Студенты Житомирского филиала КИБиТ приняли участие в работе «Regional Doing Business»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияСтуденты Житомирского филиала КИБиТ приняли участие в работе «Regional Doing Business»

Бизнес нужно не только уметь вести правильно, но и знать, где его вести. Ежегодный рейтинг «Regional Doing Business», разработчиками которого являются Офис официального урегулирования и Союз Украинских предпринимателей, определял, какие регионы являются наиболее комфортными для реализации бизнес-проектов.

Ну как будущие предприниматели студенты ЖФ КИБиТ могли не посетить заседание рабочей группы, где проходило обсуждение с Союзом Украинских предпринимателей инвестиционной привлекательности Житомирского региона, условий ведения в нём бизнеса и пути их улучений?

Согласно рейтингу «Regional Doing Business» Житомирская область заняла третье место среди украинских регионов, что вдохновило студентов ЖФ КИБиТ «держать марку» и стремиться к развитию собственного бизнеса.

 

Студенти Житомирської філії КІБіТ взяли участь в роботі «Regional Doing Business»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияСтуденты Житомирского филиала КИБиТ приняли участие в работе «Regional Doing Business»

Бізнес потрібно не тільки вміти вести правильно, але і знати, де його вести. Щорічний рейтинг «Regional Doing Business», розробниками якого є Офіс офіційного врегулювання та Союз Українських підприємців, визначав, які регіони є найбільш комфортними для реалізації бізнес-проектів.

Ну як майбутні підприємці студенти ЖФ КІБіТ могли не відвідати засідання робочої групи, де проходило обговорення з Союзом Українських підприємців інвестиційної привабливості Житомирської регіону, умов ведення в ньому бізнесу та шляхи їх покращення?

Згідно із рейтингом «Regional Doing Business» Житомирська область посіла третє місце серед українських регіонів, що надихнуло студентів ЖФ КІБіТ «тримати марку» та прагнути до розвитку власного бізнесу.