Випускники ВНЗ: поповнимо свої знання в коледжі!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВипускники ВНЗ: поповнимо свої знання в коледжі!

kolledj posle VUZa2Ситуація в українському суспільстві постійно змінюється. Ще вчора все в житті було стабільним і надійним, а сьогодні ви не знаєте куди кидатися. Може час змінити сферу діяльності? Багато приймають рішення придбати додаткову кваліфікацію та отримують другу вищу освіту. Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій пропонує вам дещо незвичний варіант професійного зросту – закінчити одну із наших спеціальностей та доповнити вашу вищу освіту середньою спеціальною!

Куди піти, куди податися? Недоліки «книжної» освіти.

Нові вимоги до сучасного фахівця зводять «нанівець» переваги «класичного» навчання у вищих навчальних закладах. Запис в kolledj posle VUZa4дипломі давним-давно не означає фактичного працевлаштування, а багаторічний досвід роботи – високий рівень зарплати. Чого ж не вистачає всім ВНЗ, що б випустити грамотного та затребуваного фахівця? Спробуємо проаналізувати їхні основні недоліки.

Активна схема: «наставник – учень». Вчителю складно придушити спокусу весь час повчати свого учня, хвалити його, виправляти помилки і не давати жодної можливості зробити по-своєму. Положення викладача в престижних навчальних закладах іноді можна порівняти із авторитетом середньовічного священика – студенти відчувають до наставника величезну повагу, і навіть в думках не можуть піддати під сумнів його слова. Але ж викладач теж людина, і його знання (якими він «шпигує» саме вас!) можуть бути в чомусь правильними, але елементарно не відповідати викликам часу.

Низькі технологічні можливості. Студентам давно приїлися нудні лекції без візуалізації. Презентація раз в семестр на відкритій лекції – занадто мало для ефективного засвоєння курсу. Що вже говорити про застарілі електронні машини, куди не стане жодна з комп’ютерних програм навіть минулорічної версії; або інтернет, проведений виключно для комп’ютерного класу та кабінету керівника.

Формальне проходження практики. У деяких ВНЗ поняття «практика» – не більше, ніж головний біль студента та його наукового керівника. Один не хоче йти працювати, інший – координувати його діяльність. Результат – кількість годин, проведених на виробництві, скорочено до мінімуму, а самі практиканти сприймаються не в якості майбутніх співробітників, а виступають представниками безкоштовного бюро добрих послуг – принести, подати, прибрати, переписати і т.д.

Використання застарілих даних. У викладацькій діяльності потрібно обов’язково тримати руку «на пульсі» і бути в курсі всіх новинок. І якщо в природознавчих науках (фізика, хімія, біологія і т.д.) зміни відбуваються рідко, то в сфері економіки та технологій кожні шість місяців щось змінюється, і користуватися статистичної добіркою за попередній рік абсолютно неприпустимо. На жаль, підручники з економічних предметів не перевидаються так швидко, тому новоспеченому випускникові доводиться багато освоювати самостійно.

Поверхневе викладання англійської мови. В епоху глобалізації інтеграційні процеси втягують до своєї орбіти все більшу кількість країн. Провідні українські підприємства орієнтовані на співпрацю із зарубіжними компаніями, саме тому англійська мова є в їхніх очах вагомим критерієм для працевлаштування. Закінчити ВНЗ із «слабкою» англійською означає стати фахівцем, що не довчився.

Відсутність прямого співробітництва із роботодавцем. Реалії українського бізнесу такі, що в більшості випадків ВНЗ та підприємства існують абсолютно автономно – один вчить та випускає «в нікуди», а інший проводить співбесіду і приймає «з нізвідки». Випускники вищих навчальних закладів є самі по собі, і після закінчення навчання поповнюють ряди постійних відвідувачів біржі праці. Тоді як організації мають не одну посаду «ресечера» – співробітника, який відповідає за пошуки резюме на заміщення вакансії.

Далеко не всі українські ВНЗ здатні виконати запит абітурієнта на надання якісних знань і навичок з можливістю подальшої роботи. Навчання на прикладної спеціальності після закінчення вищого навчального закладу дозволить придбати знання для реального працевлаштування. Значною перевагою в пошуку роботи буде ваш життєвий і розвинене мислення.

Отримуємо сучасну прикладну освіту в коледжі КІБіТ!

kolledj posle VUZaЕкономіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій відповідає всім вимогам навчального закладу, де готують практиків із хорошою базою знань та можливостями їхнього подальшого застосування. Чим може зацікавити наш коледж випускників ВНЗ?

Інноваційні методики викладання. Навчання в економіко-технологічному коледжі КІБіТ передбачає наявність майстер-класів, тренінгів, роботу в лабораторії (для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія) та відвідування підприємств. Навчальні курси будь-якої спеціальності мають на меті не просто поділитися інформацією, а навчити студентів чогось нового – ремонту клавіатури ноутбука, оцінці вартості готельного комплексу, організації роботи відділу, спілкуванню із важковиховуваними дітьми і т.д. Адміністрація коледжу залучає до роботи виключно викладачів з досвідом роботи в сфері бізнесу та технологій. Крім стандартних «міністерських» спеціальностей в коледжі діють освітні програми, розроблені відповідно до європейських стандартів та спрямовані на додатковий приріст ваших компетенцій. Якщо ваше перша освіта має теоретичний характер, варто спробувати розширити «профіль».

