Історія

1. Біля витоків

Історія нашого Інституту починається у 1961 році, коли на базі Республіканського будинку економічної і науково-технічної пропаганди товариства «Знання» і провідних ВНЗ столиці України був створений Київський народний університет технічного прогресу (КНУТП).

Народні університети в СРСР були, з одного боку, формою освіти дорослих: на початок 50-х проблема загальної писемності була вирішена, і актуальності набуло твердження «освіта – точний барометр стану справ у суспільстві».

Народні університети, що почали виникати з 1955 року, ставали закладами вищої освіти для робітників та інших фахівців без відриву від виробництва. У цей час «педагогіка дорослих» тільки починалася як наука (вже набагато пізніше на Заході з’явилася теорія «Lifelong Learning»).

З іншого боку, в період «відлиги», коли економіка країни переорієнтувалася на ринкові принципи, народні університети стали подібністю бізнес-шкіл (МВА) і базою для здобуття другої вищої освіти для радянських управлінців.

головний офіс КНУТП

головний офіс КНУТП

Проте створений в Києві Університет технічного прогресу відрізнявся і за формою, і за змістом. Його навчальні програми створювалися з урахуванням передових теоретичних знань і практичних досягнень науки, впроваджень у виробництві, тому вони виходили за рамки стандартних програм ВНЗ.

Факультети, що виникали в КНУТП, готували фахівців з нових міжгалузевих знань, тобто відповідали на виклик часу. Наприклад, факультети медичної кібернетики і промислового дизайну були на той час унікальними.

 

2.Становлення

За 15 років (з 1961 по 1977) кількість факультетів збільшилась з 2 до 24. Університет став експериментальною навчальною базою передового виробництва. Зокрема, за клопотанням профільних підприємств були створені відділення хімічних волокон, швацького і трикотажного виробництва, а після запиту медичних науково-дослідних інститутів запрацював факультет медичної радіоелектроніки.

Деякі спеціалізації в університеті виникали за ініціативою окремих вчених, що відчували «віяння часу», наприклад, факультет методики винахідництва, фізико-технічний факультет тощо.

фак-т медицинской радиотехники

фак-т медицинської радіотехніки

Багато в чому КНУТП відбувся завдяки вченим-ентузіастам. Організатором і першим ректором був академік АН УРСР Андрій Овер’янович Василенко, який втілив свій задум широкої техніко-економічної просвітницької діяльності. Зусиллями другого ректора, члена-кореспондента АН УРСР, д.т.н., професора Григорія Валентиновича Самсонова КНУТП перетворився на суспільну академію технічного прогресу. Неможливо переоцінити вклад у світовий технічний розвиток і третього ректора КНУТП – Ларікова Леоніда Нікандровича.

ректор КНУТП Лариков Леонид Никандрович, д-р техн нак, проф, заслуженный деятель науки УССР, зав отделом института металлофизики АН УССР

ректор КНУТП Лариков Леонід Нікандрович, д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки УССР, зав. відділом інституту металофізики АН УССР

Зусиллями кращих викладачів провідних київських ВНЗ: КПІ, КДУ, КІНГ, КТІЛП, КІІГА, КАДІ, а також видатних теоретиків, – слухачі Народного університету ставали розробниками і реалізаторами ідей передових учених. Саме з них створювалися інженерні робочі групи для практичного впровадження. Варто лише звернутися до фактів: у 1984 році в КНУТП викладали 11 членів-кореспондентів АН УРСР, 90 докторів наук та професорів і 432 кандидати наук і доцентів. А економічний ефект від впровадження дипломних проектів випускників університету склав 1 млн. 325 тисяч рублів.

2.06.1965 год. Президиум на выпускном вечере слушателей КНУТП. Постановление по университету в связи с окончанием учебного года читает проректор проф Орловский А. В. (4в)

2.06.1965 рік. Президум на випускному вечорі слухачів КНУТП. Постанова по університету у зв’язку з закінченням навчального року читає проректор проф. Орловський А. В.

1979-1980 уч год. общеуниверситетское занятие в Окружном Доме офицеров

1979-1980 уч рік. загальноуніверситетське заняття в Окружному Будинку офіцерів

3.Визнання

На початку 90-х з об’єктивно-історичних причин багато розумних і потрібних тенденцій в освіті прийшли до занепаду. Але все ті ж ентузіасти від науки і прогресу не дали пропасти 30-річним зусиллям своїх попередників.

