Домашнє завдання: чим коледж відрізняється від школи

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниДомашнє завдання: чим коледж відрізняється від школи

kolledj i shkola2Здійснилося! Тяганина із документами та вступні іспити залишилися позаду, і ви знайшли себе в списках тих, хто рекомендований до вступу! Поки новоспечені студенти коледжу готуються до посвячення, ми трохи розповімо про особливості середньої спеціальної освіти на прикладі відмінності коледжу та школи.

Вчимося по-новому! Чим відрізняється навчальний процес.

Головним в житті студента вважається навчання. Чотири роки майбутні молодші спеціалісти гризуть граніт науки і випускаються справжніми професіоналами. Що ж робить навчання в середньому спеціальному навчальному закладі особливим і неповторним?

Академічні пари. Шкільні уроки по 45 хвилин відходять у минуле і замінюються парами по годину двадцять. Крім того, всі заняття мають чітку спрямованість. Якщо вчитель за 45 хвилин повинен був встигнути провести опитування та пояснити нову тему, то у викладача є певні години і для прочитання лекцій, і для проведення практичних занять. Під час лекції йде «начитка» матеріалу та пояснення тим, основні моменти студенти записують в конспект самостійно або під диктовку викладача. Під час практичних занять відбувається контроль знань студента, і виконуються різні креативні завдання. Для деяких навчальних курсів передбачені комбіновані заняття, що складаються з лекційного та практичного блоку.

Модульно-рейтингова система. Якщо в школі студенти вчилися чвертями, то в коледжі передбачені два семестри, які поділяються сесіями і канікулами (літніми та зимовими). Подібно вищим навчальним закладам, економіко-технологічний коледж з першого курсу працює за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). Кожен предмет включає в себе два або більше модулів (блок тем), в кінці кожного з них проводиться проміжний контроль. За кожне виконане завдання (відповіді на парах, написання модульної контрольної, підготовка індивідуального проекту, складання іспитів) студент отримує певну кількість балів. В кінці семестру вони підсумовуються, переводяться в формат ECTS і відповідний йому національний ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Практичні заняття. Економіко-технологічний коледж КІБіТ позиціонує себе в якості навчального закладу, що дає прикладну освіту. Студенти всіх спеціальностей мають різні практичні заняття, на яких формують і відточують свої професійні навички. Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» розбирають і ремонтують ноутбуки та іншу техніку, майбутні соціальні працівники вивчають гувернерство, фінансисти складають звіти із оцінки майна, менеджера створюють модель управління підприємством і т.д.

Контроль відвідуваності. Учнів в школі відмічають на кожному уроці. Якщо враховувати їхню кількість в класі (більше 30), дана процедура забирає достатньо багато часу. Відвідування студента в коледжі контролюється співробітниками деканату, які раз у день проходяться по аудиторіях, роблять перекличку, а потім складають щотижневий звіт.

Навчальний процес в коледжі КІБіТ змушує задуматися про своє майбутнє та подивитися на обрану вами професію іншими очима. Після проходження періоду адаптації, перед студентом відкривається світ цікавих та захоплюючих предметів, які приносять практичну користь

Студент коледжу – особистість чи об’єкт виховання?

Всі діти потребують виховання і твердої руки. Але з часом вони перестають бути дітьми, що дуже складно зрозуміти дорослим. Уkolledj i shkola школі учні постійно піддаються виховним процедурам. А як з цим полягає справа у коледжі?

Звернення на «Ви». У цивілізованому суспільстві існують певні правила етикету та поваги. Якщо дітям, які потребують захисту і наставництва, поблажливо кажуть «Ти» (що ті б не злякалися великої відповідальності), то для дорослих людей є обов’язковим шанобливе звертання на «Ви». Студент – самостійна особистість, майбутній професіонал. Тому одне із завдань викладачів коледжу – виховання у студента поваги до себе та інших, що неможливо без позитивного прикладу. Буває і так, що до студентів звертаються і на «Ти», але це свідчить не про відсутність поваги, а про ступінь довіри та готовності допомогти.

