Київський інститут бізнесу та технологій (КІБіТ)

приватний вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації

img_4964Київський інститут бізнесу та технологій – це можливість якісної вищої освіти у зручному для Вас форматі: денна та заочна форми навчання, друга вища освіта, підвищення кваліфікації та бізнес-освіта МВА (Школа бізнесу КІБіТ).

Київський інститут бізнесу та технологій – це можливість для кожного здійснювати в межах навчального процесу наукову та бізнесову діяльність згідно свого творчого та соціального потенціалу.

Ми раді тим, хто прагне досягти в житті самореалізації та успіху. КІБіТ – це Інститут, у якому академічні (лекційні та практичні) заняття доповнені іншими засобами для всебічного особистісного розвитку.

КІБіТ – це можливість спілкуватися та обмінюватися знаннями і досвідом як в межах України, так і поза ними. У програмі нашого навчального закладу – міжнародні стажування, обмін студентами та викладачами з такими вишами Європи: Лодзька політехніка (Польща), Талліннський технічний  університет(Естонія). У КІБіТ навчаються іноземці з багатьох країн світу.

У КІБіТ створено сучасну матеріально-технічну базу, гідні умови для досягнення результату. Наші зусилля направлені на плекання студентства. Адже саме Ви є тією рушійною силою, яка виведе державу на якісно новий рівень у всіх сферах суспільного життя: економічній, соціальній, політичній та духовній.

Ми будуємо наш Інститут як сучасний мульти-корпоративний університет. У структурі Інституту є коледж, по закінченню якого Ви отримаєте атестат та диплом молодшого спеціаліста, інститут, по закінченню якого Ви отримеєте диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, та інститут післядипломної освіти, по закінченню якого Ви отримуєте диплом спеціаліста або магістра. 

Безперервний процес підготовки фахівців різного напрямку та рівня орієнтований на попит вітчизняної та світової економіки, але не взагалі, а адресно – на потреби конкретних підприємств України. Тому КІБіТ веде постійну співпрацю з реальним бізнесом та топ-менеджерами різного профілю, опікується подальшою кар’єрою своїх випускників.

КІБіТ – це український інститут, єдина згуртована команда педагогів, практиків та студентів, для якої пріоритетними є знання і творчість, вимогливість і професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід.

img_5427

Ми прагнемо навчатися самі та навчати інших співпраці всієї команди. Успіх – це результат синергії людей, які пов`язують своє життя з безперервним розвитком особистості та які є справжніми лідерами.

У нашому розумінні лідерство є перш за все відповідальністю та бажанням спрямовувати свої зусилля на сотворення нового.

Освіта в широкому сенсі є здатністю бачити навколишній світ у всій красі його проявів. Бачити, любити та перетворювати на користь усім. Тому освіта у нашому розумінні є невід`ємною складовою сучасної, впевненої та відкритої людини – такої, яку можна назвати щасливою.

КІБіТ – це впевненість і довіра!

Ректор Київського інституту бізнесу та технологій
доктор філософських наук, професор Олена Яковлева