Успішний тренінг із парамедицини: студенти коледжу КІБіТ отримали практичні медичні знання

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниУспішний тренінг із парамедицини: студенти коледжу КІБіТ отримали практичні медичні знання

Після закінчення коледжу наші випускники вступлять до дорослого життя, повного різних несподіванок. І завжди важливо вміти не розгубитися, а зреагувати оперативно та ефективно.

Майбутні соціальні працівники, економісти та програмісти взяли участь у тренінгу із парамедицини, який організувала Всеукраїнська Спільнота парамедиків. Студентам показували прийоми надання першої невідкладної медичної допомоги, дозволивши при цьому попрактикуватися на макетах. Демонстрація практичних дій супроводжувалася теоретичними роз’ясненнями, що дозволило кожному учаснику тренінгу виробити власний  системний алгоритм дій із надання першої допомоги.

Адміністрація економіко-технологічного коледжу висловлює надію, що нашим випускникам не доведеться застосовувати ці знання на практиці, проте в разі виникнення прецеденту, вони зможуть проявити себе із найкращого боку. Бажаємо нашим студентам життєвої практичної реалізації!

Успешный тренинг по парамедицине: студенты колледжа КИБиТ получили практические медицинские знания

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниУспішний тренінг із парамедицини: студенти коледжу КІБіТ отримали практичні медичні знання

По окончанию колледжа наши выпускники вступят во взрослую жизнь, полную различных неожиданностей. И всегда важно уметь не растеряться, а среагировать оперативно и эффективно.

Будущие социальные работники, экономисты и программисты приняли участие в тренинге по парамедицине, который организовало Всеукраинское Сообщество Парамедиков. Студентам показывали приёмы оказания первой неотложной медицинской помощи, позволив при этом попрактиковаться на макетах. Демонстрация практических действий сопровождалась теоретическими разъяснениями, что позволило каждому участнику тренинга выработать собственный системный алгоритм действий по оказанию первой помощи.

Администрация экономико-технологического колледжа выражает надежду, что нашим выпускникам не придётся применять эти знания на практике, однако в случае возникновения прецедента, они смогут проявить себя с наилучшей стороны. Желаем нашим студентам жизненной практической реализации!