У 1995 році разом з новим ім’ям «Київський інститут бізнесу та технологій» наш навчальний заклад отримав друге дихання.

КІБіТ відповідав всім стандартам ВНЗ і отримав ліцензію Міністерства освіти, а «стара школа» передових знань під його крилом відродилася на новому рівні. У 1996 році відбулася перша науково-практична конференція «Студент-дослідник-фахівець». У 2000 році КІБіТ почав міжнародну співпрацю із зарубіжними ВНЗ: перша група студентів стажувалася в Лодзькій Політехніці. Протягом 10 років відновилася регіональна структура, що створювалася ще в часи Народного університету: запрацювали філії  КІБіТ в Білій Церкві, Запоріжжі, Вінниці, Ніжині, Житомирі, Умані і Луганську. «Вісник КІБіТ» з 2006 року виходить 3-4 рази на рік і включений до списку наукових видань України. Особливою гордістю інституту є бізнес-школа (МВА), яка входить в 5-ку лідерів бізнес-шкіл України.

Ми вважаємо, що історія нашого Інституту – це не тільки предмет нашої гордості, але і міра нашої відповідальності за те, що ми робимо. Саме це мотивує КІБіТ не лише надавати якісну освіту своїм студентам, але і підвищувати соціальну значущість самого процесу освіти, шукати нові форми і підходи у навчанні як молоді, так і дорослих.

Невже 50 років?

1961

з ініціативи Товариства «Знання», Академії наук УРСР, НТТ, КПІ, КДУ, КІНГ, КТІЛП, КІІЦА, КАДІ створено Київський народний університет технічного прогресу. Університет працює на базі Республіканського будинку економічної та науково-технічної пропаганди.

Заседание совета КНУТП

Засідання ради КНУТП

1979

на 27 факультетах КНУТП пройшли навчання більше 17000 слухачів.

1984

економічний ефект від впроваджень дипломних робіт випускників КНУТП складає 1 млн. 325 тис. крб. До викладання залучено 11 членів-кореспондентів АН УРСР, 90 докторів наук та професорів і 432 кандидати наук і доцентів.

Б. Е. Патон президент АН УССР, академик выступает на общеуниверситетском занятии

Б. Є. Патон президент АН УРСР, академік виступає на загальноуніверситетському занятті

1992

кількість випускників КНУТП перевищила 30 тисяч осіб. Відбулася зміна організаційно-правової форми та назви. Запроваджені короткострокові програми навчання для малого та середнього бізнесу.

1995

відновлена робота факультетів економіки і менеджменту. Київський інститут бізнесу та технологій отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності.

1996

перша щорічна науково-практична конференція «Студент-дослідник-фахівець».

1999

перший випуск студентів за рівнем «Спеціаліст».

2000

початок міжнародної співпраці з іноземними навчальними закладами — перше стажування у Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща).

2002

відновлена робота факультету психології. Відкриті філії у Білій Церкві, Запоріжжі, Вінниці, Ніжині.

2003

відкриті філії у Житомирі, Умані, Луганську.

2004

відкрито Школу бізнесу КІБіТ (програма МВА). Розпочато випуск наукового видання «Вісник КІБіТ».

2006

відкрито чотири навчальні корпуси.

2007

відкрито магістратуру.

2008

відкрито власний навчальний корпус у Житомирі.

2010

«Вісник» включено в перелік фахових видань ВАК України.

2011

відкрито Коледж КІБІТ.

2012

відкрито власний навчальний корпус у Луганську.

2013

відкрито власний навчальний корпус у Києві.

2016

відкрито відділення для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства.

Ректори

1961 – 1963

Василенко А. А., академік АН УРСР, доктор технічних наук

1963 – 1975

Самсонов Г. В., член-кореспондент АН УРСР, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки

1975 – 1992

Ларіков Л. Н., професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки 019

1992 – 1996

Костюк В. І., професор, доктор технічних наук

1996 – 2001

Дороговцев А. А. професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки

2002 – 2009

Романенко О. В.

2010 – 2014

Яковлева О. В

2015 – 2018

Саух І. В.

2019 – до теперішнього часу

Яковлева О. В, професор