Технологічне оснащення. Керівництво КІБіТ приділяє велику увагу матеріально-технічній базі коледжу. Починаючи із першого курсу, студенти відточують навички презентації, виконуючи різні домашні завдання. Наукові доповіді, курсові роботи та дипломні проекти також захищаються виключно із використанням презентаційного проектора. Комп’ютерні класи коледжу обладнані сучасними процесорами, в холі знаходяться моноблоки Apple, у всьому будинку та у внутрішньому дворику «ловить» безкоштовний Wi-Fi. Також студенти та співробітники навчального закладу мають можливість отримати можливість відремонтувати свою техніку. У лабораторії коледжу студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» під керівництвом досвідчених викладачів вивчають внутрішню структуру комп’ютерів та ноутбуків, і, якщо є можливість, усувають неполадки.

Високий рівень володіння англійською мовою. Київський інститут бізнесу та технологій, в структуру якого входить економіко-технологічний коледж, давно набув статусу міжнародного інституту. В Інституті та Коледжі навчаються студенти з Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Кореї, Нігерії, Росії, Пакистану, Туркменістану, Ефіопії і т.д. Навчальний процес передбачає поглиблене вивчення англійської мови з ухилом в економічну термінологію.

Співпраця з провідними українськими підприємствами. Гарний роботодавець не тільки шукає резюме в інтернеті, але і залучає практикантів, та «виховує» з них майбутніх співробітників. КІБіТ надає студентам можливість пройти практику в українських та зарубіжних компаніях, з якими коледж укладає письмові договори або має усні домовленості. Більшість студентів після проходження практики отримують пропозицію про працевлаштування на постійній основі.

Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій здійснює набір за наступними спеціальностями:kolledj posle VUZa1

Більш поглиблені знання ви можете отримати в рамках освітніх програм:

Втомилися від безглуздої роботи? Хочете отримати цікаву посаду з перспективою удосконалення та розвитку кар’єрного зросту? Вступайте на одну із спеціальностей нашого коледжу! Здобувши освіту комп’ютерного інженера, веб-дизайнера, фінансиста, бухгалтера, соціального працівника або менеджера ви зможете одразу ж піти працювати, не думаючи про можливість застосувань ваших знань. Пам’ятайте, навчаючись в коледжі, ви не робите ваш рівень нижчим, а підвищуєте якість життя!

Выпускники ВУЗА: пополним свои знания в колледже!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВипускники ВНЗ: поповнимо свої знання в коледжі!

kolledj posle VUZa2Ситуация в украинском обществе постоянно меняется. Ещё вчера всё в жизни было стабильным и надежным, а сегодня вы не знаете куда кидаться. Может пора сменить сферу деятельности? Многие принимают решение приобрести дополнительную квалификацию и получают второе высшее образование. Экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий предлагает вам несколько необычный вариант профессионального роста – окончить одну из наших специальностей и дополнить ваше высшее образование средним специальным!

Куда пойти, куда податься? Недостатки «книжного» образования.

Новые требования к современному специалисту сводят «на нет» преимущества «классического» обучения в высших учебныхkolledj posle VUZa4 заведениях. Запись в дипломе давным-давно не означает фактического трудоустройства, а многолетний опыт работы – высокий уровень зарплаты. Чего же не хватает всем ВУЗам, что бы выпустить грамотного и востребованного специалиста? Попробуем проанализировать их основные недостатки.

Активная схема: «наставник – ученик». Учителю сложно подавить искушение все время поучать своего ученика, хвалить его, поправлять ошибки и не давать ни малейшей возможности сделать по-своему. Положение преподавателя в престижных учебных заведениях иногда можно сравнить с авторитетом средневекового священника – студенты испытывают к наставнику огромное уважение, и даже в мыслях не могут подвергнуть его слова сомнению. А ведь преподаватель тоже человек, и его знания (которыми он «шпигует» именно вас!) могут быть в чём-то правильними, но элементарно не отвечать вызовам времени.

Низкие технологические возможности. Студентам давно приелись скучные лекции без визуализации. Презентация раз в семестр на открытой лекции – слишком мало для эффективного освоения курса. Что уже говорить об устаревших электронных машинах, куда не станет ни одна из компьютерных программ даже прошлогодней версии; или интернете, проведённом исключительно для компьютерного класса и кабинета руководителя.

Формальное прохождение практики. В некоторых ВУЗах понятие «практика» – не более, чем головная боль студента и его научная руководителя. Один не хочет идти работать, другой – координировать его деятельность. Результат – количество часов, проведённых на производстве, сокращено до минимума, а сами практиканты воспринимаются не  в качестве будущих сотрудников, а выступают представителями бесплатного бюро добрых услуг – принести, подать, убрать, переписать и т.д.

