Викладачі

Арешонков Віталій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
areshonkov@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: право.
Освіта: Академія управління Міністерства внутрішніх справ. Спеціальність: “Правознавство”, кваліфікація: “Юрист”.

Бойченко Наталія Михайлівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
boichenko.nat@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор філософських наук.
Звання: професор.
Предмет: філософія.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Філософія”, кваліфікація: “Викладач філософських дисциплін і соціально-політичних дисциплін”.

Scholar, ORCID, Irbis

Вишневська Наталя Миколаївна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
info_gt@kibit.edu.ua

Предмет: управління людськими ресурсами.
Освіта: Міжрегіональна Академія управління персоналом. Спеціальність: “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: “Економіст, менеджер персоналу”.

Воловик Наталія Львівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
volovik@kibit.edu.ua

Предмет: мова для іноземців.
Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Викладач російської мови і літератури, філолог.”

Гончаров Валерій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Звання: доцент.
Предмет: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, математичне моделювання.
Освіта: механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченко. Спеціальність: “Механіка”.

Гридковець Людмила Михайлівна

Київ / Кафедра психології
grydkovec@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Предмет: основи психологічного консультування, реабілітаційна психологія, психологія сімейних та сексуальних відносин.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Прикладна математика”, кваліфікація “Математик. Викладач”.

Irbis

Димитров Юрій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Предмет: історія України і світу.
Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького. Спеціальність: “Історія”, кваліфікація: “Вчитель історії та суспільствознавства середньої школи”.

Дмитрієва Світлана Михайлівна

Житомир / Кафедра психології
dmitrieva@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: загальна психологія, психологія реклами, психологія творчості.
Освіта: Житомирський державний педагогічний університет. Спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання”, кваліфікація: “Вчитель початкових класів середньої школи”.

Scholar

Долінський Леонід Борисович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dolinsky.com@gmail.com

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінансова математика, ризик менеджмент, фінансовий менеджмент, аналіз інвестиційних проектів.
Освіта: Київський національний економічний університет. Спеціальність: “Економічна кібернетика”, кваліфікація: “Магістр”.

Irbis, Scholar

Дубравська Наталія Миколаївна

Житомир / Кафедра психології
n.dubravska@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: основи психологічного консультування, психосоматика, психологія бізнесу, організація психологічної служби, візуальна психодіагностика, психологічний спецпрактикум.
Освіта: Житомирський державний педагогічний університет. Спеціальність “Початкове навчання, практична психологія”, кваліфікація: “Вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти”.

Scholar

Єфімчук Наталія Іванівна

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
efimchuk@kibit.edu.ua

Предмет: мистецтво, етика бізнесу.
Освіта: Київський державний інститут культури. Спеціальність “Бібліотекознавство та бібліографія”, кваліфікація: “Бібліотекар-бібліограф”.

Жигилевич Олена Юріївна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
zhygylevych@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: сертифікований міжнародний фасилітатор.
Звання: бізнес тренер.
Предмет: вступ до спеціальності (бізнес середовище), операційний менеджмент, основи бізнесу, основи підприємництва, бізнес-планування, менеджмент, прийняття управлінських рішень, управління змінами.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціалізація: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог”.

LinkedIn

Загарницька Ірина Іванівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
apply@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор філософських наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: соціальна філософія.
Освіта: Національний університет ім.. М.П.Драгоманова, 1999 р. Спеціальність: «Музичний вихователь», кваліфікація: “Вчитель музики”. Вищий навчальний заклад «Національна академія управління», 2004 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: “Юрист”.

Зварич Валерій Миколайович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
zvaruch@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор технічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: основи теорії інформаційно-вимірювальних систем.
Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Спеціальність: “Радіотехніка”, кваліфікація: “Радіоінженер”.

Зеленський Михайло Вікторович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
zelensky@kibit.edu.ua

Предмет: іноземна мова (англійська), іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність “Філологія”, кваліфікація: “Бакалавр філології, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури”.

Іванова Інна Михайлівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
bibliot@kibit.edu.ua

Предмет: зарубіжна та українська література.
Освіта: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. Спеціальність: “Бібліотекознавство та бібліографія”, кваліфікація: “Бібліотекар-бібліограф”.

