального процесу), практичний (відвідування підприємств та майстер – класи) та культурний (прогулянка парками, екскурсії в музеї, спортивні заняття, відвідування театрів та концертів). За підсумками проходження стажування учасники отримують відповідний сертифікат.

Участь в конференціях. У Київському інституті бізнесу та технологій, в структурі якого знаходиться коледж, щороку проходить міжнародна науково-практична конференція «Студент – Дослідник – Фахівець», в якій беруть участь не тільки студенти, а й запрошені гості (в тому числі і з зарубіжних країн), а також викладачі. Студенти проводять самостійні наукові дослідження, освоюють програму для презентацій Power Point, набувають досвіду практичних виступів і вчаться грамотно вести дискусію.

Студентське самоврядування. Студенти – не є слухняним знаряддям в руках керівництва, і ніхто не змусить їх «ходити строєм» та носити шкільну форму. У коледжі КІБіТ існує Студентська Рада, яка стежить за виконанням прав студентів, а також бере участь в організації їхнього суспільного та культурного життя.

Організація культурного дозвілля. Формування світогляду та розширення кругозору особистості – першорядне завдання педагога. Як і в школі, студенти отримують можливість їздити на екскурсії, відвідувати музеї і театри, святкувати національні та міжнародні свята. Головна відмінність від школи – наші студенти періодично беруть участь у соціально-значимих громадських акціях та закликають суспільство по-новому подивитися на глобальні проблеми.

Фаховий коледж КІБіТ бажає своїм студентам першокурсникам якомога швидше адаптуватися до реалій життя коледжу і проявити себе з найкращих сторін! Не бійтеся нового життя, а пам’ятаєте – допомагаючи вам, ми самі стаємо кращими!