КІБіТ у квадраті: перехресний вступ

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКІБіТ у квадраті: перехресний вступ

herekrestnoe postuplenieВ останні роки стало популярним здобувати дві вищі освіти одночасно. Починаючи з другого курсу, студенти можуть вступити на іншу спеціальність в той же самий навчальний заклад, де вони навчаються. Це явище отримало назву «Перехресний вступ» і практикується в багатьох українських ВНЗ.

Чому нам мало одної освіти.

Не встигнувши закінчити перший курс, студенти в терміновому порядку збирають та подають документи для другого вступу. Повісити на себе додаткове навантаження – крок досить серйозний, адже добре вчитися завжди непросто. Якими є причини такої поведінки студентів?

Робота «на стику спеціальностей». Деякі підприємства вважають за краще брати на роботу «універсалів», які зможуть виконувати різнопланові обов’язки, поєднуючи «в одній особі» обов’язки бухгалтера, фінансиста і керівника.

Розширення професійних компетенцій. В епоху глобалізації діє принцип: «Хто більше вміє – той більше заробить». Кожен претендент на ринку праці намагається скласти оригінальне, не схоже на інші, резюме. Одна справа – мати кваліфікацію менеджера, а зовсім інша – менеджера з додатковою психологічною освітою.

Бажання отримати додаткові знання. Поєднати «приємне» (заняття для «душі»), з «корисним» (добре оплачувана робота) виходить далеко не завжди, але бути фахівцем в улюбленій справі хочеться неймовірно. При перехресному вступі отримуєш додаткову освіту та здобуваєш дві спеціальності – ту, що годує, і ту, що хобі.

Прагнення догодити і «вашим», і «нашим». Скільки батьків вважають, що знають майбутнє своїх дітей краще, ніж вони самі і давним-давно обрали своїм «чадам» спеціальність та місце навчання. Якщо це не збігається із вашими інтересами, є шанс уникнути конфлікту – після першого курсу здійснити перехресний вступ на вподобану вами спеціальність, звалити на себе додаткове навантаження, проте зберегти мир в родині.

Причин багато, результат один – йдемо наполегливо вчитися, отримуючи одночасно кілька дипломів.

Перехресний вступ на бакалаврат.

Вступити на додаткову вищу освіту – добрий варіант для тих, хто має чітке уявлення про свій життєвий план, хоче отриматиperekrestnoe postuplenie повноцінну освіту протягом п’яти років та вибрати відповідну сферу для працевлаштування. КІБіТ може запропонувати різні варіанти «комплексної освіти».

Найпопулярніший варіант – поєднати психологічну освіту із кваліфікацією менеджера. Добрий керівник повинен не тільки організовувати діяльність підприємства, а й вміти спілкуватися із своїми підлеглими та мотивувати їх на роботу, для чого потрібно бути підкованим в психології.

Не менш зручним є варіант: «фінансист і бухгалтер – два в одному». Невелике підприємство може об’єднати ці дві посади в одній, що вже гарантує вам гідну зарплату. Якщо ви працюєте у великій компанії або корпорації, наявність двох освіт також є плюсом – гарантовано не потрапите під скорочення.

Вчитеся на підприємця? На початковій стадії вашого проекту треба буде економити. Один із способів – взяти на себе обов’язки бухгалтера або фінансиста. Додатковим приємним моментом буде ваш спокій на предмет «нечистих на руку» працівників.

Київський інститут бізнесу та технологій проводить набір на наступні спеціальності та освітні програми:

Ознайомившись із списком можливих компетенцій даних спеціальностей, ви зможете самостійно розробити стратегію формування ваших професійних якостей і прийняти рішення про подальше навчання.

Магістр за двома спеціальностями.

perekrestnoe postuplenie2Після отримання базової вищої освіти випускники вступають до магістратури з метою поглибити свої знання та розширити сферу їхнього застосування. Багато студентів користуються можливістю вступити одночасно на дві магістерські програми і стати професіоналом в декількох сферах.

Магістратура Київського інституту бізнесу та технологій проводить набір на наступні спеціальності і спеціалізації:

Якщо ви бажаєте керувати туристичною компанією або працювати на гідній посаді в сфері туризму, КІБіТ пропонує отримати додаткову освіту в рамках освітньої програми «Економіка туристичної індустрії».

Навчання в магістратурі Київського інституту бізнесу та технологій становить півтора року та базується на спеціалізованих навчальних курсах. У своїй додатковій освіті ви будете вивчати виключно «профільні» предмети та не витратите зайвого часу на повторне вивчення загальноосвітніх дисциплін.

Отримуємо дві освіти в КІБіТ.

Київський інститут бізнесу та технологій пропонує своїм студентам отримати додаткову освіту та розширити можливості своєїperevod iz drugogo vuza1 реалізації. Чому додаткову освіту слід отримувати саме у нас?

 • Ми навчаємо спеціальностям із практичним застосуванням.
 • Наші викладачі працюють з урахуванням особливостей навчального навантаження студентів;
 • Всі наші навчальні курси включають в себе інноваційні методики викладання;
 • Ми надаємо студентам місце для проходження практики;
 • Ми здійснюємо навчальний процес поза аудиторією (електронні листи, скайп-конференції, відвідування підприємств, міжнародні стажування)
 • Ми маємо компактне розташування і забезпечуємо студентів комфортними технічними умовами.
 • Ми допомагаємо нашим випускникам систематизувати отримані знання та навички.

Вчитися ніколи не пізно. Сучасні молоді люди вважають за краще не витрачати даремно часу, а одразу придбати всі потрібні їм знання та уміння в одному місці. Якщо ви бажаєте стати справжнім «універсальним» фахівцем в українському та зарубіжному бізнес просторі, скористайтеся можливістю перехресного вступу до Київського інституту бізнесу та технологій. Більш детально про умови вступу та порядок подання документів ви зможете дізнатися, звернувшись до приймальної комісії Інституту в Києві, Житомирі, Вінниці або Умані. Вступайте та підвищуйте свої професійні якості разом з КІБіТ!