Контакт студента із викладачем. Спілкування вчителя із школярем обмежується уроками та класною годиною. Навчання майбутнього молодшого спеціаліста не вичерпується навчанням на парах. З метою формування професійних компетенцій та розвитку практичних навичок, студенти пишуть курсові роботи, готують презентації, створюють проекти, беруть участь в фокус групах та тренінгах. Завдання викладача – виявити потенціал студента, розвинути до максимуму всі його здатності і навчити реалізовувати їх на практиці. Тому між викладачем та студентом завжди відбувається особистісний контакт, який може підтримуватися і за межами аудиторії (за допомогою електронної пошти)

Зворотній зв’язок із адміністрацією. В системі шкільної освіти директор або завуч виступають чимось на зразок «страшилки», і найсуворішим покаранням є виклик батьків до директора. У коледжі йде двосторонній контакт, і для адміністрації коледжу кожен, хто вступив, – не маленька нерозумна дитина, а активний учасник навчального процесу. Студент може звернутися до керівництва (декана, проректора, ректора) із власною проблемою організаційного, побутового або навіть особистісного характеру, і отримати корисну пораду або допомогу в її вирішенні.

Студентське життя – не тільки навчання, а й соціалізація та формування життєвих цінностей. Для студентів дуже важливо мати перед очима приклад і підтримку досвідчених викладачів, але в той же час не відчувати ніякого тиску, що б назавжди не відвернути від навчання і майбутньої професії.

Живемо по-дорослому! Громадські заходи коледжу.

kolledj i shkola3Коледж – це не тільки місце для проведення пар. Практична складова навчально-виховного процесу присутня в багатьох аспектах діяльності закладу, і робить життя студента різноманітним та цікавим.

Відвідування підприємств. На відміну від школи, де навчальний процес обмежується шкільною партою, студенти коледжу, починаючи з першого курсу, отримують практичне підтвердження своїх знань. Теорія – важливий момент в навчанні, але сидячи за книжками, практичного досвіду не наберешся. Навчальний план коледжу передбачає поїздки на заводи та фабрики, а також візити до великих компаній. Важливий аспект – знайомство із діяльністю підприємства «зсередини» та отримання консультацій від досвідчених співробітників, які працюють на виробництві.

Міжнародні стажування. У коледжі студенти знайомляться із нововведенням, характерним виключно для середніх спеціальних або вищих навчальних закладів. Адміністрація економіко-технологічного коледжу КІБіТ спільно із зарубіжними вищими навчальними закладами щорічно організовує поїздки студентів за кордон з метою обміну досвідом. Стажування передбачає кілька блоків: теоретичний (вивчення навчального процесу), практичний (відвідування підприємств та майстер – класи) та культурний (прогулянка парками, екскурсії в музеї, спортивні заняття, відвідування театрів та концертів). За підсумками проходження стажування учасники отримують відповідний сертифікат.

Участь в конференціях. У Київському інституті бізнесу та технологій, в структурі якого знаходиться коледж, щороку проходить міжнародна науково-практична конференція «Студент – Дослідник – Фахівець», в якій беруть участь не тільки студенти, а й запрошені гості (в тому числі і з зарубіжних країн), а також викладачі. Студенти проводять самостійні наукові дослідження, освоюють програму для презентацій Power Point, набувають досвіду практичних виступів і вчаться грамотно вести дискусію.

Студентське самоврядування. Студенти – не є слухняним знаряддям в руках керівництва, і ніхто не змусить їх «ходити строєм» та носити шкільну форму. У коледжі КІБіТ існує Студентська Рада, яка стежить за виконанням прав студентів, а також бере участь в організації їхнього суспільного та культурного життя.

Організація культурного дозвілля. Формування світогляду та розширення кругозору особистості – першорядне завдання педагога. Як і в школі, студенти отримують можливість їздити на екскурсії, відвідувати музеї і театри, святкувати національні та міжнародні свята. Головна відмінність від школи – наші студенти періодично беруть участь у соціально-значимих громадських акціях та закликають суспільство по-новому подивитися на глобальні проблеми.

