Фінансист з великої літери. «Корпоративні фінанси» в КІБіТ.

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниФінансист з великої літери. «Корпоративні фінанси» в КІБіТ.

korporativnie financiСпеціальність фінансиста – затребувана та перспективна. З урахуванням сучасних масштабів розвитку економіки та сектора приватного бізнесу, дана посада існує в будь-якій великій компанії, і її не може займати людина, що не має спеціальної освіти. Навіть самий блискучий економіст, менеджер або бухгалтер не вміє грамотно управляти активами підприємства і перерозподіляти кошти. А якщо таке і трапляється, цей співробітник рано чи пізно йде здобувати другу вищу освіту.

Інститут фінансів, де готують справжніх професіоналів, доступний абітурієнтам практично в кожному великому місті України. Навчальні плани ВНЗ багато в чому схожі і включають в себе дисципліни зі стандартними назвами – «Основи фінансів», «Фінанси підприємств», «Фінансовий облік» і т.д. Питання в правильному викладанні та грамотній подачі матеріалу (з урахуванням всіх новинок і тенденцій розвитку світової економіки). Бувають ситуації, коли студент факультету фінансів вивчає свою майбутню професію на прикладі неіснуючих фірм та організацій.

Іноді недостатньо просто придбати навички фінансових розрахунків, необхідно знати особливості компанії, де ти плануєш працювати, а вміння розпоряджатися великим обсягом грошових коштів з’являється далеко не відразу. Хто бажає стати першокласним фінансистом, намага’ться знайти поглиблену програму в університеті фінансів, але і тут немає ніякої гарантії. Відкриття ВНЗ за профілем модної та популярної спеціальності може бути звичайним рекламним трюком для залучення більшої кількості абітурієнтів, а знання й уміння будуть такими ж, як і скрізь.

Виходимо на новий рівень. Освітня програма «Корпоративні фінанси».

korporativnie financi1Київський інститут бізнесу та технологій прагне доповнити стандартні фінансові спеціальності. Студентам хочеться розширити список своїх компетенцій – опанувати принципи фінансового аналізу та планування на зарубіжних підприємствах, дізнатися організацію фінансової діяльності корпорацій і вивчити особливості механізму функціонування їх фінансів. На правах автономії ВНЗ КІБіТ розробив освітню програму «Корпоративні фінанси», яка відповідає європейським стандартам «Erasmus». Половина навчальних курсів програми затверджена Міністерством Освіти і Науки України та є частиною спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», тому перший рік студент вивчає дисципліни із світоглядного блоку, а другий – базового професійного.

Інша половина навчальних курсів визначається вищим навчальним закладом. Починаючи з другого семестру другого курсу, Інститут робить акцент на предметах, пов’язаними з вирішенням проблемних кейсів реальних компаній та проектів студентів. Управління корпоративними фінансами має на увазі, крім високого рівня кваліфікації, швидкість прийняття рішень і вміння брати відповідальність на себе, що можливо тільки за допомогою формування “soft skills” – гнучкості мислення, здатність правильно розпоряджатися своїм часом, виховання лідерських якостей. З метою розширення професійних та особистісних компетенцій з майбутніми фахівцями з фінансів на старших курсах проводять відповідні тренінги.

 Випускник освітньої програми «Корпоративні фінанси» буде знати і вміти:

– дати характеристику сутності та функцій фінансів зарубіжних корпорацій, складу їхніх фінансових ресурсів та сфери фінансових відносин;

– обирати оптимальну форму грошових розрахунків корпорацій;

– розрахувати суму податків і податкових платежів, які має сплатити корпорація;

– розрахувати потребу корпорації в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування;

– оцінити фінансовий стан, розробити фінансові плани та заходи щодо фінансової санації компанії.

Під час навчання фінансів в рамках освітньої програми «Корпоративні фінанси» відбувається формування цілісної системи знань про сутність і форми проявів фінансів корпорацій. На виході студент володіє всіма необхідними знаннями, що б запропонувати свої послуги потенційним роботодавцям вітчизняних та зарубіжних корпорацій. Що б випускник не відчував себе ізольованим від закордонного ринку, в інституті на високому рівні викладається англійська мова і вивчаються міжнародні фінансові стандарти.

Навчання фінансистів в Київському інституті бізнесу та технологій відбувається за всіма правилами інноваційної освіти. Від викладача вимагається мати досвід роботи у фінансовій сфері і доповнювати теоретичні положення практичними завданнями. Велика увага приділяється формуванню у студента навичок прийняття самостійних рішень.

Також під час навчання за освітньою програмою «Корпоративні фінанси» у студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат CAP / CIPA, що підніме вас як фахівців на принципово інший рівень.

Де можна працювати? Фінансові спеціальності КІБіТ.

korporativnie financi2Київський інститут бізнесу та технологій готує фахівців високого класу. Випускники КІБіТ можуть займати посади фінансового менеджера, інвестиційного аналітика, фінансового директора, заступника керівника з фінансів, фахівця з фінансового контролінгу і т.д.

В рамках програми «Корпоративні фінанси» навчання займає стільки ж часу, як і на спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Різниця в тому, що її випускники можуть займати аналогічні посади у великих вітчизняних та зарубіжних корпораціях, на що вони орієнтовані з перших курсів. Останній етап навчання для студентів «Корпоративних фінансів» – зустріч з потенційними роботодавцями.

Якщо ви після випуску побажаєте продовжити подальше навчання, Київський інститут бізнесу та технологій допоможе отримати ступінь магістра фінансів і відкрити нові можливості для працевлаштування.

Ви твердо впевнені, що фінансові кошти корпорації повинні бути в надійних руках? Вступайте до КІБіТ та вивчайте «Корпоративні фінанси»!