LinkedIn

Калініченко Олена Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
e_kalinichenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: менеджмент якості.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Scholar

Карпова Тетяна Сергіївна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
karpova@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінанси, підприємництво, страхування, банківська справа, податкова система.
Освіта: Донецький національний університет, факультет обліку та фікансів. Диплом магістра зі спеціальності “Фінанси”, кваліфікація: “Магістр фінансів”.

Scholar, Irbis

Качарова Валерія Михайлівна

Київ / Кафедра психології
kacharova.vm@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: аспіратка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Предмет: психологія особистості, комунікативний тренінг, експериментальна психологія.
Освіта: Академія муніципального управління, 2014 р. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Лаборант наукового підрозділу в галузі психології”. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015 р. Спеціальність «Психологія», кваліфікація: “Викладач психології”.

Scholar

Кушнір Ольга Ярославівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vice-rector@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат філософських наук.
Предмет: проектний менеджмент, філософія, етика ділового спілкування
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Філософія”, кваліфікація: “Магістр філософії, викладач філософських дисциплін”.

Scholar, ORCID, Irbis

Лановенко Юлія Іванівна

Київ / Кафедра психології
lanovenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: загальна психологія, вікова психологія, практична психологія, практикум з загальної психології.
Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Психолог, викладач психології”.

Scholar

Литвинчук Леся Михайлівна

Київ / Кафедра психології
litvinchyuk.l@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор психологічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: психологія праці та профвідбір.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Магістр психології”.

Irbis

Максимець Світлана Миколаївна

Житомир / Кафедра психології
maksymets@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: психологічний коучінг, психологія спілкування, практикум з психології спілкування.
Освіта: Саратівський державний університет імені Н.Г. Чернишевського. Спеціальність: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог, викладач”.

Scholar

Миценко Даніїл Вячеславович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
d.mytsenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.
Предмет: історія психології, психологія соціальних та політичних конфліктів, соціально-психологічні основи управління, психологія праці та управління, психологія особистості, математичні методи в психології.
Освіта: Житомирське вище училище радіоелектроніки ПВО. Спеціальність: “Командна тактика Військ ППО”, кваліфікація: “Інженер з експлуатації радіотехнічних засобів”.

Scholar

Можаровська Тетяна Вікторівна

Житомир / Кафедра психології
mozharovska@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Предмет: мотивація поведінки та діяльності, психологія здоров’я.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах.”

Scholar

Момонт Тетяна Василівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
byh_gt@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: бухгалтерський облік, 1С: Підприємство.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність: “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Irbis

Мосійчук Ірина Вікторівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
mosiychuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: управління ризиками, електронна комерція, аналіз даних в економіці та фінансах.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Наумчик Ніна Василівна

Київ / Кафедра психології
naumchyk.n@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: психологія самосвідомості, індивідуальне консультування, загальна психологія.
Освіта: Харківський державний університет ім. Горького, 1980 р. Спеціальність: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог, викладач”.

Irbis

Нестеренко Інна Василівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
nesterenko@kibit.edu.ua

Предмет: англійська мова.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Спеціальність: “Педагогіка і методика середньої школи. Мова і література”, кваліфікація: “Вчитель мови і літератури”.

Никифорук Олена Ігорівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
elena.nikiforuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: логістика, цифрова економіка.

Павленко Тетяна Володимирівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dekan@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: вища математика.

Панасенко Ганна Олександрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
hannapanasenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: економічна безпека.

Пантєєв Роман Леонідович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
panteev.r@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат наук.
Звання: доцент.
Предмет: математичний аналіз, тестування.

Піддубна Лариса Петрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
piddubna.l@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: економічна статистика, документознавство, самоменеджмент, теорія організацій та організаційна поведінка.
Освіта: Харківський інститут громадського харчування. Спеціальність: “Економіка торгівлі”.

Пікуш Тарас Анатолійович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
pikush@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: податкова система.
Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет. Спеціальність: “Економіка підприємства”, кваліфікація: “Економіст”.

Пішеніна Тетяна Іллівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
pishenina@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: стратегічний менеджмент, менеджмент якості.
Освіта: Одеський політехнічний інститут. Спеціальність: “Технологія води та палива на ТЕС і АЕС”, кваліфікація: “Інженер-теплоенергетик”.

Irbis

Погрібна Дар’я Владиславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
pohribna@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат філософських наук.
Предмет: філософія.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність “Філософія”, кваліфікація: “Викладач філософських дисциплін і соціально-політичних дисциплін”.

