Історія нашого інституту починається з 1961 року, коли на базі Республіканського будинку економічної і науково-технічної пропаганди товариства «Знання» і провідних ВНЗ столиці України був створений Київський народний університет технічного прогресу.

Народні університети в СРСР були, з одного боку, формою освіти дорослих: на початок 50-х проблема загальної писемності була вирішена, і актуальності набуло твердження «освіта – точний барометр стану справ у суспільстві». Народні університети, що почали виникати з 1955 року, ставали закладами вищої освіти для робітників та інших фахівців без відриву від виробництва. У цей час «педагогіка дорослих» тільки починалася як наука (вже набагато пізніше на Заході з'явилася теорія «Lifelong Learning»). З іншого боку, в період «відлиги», коли економіка країни переорієнтувалася на ринкові принципи, народні університети стали подібністю бізнес-шкіл (МВА) і базою для здобуття другої вищої освіти для радянських управлінців.

Проте створений в Києві Університет технічного прогресу відрізнявся і за формою, і за змістом. Його навчальні програми створювалися з урахуванням передових теоретичних знань і практичних досягнень науки, впроваджень у виробництві, тому вони виходили за рамки стандартних програм ВНЗ. Факультети, що виникали в КНУТП, готували фахівців з нових міжгалузевих знань, тобто відповідали на виклик часу. Наприклад, факультети медичної кібернетики і промислового дизайну були на той час унікальними. За 15 років (з 1961 по 1977) кількість факультетів збільшилась з 2 до 24. Університет став експериментальною навчальною базою передового виробництва. Зокрема, за клопотанням профільних підприємств були створені відділення хімічних волокон, швацького і трикотажного виробництва, а після запиту медичних науково-дослідних інститутів запрацював факультет медичної радіоелектроніки. Деякі спеціалізації в університеті виникали за ініціативою окремих учених, що відчували «віяння часу», наприклад, факультет методики винахідництва, фізико-технічний факультет тощо.

Багато в чому КНУТП відбувся завдяки вченим-ентузіастам. Організатором і першим ректором був академік АН УРСР Андрій Овер'янович Василенко, який втілив свій задум широкої техніко-економічної просвітницької діяльності. Зусиллями другого ректора, члена-кореспондента АН УРСР, д.т.н., професора Григорія Валентиновича Самсонова КНУТП перетворився на суспільну академію технічного прогресу. Неможливо переоцінити вклад у світовий технічний розвиток і третього ректора КНУТП – Ларікова Леоніда Нікандровича.

Зусиллями кращих викладачів провідних київських ВНЗ: КПІ, КДУ, КІНГ, КТІЛП, КІІГА, КАДІ, а також видатних теоретиків, – слухачі Народного університету ставали розробниками і реалізаторами ідей передових учених. Саме з них створювалися інженерні робочі групи для практичного впровадження. Варто лише звернутися до фактів: у 1984 році в КНУТП викладали 11 членів-кореспондентів АН УРСР, 90 докторів наук та професорів і 432 кандидати наук і доцентів. А економічний ефект від впровадження дипломних проектів випускників університету склав 1 млн. 325 тисяч рублів.

На початку 90-х з об'єктивно-історичних причин багато розумних і потрібних тенденцій в освіті прийшли до занепаду. Але все ті ж ентузіасти від науки і прогресу не дали пропасти 30-річним зусиллям своїх попередників. У 1995 році разом з новим ім'ям «Київський інститут бізнесу та технологій» наш навчальний заклад отримав друге дихання.

КІБіТ відповідав всім стандартам ВНЗ і отримав ліцензію Міністерства освіти, а «стара школа» передових знань під його крилом відродилася на новому рівні. У 1996 році відбулася перша науково-практична конференція «Студент-дослідник-фахівець». У 2000 році КІБіТ почав міжнародну співпрацю із зарубіжними ВНЗ: перша група студентів стажувалася в Лодзькій Політехніці. Протягом 10 років відновилася регіональна структура, що створювалася ще в часи Народного університету: запрацювали філії  КІБіТ в  Білій Церкві, Запоріжжі, Вінниці, Ніжині, Житомирі, Умані і Луганську. «Вісник КІБіТ» з 2006 року виходить 3-4 рази на рік і включений до списку наукових видань ВАК України. Особливою гордістю інституту є бізнес-школа (МВА), яка входить в 5-ку лідерів бізнес-шкіл України.

Ми вважаємо, що історія нашого інституту – це не тільки предмет нашої гордості, але і міра нашої відповідальності за те, що ми робимо. Саме це мотивує КІБіТ не лише надавати якісну освіту своїм студентам, але і підвищувати соціальну значущість самого процесу освіти, шукати нові форми і підходи у навчанні як молоді, так і дорослих.

Невже 50 років?

1961

з ініціативи Товариства «Знання», Академії наук УРСР, НТТ, КПІ, КДУ, КІНГ, КТІЛП, КІІЦА, КАДІ створено Київський народний університет технічного прогресу. Університет працює на базі Республіканського будинку економічної та науково-технічної пропаганди.

1979

на 27 факультетах КНУТП пройшли навчання більше 17000 слухачів.

1984

економічний ефект від впроваджень дипломних робіт випускників КНУТП складає 1 млн. 325 тис. крб. До викладання залучено 11 членів-кореспондентів АН УРСР, 90 докторів наук та професорів і 432 кандидати наук і доцентів.

1992

кількість випускників КНУТП перевищила 30 тисяч осіб. Відбулася зміна організаційно-правової форми та назви. Запроваджені короткострокові програми навчання для малого та середнього бізнесу.

1995

відновлена робота факультетів економіки і менеджменту. Київський інститут бізнесу та технологій отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності.

1996

перша щорічна науково-практична конференція «Студент-дослідник-фахівець».

1999

перший випуск студентів за рівнем «Спеціаліст».

2000

початок міжнародної співпраці з іноземними навчальними закладами — перше стажування у Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща).

2002

відновлена робота факультету психології. Відкриті філії у Білій Церкві, Запоріжжі, Вінниці, Ніжині.

2003

відкриті філії у Житомирі, Умані, Луганську.

2004

відкрито Школу бізнесу КІБіТ (програма МВА). Розпочато випуск наукового видання «Вісник КІБіТ».

2006

відкрито чотири навчальні корпуси.

2007

відкрито магістратуру.

2008

відкрито власний навчальний корпус у Житомирі.

2010

«Вісник» включено в перелік фахових видань ВАК України.

2011

відкрито Коледж КІБІТ.

2012
відкрито власний навчальний корпус у Луганську.

2013
відкрито власний навчальний корпус у Києві.

2016

відкрито відділення для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства.

Ректори

1961 – 1963
Василенко А.А., академік АН УРСР, доктор технічних наук 
1963 – 1975
Самсонов Г.В., член-кореспондент АН УРСР, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки 
1975 – 1992
Ларіков Л.Н., професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки 
1992 – 1996
Костюк В.І., професор, доктор технічних наук
1996 – 2001
Дороговцев А.А. професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки 
2002 – до теперішнього часу
Яковлева О.В, професор