Економіко-технологічний коледж КІБіТ бажає своїм студентам першокурсникам якомога швидше адаптуватися до реалій життя коледжу і проявити себе з найкращих сторін! Не бійтеся нового життя, а пам’ятаєте – допомагаючи вам, ми самі стаємо кращими!

Домашнее задание: чем колледж отличается от школы.

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниДомашнє завдання: чим коледж відрізняється від школи

kolledj i shkola2Свершилось! Волокита с документами и вступительные экзамены остались позади, и вы обнаружили себя в списках тех, кто рекомендован к поступлению! Пока новоиспечённые студенты колледжа готовятся к посвящению, мы расскажем немного об особенностях среднего специального образования на примере отличия колледжа и школы.

Учимся по-новому! Чем отличается учебный процесс.

Главным в жизни студента считается учёба. Четыре года будущие младшие специалисты грызут гранит науки и выпускаются настоящими профессионалами. Что же делает учёбу в среднем специальном учебном заведении особенной и неповторимой?

Академические пары. Школьные уроки по 45 минут уходят в прошлое и заменяются парами по час двадцать. Кроме того, все занятия имеют строгую направленность. Если учитель за 45 минут должен был успеть провести опрос и объяснить новую тему, то у преподавателя есть определённые часы и для прочтения лекций, и для проведения практических занятий. Во время лекции идёт «начитка» материала и объяснение тем, основные моменты студенты записывают в конспект самостоятельно или под диктовку преподавателя. Во время практических занятий происходит контроль знаний студента, и выполняются различные креативные задания. Для некоторых учебных курсов предусмотрены комбинированные занятия, состоящие из лекционного и практического блока.

Модульно-рейтинговая система. Если в школе студенты учились по четвертям, то в колледже предусмотрены два семестра, которые разделяются сессиями и каникулами (летними и зимними). Подобно высшим учебным заведениям, экономико-технологический колледж с первого курса работает по европейской кредитно-трансферной системе (ECTS). Каждый предмет включает  в себя два или больше модулей (блок тем), в конце каждого из них проводится промежуточный контроль. За каждое выполненное задание (ответы на парах, написание модульной контрольной, подготовка индивидуального проекта, сдача экзаменов) студент получает определённое количество баллов. В конце семестра они суммируются, переводятся в формат ECTS и соответствующий ему национальный («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Практические занятия. Экономико-технологический колледж КИБиТ позиционирует себя в качестве учебного заведения, дающего прикладное образование. Студенты всех специальностей имеют различные практические занятия, на которых формируют и оттачивают свои профессиональные навыки. Студенты специальности «Компьютерная инженерия» разбирают и ремонтируют ноутбуки и другую технику, будущие социальные работники изучают гувернёрство, финансисты составляют отчёты по оценке имущества, менеджера создают модель управления предприятием и т.д.

Контроль посещаемости. Учеников в школе отмечают на каждом уроке. Если учитывать  их количество в классе (более 30), данная процедура забирает прилично времени. Посещение студента в колледже контролируется сотрудниками деканата, которые раз в день проходятся по аудиториям, делают перекличку, а потом составляют еженедельный отчёт.

Учебный процесс в колледже КИБиТ заставляет задуматься о своём будущем и другими глазами посмотреть на выбранную вами профессию. После прохождения периода адаптации, перед студентом открывается мир интересных и увлекательных предметов, приносящих практическую пользу.

Студент колледжа – личность или объект воспитания?

Все дети нуждаются в воспитании и твёрдой руке. Но со временем они перестают быть детьми, что очень сложно понять взрослым. kolledj i shkolaВ школе ученики постоянно подвергаются воспитательным процедурам. А как с этим обстоит дело в колледже?

Обращение на «Вы». В цивилизованном обществе существуют определённые правила этикета и уважения. Если детям, нуждающимся в защите и наставничестве, снисходительно говорят «Ты» (что те б не испугались большой ответственности), то для взрослых людей обязательно уважительное обращение на «Вы». Студент – самостоятельная личность, будущий профессионал. Поэтому одна из задач преподавателей  колледжа – воспитание у студента уважения к себе и другим, что невозможно без позитивного примера. Бывает и так, что к студентам обращаются и на «Ты», но это свидетельствует не об отсутствии уважения, а о степени доверия и готовности помочь.