КИБиТ в квадрате: перекрёстное поступление

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКІБіТ у квадраті: перехресний вступ

herekrestnoe postuplenieВ последние годы стало популярным получать два высших образования одновременно. Начиная со второго курса, студенты могут поступить на другую специальность в то же учебное заведение, где они учатся. Это явление получило название «Перекрёстное поступление» и практикуется во многих украинских ВУЗах.

Почему нам мало одного образования.

Работа «на стыке специальностей». Некоторые предприятия предпочитают брать на работу «универсалов», которые смогут выполнять разноплановые обязанности, совмещая «в одном лице» обязанности бухгалтера, финансиста и руководителя.

Расширение профессиональных компетенций. В эпоху глобализации действует принцип: «Кто больше умеет – тот больше заработает». Каждый соискатель на рынке труда старается составить оригинальное, не похожее на другие резюме. Одно дело – иметь квалификацию менеджера, а совсем другое – менеджера с дополнительным психологическим образованием.

Желание получить дополнительные знания. Совместить «приятное» (занятие для «души»), с «полезным» (хорошо оплачиваемая работа) получается далеко не всегда, но быть специалистом в любимом деле хочется невероятно. При перекрёстном поступлении получаешь дополнительное образование и приобретаешь две специальности – ту, что кормит, и ту, что хобби.

Стремление угодить и «вашим», и «нашим». Сколько родителей считают, что знают будущее своих детей лучше, чем они сами и давным-давно выбрали своим чадам специальность и место учёбы. Если это не совпадает с вашими интересами, есть шанс избежать конфликта – после первого курса осуществить перекрёстное поступление на понравившуюся вам специальность, взвалить на себя дополнительную нагрузку, зато сохранить мир в семье.

Причин много, результат один – идём учиться много и упорно, получая одновременно несколько дипломов.

Перекрёстное поступление на бакалаврат.

Поступить на дополнительное высшее образование – хороший вариант для тех, кто имеет чёткое представление о своём perekrestnoe postuplenieжизненном плане, хочет получить полноценное образование в течении пяти лет и выбрать подходящую сферу для трудоустройства. КИБиТ может предложить различные варианты «комплексного образования».

Самый популярный вариант – соединить психологическое образование с квалификацией менеджера. Хороший руководитель должен не только  организовывать деятельность предприятия, но и уметь общаться со своими подчинёнными и мотивировать их на работу, для чего нужно быть подкованным в психологии.

Не менее удобный вариант: «финансист и бухгалтер – два в одном». Небольшое предприятие может объединить эти две должности в одной, что уже гарантирует вам достойную зарплату. Если вы работаете в большой компании или корпорации, наличие двух образований также является хорошим плюсом – гарантированно не попадёте под сокращение.

Учитесь на предпринимателя? На начальной стадии вашего проекта надо будет экономить. Один из способов – взять на себя обязанности бухгалтера или финансиста. Дополнительным приятным моментом будет ваше спокойствие на предмет «не чистых на руку» сотрудников.

Киевский институт бизнеса и технологий проводит набор на следующие специальности и образовательные программы:

Ознакомившись со списком возможных компетенций данных специальностей, вы сможете самостоятельно разработать стратегию формирования ваших профессиональных качеств и принять решение про дальнейшее обучение.

Магистр по двум специальностям.

perekrestnoe postuplenie2После получения базового высшего образования выпускники поступают в магистратуру с целью углубить свои знания и расширить сферу их применения. Многие студенты пользуются возможностью поступить одновременно на две магистерские программы и стать профессионалом в нескольких сферах.

Магистратура Киевского института бизнеса и технологий проводит набор на следующие специальности и специализации:

Если вы желаете руководить туристической компанией или работать на хорошей должности в сфере туризма, КИБиТ предлагает получить дополнительное образование в рамках образовательной программы «Экономика туристической индустрии».

Обучение в магистратуре Киевского института бизнеса и технологий составляет полтора года и базируется на специализированных учебных курсах. В своём дополнительном образовании вы будете изучать исключительно «профильные» предметы и не потратите лишнее время на повторное изучение общеобразовательных дисциплин.

Получаем два образования в КИБиТ

Киевский институт бизнеса и технологий предлагает своим студентам получить дополнительное образование и расширить perevod iz drugogo vuza1возможности своей реализации. Почему дополнительное образование следует получать именно у нас?

 • Мы обучаем специальностям с практическим применением.
 • Наши преподаватели работают с учётом особенностей учебной нагрузки студентов;
 • Все наши учебные курсы включают в себя инновационные методики преподавания;
 • Мы предоставляем студентам место для прохождения практики;
 • Мы осуществляем учебный процесс вне аудитории (электронные письма, скайп-конференции, посещение предприятий, международные стажировки)
 • Мы имеем компактное расположение и обеспечиваем студентов комфортными техническими условиями.
 • Мы помогаем нашим выпускникам систематизировать полученные знания и навыки.

Учиться никогда не поздно. Современные молодые люди предпочитают не тратить время зря, а  сразу приобрести все нужные им знания и умения в одном месте. Если вы хотите стать настоящим «универсальным» специалистом в украинском и зарубежном бизнес пространстве, воспользуйтесь возможностью перекрёстного поступления в Киевском институте бизнеса и технологий. Более детально об условиях поступления и порядке подачи документов вы сможете узнать, обратившись в приёмную комиссию Института в Киеве, Житомире, Виннице или Умани. Поступайте и повышайте свои профессиональные качества вместе с КИБиТ!