Пойта Ірина Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
irynapoyta@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: конкурентоспроможність підприємства, міжнародний менеджмент.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Присяжнюк Валентина Юріївна

Житомир / Кафедра психології
prisyazhnyuk@kibit.edu.ua

Предмет: основи соціальної роботи, основи педагогічної діяльності, гувернерство, соціальна педагогіка.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Соціальна педагогіка”, кваліфікація: “Магістр соціальної педагогіки. Викладач соціальної педагогіки”.

Рафальський Ігор Олексійович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
rafalskyi@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор політичних наук.
Предмет: історія України, всесвітня історія, історія України та світу.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Історія”, кваліфікація: “Історик, викладач історії та суспіствознавства”.

Irbis

Скиба Тетяна Володимирівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
t.skyba@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: страхування, економічний аналіз підприємства, податки і податкова система, логістика, маркетинг.
Освіта: Житомирський національний агроекологічний університет. Спеціальність: “Менджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Irbis

Ставицький Олександр Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
stavitsky@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, бази даних, операційні системи.
Освіта: НТУ “Київський політехнічний інститут”. Спеціальність: “Технологія машинобудування”, кваліфікація: “Магістр механіки”.

ORCID

Тарасюк Олег Степанович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
tarasuk@kibit.edu.ua

Предмет: географія, астрономія, людина і світ.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність “Географія”, кваліфікація: “Вчитель географії”.

Ткачук Василь Іванович

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
tkachuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: професор.
Предмет: економічна безпека.
Освіта: Житомирський сільськогосподарський інститут. Спеціальність: “Агрономія”, кваліфікація: “Вчений агроном”. Житомирський національний агроекологічний університет. Спеціальність: “Економіка”, кваліфікація: “Спеціаліст з економіки”.

Scholar, ORCID

Тонюк Марина Олександрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
toniuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: економічна теорія, підприємництво, бізнес-культура.
Освіта: Київський національний економічний університет. Спеціальність: “Управління матеріальними ресурсами та організація торгівлі”.

ORCID

Харченко Вікторія Євгеніївна

Київ / Кафедра психології
kharchenko.v@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: вступ до спеціальності, психологія управління, історія психології.
Освіта: Донецький інститут соціальної освіти, відділення перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Психолог”.

Irbis, ORCID

Цибульський Василь Олексійович

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
tsybulskyi@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Освіта: Житомирський сількогосподарський інститут. Спеціальність: “Агрономія”, кваліфікація: “Вчений агроном”.

Scholar

Чімишенко Сергій Миколайович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
chimushenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінанси підприємств, економіка праці, основи соціального захисту населення, державні фінанси.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Scholar

Шапоренко Наталія Борисівна

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
shaporenko@kibit.edu.ua

Предмет: математика, фізика.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика”, кваліфікація: “Вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності”.

Шелестова Олена Вікторівна

Київ / Кафедра психології
shelestova.o@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Предмет: клінічна психологія.
Освіта: Київський Політехнічний Інститут, 1995 р. Спеціальність: «Технічна теплофізика», кваліфікація: “Інженер-теплофізик”. Київський Інститут Бізнесу і Технологій, 2011 р. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Психолог, викладач психології”.

Irbis

Шиманська Вікторія Василівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
v.shimanskaya@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: теорія та історія менеджменту, операційний менеджмент.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar, ORCID, Irbis

Штанова Лідія Яківна

Київ / Кафедра психології
shtanova.l@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат біологічних наук.
Предмет: анатомія та психофізіологія ЦНС.
Освіта: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1978 р. Спеціальність: “Фізіологія людини і тварин”, кваліфікація: “Біолог-фізіолог, викладач біології та хімії”.

Irbis

Юрченко Олексій Юрійович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
yurchenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: стратегічний менеджмент.
Освіта: Українська академія банківської справи. Спеціальність: “Банківська справа”.

Irbis

Яковлев Всеволод Ярославович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vsevolod.iakovlev@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат технічних наук.
Предмет: магнітні кола.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціалізація: “Радіофізика”.

LinkedIn, Scholar

Яковлева Олена Вячеславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
rector@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор філософських наук.
Звання: професор.
Предмет: соціально філософський аналіз економічної сфери.

ORCID, Irbis, Scholar

Янковой Роман Васильович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
yankovoj@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: підприємництво, економіка підприємств.
Освіта: Державна академія легкої промисловості України. Спеціальність: “Економіка підприємства”, кваліфікація: “Магістр з економіки”.