Контакт студента с преподавателем. Общение учителя со школьником ограничивается уроками и классным часом. Обучение будущего младшего специалиста не исчерпывается учёбой на парах. С целью формирования профессиональных компетенций и развития практических навыков, студенты пишут курсовые работы, готовят презентации, создают проекты, участвуют в фокус группах и тренингах. Задача преподавателя – выявить потенциал студента, развить до максимума все его способности и научить реализовывать их на практике. Поэтому между преподавателем и студентом всегда происходит личностный контакт, который может поддерживаться и за пределами аудитории (по электронной почте)

Обратная связь с администрацией. В системе школьного образования директор или завуч выступают чем-то вроде «страшилки», и самое страшное наказание – вызвать родителей к директору. В колледже идёт двухсторонний контакт, и для администрации колледжа каждый поступивший – не маленький неразумный ребёнок, а активный участник учебного процесса. Студент может обратиться к руководству (декану, проректору, ректору) с собственной проблемой организационного, бытового или даже личностного характера и получить дельный совет или помощь в её решении.

Студенческая жизнь – не только обучение, но и социализация и формирования жизненных ценностей. Для студентов очень важно иметь перед глазами пример и поддержку опытных преподавателей, но в то же время не испытывать никакого давления, что бы навсегда не отвернуться от учёбы и будущей профессии.

Живём по-взрослому! Общественные мероприятия колледжа.

kolledj i shkola3Колледж – не только место для проведения пар. Практическая составляющая учебно-воспитательного процесса присутствует во многих аспектах деятельности заведения, и делает жизнь студента разнообразной и интересной.

Посещение предприятий. В отличии от школы, где учебный процесс ограничивается школьной партой, студенты колледжа, начиная с первого курса, получают практическое подтверждение своих знаний. Теория – важный момент в обучении, но сидя за книжками, практического опыта не наберёшься. Учебный план колледжа предусматривает поездки на заводы и фабрики, а также визиты в крупные компании. Важный аспект – знакомство с деятельностью предприятия «изнутри» и получение консультаций от опытных сотрудников-производственников.

Международные стажировки. В колледже студенты знакомятся с новшеством, характерным исключительно для средних специальных или высших учебных заведений. Администрация экономико-технологического колледжа КИБиТ совместно с зарубежными ВУЗами ежегодно организовывает поездки студентов за границу с целью обмена опытом. Стажировка предусматривает несколько блоков: теоретический (изучение учебного процесса), практический (посещение предприятий и мастер – классы) и культурный (прогулка по паркам, экскурсии в музеи, спортивные занятия, посещение театров и концертов). По итогам прохождения стажировки участники получают соответствующий сертификат.

Участие в конференциях. В Киевском институте бизнеса и технологий, в структуре которого находится колледж, каждый год проходит международная научно-практическая конференция «Студент – Исследователь – Специалист», в которой принимают участие не только студенты, но и приглашённые гости (в том числе и из зарубежных стран), а также преподаватели. Студенты проводят самостоятельные научные исследования, осваивают программу для презентаций Power Point, приобретают опыт практических выступлений и учатся грамотно вести дискуссию.

Студенческое самоуправление. Студенты – не послушное орудие в руках руководства, и никто не заставит их ходить строем и носить школьную форму. В колледже КИБиТ существует Студенческий Совет, который следит за выполнением прав студентов, а также участвует в организации их общественной и культурной жизни.

Организация культурного досуга. Формирование мировоззрения и расширение кругозора личности – первостепенная задача педагога. Как и в школе, студенты получают возможность ездить на экскурсии, посещать музеи и театры, праздновать национальные  и международные праздники. Главное отличие от школы – наши студенты периодически принимают участие в социально-значимых общественных акциях и призывают общество по-новому посмотреть на глобальные проблемы.

Экономико-технологический колледж желает своим студентам первокурсникам как можно быстрее адаптироваться к реалиям жизни колледжа и проявить себя с самых лучших сторон! Не бойтесь и не робейте перед новой жизнью, а помните – помогая вам, мы сами становимся лучше!