Использование устаревших данных. В преподавательской деятельности нужно обязательно держать руку «на пульсе» и быть в курсе всех новинок. И если в природоведческих науках (физика, химия, биология и т.д.) изменения происходят редко, то в сфере экономики и технологий  каждые шесть месяцев что-то меняется, и пользоваться статистической подборкой за предыдущий год совершенно недопустимо. К сожалению, учебники по экономическим предметам не переиздаются так быстро, поэтому новоиспеченному выпускнику приходится много осваивать самостоятельно.

Поверхностное преподавание английского языка. В эпоху глобализации интеграционные процессы вовлекают в свою орбиту всё большее количество стран. Ведущие украинские предприятия  ориентированы на сотрудничество с зарубежными компаниями, поэтому английский язык является в их глазах весомым критерием для трудоустройства. Закончить ВУЗ со «слабым» английским означает стать недоучившимся специалистом.

Отсутствие прямого сотрудничества с работодателем. Реалии украинского бизнеса таковы, что в большинстве случаев ВУЗы и предприятия существуют совершенно автономно – один учит и выпускает «в никуда», а другой собеседует и принимает «из ниоткуда». Выпускники высших учебных заведений предоставлены самим себе и после окончания учёбы пополняют ряды завсегдатаев биржи труда, тогда как организации имеют не одну должность «ресечера» – сотрудника, отвечающего за поиски резюме на замещение вакансии.

Далеко не все украинские ВУЗы способны выполнить запрос абитуриента на предоставление качественных знаний и навыков с возможностью последующей работы.  Обучение на прикладной специальности после окончания высшего учебного заведения позволит приобрести знания для реального трудоустройства. Значительным преимуществом в поиске работы будет ваш жизненный и развитое мышление.

Получаем современное прикладное образование  в колледже КИБиТ!

kolledj posle VUZaЭкономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий отвечает всем требованиям учебного заведения, где готовят практиков с хорошей базой знаний и возможностями их последующего применения. Чем может заинтересовать наш колледж выпускников ВУЗа?

Инновационные методики преподавания. Обучение в экономико-технологическом колледже КИБиТ предполагает наличие мастер-классов, тренингов, работу в лаборатории (для студентов специальности “Компьютерна инженерия”) и посещение предприятий. Учебные курсы любой специальности преследуют цель не просто поделиться информацией, а научить студентов чему-то новому – ремонту клавиатуры ноутбука, оценке стоимости гостиничного комплекса, организации работы отдела, общению с трудновоспитуемыми детьми и т.д. Администрация колледжа привлекает к работе исключительно преподавателей с опытом работы в сфере бизнеса и  технологий. Помимо стандартных «министерских» специальностей в колледже действуют образовательные программы, разработанные согласно европейским стандартам и направленные на дополнительный прирост ваших компетенций. Если ваше первое образование имеет теоретический характер, стоит попробовать расширить «профиль».

Технологическое оснащение. Руководство КИБиТ уделяет большое внимание материально-технической базе колледжа. Начиная с первого курса, студенты оттачивают навыки презентации, выполняя различные домашние задания. Научные доклады, курсовые работы и дипломные проекты также защищаются исключительно с использованием презентационного проектора. Компьютерные классы колледжа оборудованы современными процессорами, в холле расположены моноблоки Apple,  во всём здании и во внутреннем дворике «ловит» бесплатный Wi-Fi. Также студенты и сотрудники учебного заведения имеют возможность получить возможность отремонтировать свою технику. В лаборатории колледжа студенты специальности «Компьютерная инженерия» под руководством опытных преподавателей изучают внутреннюю структуру компьютеров и ноутбуков, и, если есть возможность, устраняют неполадки.

Высокий уровень английского языка. Киевский институт бизнеса и технологий, в структуру которого входит экономико-технологический колледж, давно приобрёл статус интернационального ВУЗа. В Институте и Колледже учатся студенты из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кореи, Нигерии, России, Пакистана, Туркменистана, Эфиопии и т.д. Учебный процесс предусматривает углублённое изучение английского языка с уклоном с экономическую терминологию.

Сотрудничество с ведущими украинскими предприятиями. Хороший работодатель не только ищет резюме в интернете, но и привлекает практикантов, и «воспитывает» из них будущих сотрудников. КИБиТ предоставляет студентам возможность пройти практику в украинских и зарубежных компаниях, с которыми колледж заключает письменные договора или имеет устные договорённости. Большинство студентов после прохождения практики получают предложение о трудоустройстве на постоянной основе.

Экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий осуществляет набор на следующие специальности:

Более углублённые знания вы можете получить в рамках образовательных программ:

Устали от бессмысленной работы? Хотите получить интересную должность с перспективой усовершенствования и развития карьерного роста? Поступайте на одну из специальностей нашего колледжа! Получив образование компьютерного инженера, веб-дизайнера, финансиста, бухгалтера, социального работника или менеджера вы сможете сразу же пойти работать, не думая о возможности применений ваших знаний. Помните, обучаясь в колледже, вы не понижаете ваш уровень, а повышаете качество жизни!