Студентська виробнича практика – заключний етап формування фахівця

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниСтудентська виробнича практика – заключний етап формування фахівця

Проходження навчально-виробничої практики на останньому курсі є невіддільною складовою освітнього процесу, без якого студенти не зможуть стати дипломованими фахівцями. Відмінна риса економіко-технологічного коледжу КІБіТ полягає в тому, що студенти проходять практику не «формально» (коли ти лише рахуєшся на посаді або перекладаєш папірці), а із виконанням широкого кола посадових обов’язків.

У чому полягають переваги виробничої практики в коледжі КІБіТ?

Коледж Київського інституту бізнесу та технологій є орієнтованим на прикладну освіту, тому практика є найважливішим аспектом в освітньому процесі коледжу. Вже під час аудиторних пар студенти беруть участь в тренінгах та майстер-класах, проводять конкурси та квести. Ну а навчально-виробнича практика є завершальною стадією створення професіонала. Що ж отримують студенти-практиканти коледжу?

Вивчення процесу виробництва. Протягом декількох тижнів майбутні фахівці занурюються до виробничої атмосфери підприємства. Насамперед для них проводиться ознайомча екскурсія всіма ділянками, а далі хлопці та дівчата займають своє робоче місце і включаються у виробничий процес під керівництвом куратора. Обов’язки практикантів розписуються відповідно до посадової інструкції та відповідають їхній спеціальності.

Аналіз документів. Під час роботи в компанії студенти уважно вивчають її документацію, починаючи від власного наказу про прийом на практику. Моніторинг важливих паперів дає можливість отримати уявлення про виробничі процеси, цільову аудиторію, юридичні нюанси та багато іншого. Студенти, які не «ухиляються» від роботи із документацією, згодом стають більш уважними та формують навички читання за діагоналлю.

Комунікація із клієнтами та відвідувачами. Мета будь-якої організації, державної або комерційної – відповідати на запити замовників. Робота із людьми надає безцінного досвіду в плані «прокачування» комунікативних навичок на прикладі реальних ситуацій (в чому і полягає виробнича практика). Кожен випадок є індивідуальним, і завжди потрібно вміти налагодити комунікацію із замовником та створити доброзичливу атмосферу довіри, що б клієнт захотів повернутися сюди ще раз.

Спілкування із провідними спеціалістами підприємства. Переймання досвіду відбувається не тільки шляхом самостійного «набивання шишок», а й в процесі спілкування із ТОП менеджментом підприємства. Куратор, керівник відділу, начальник департаменту, колеги по роботі – всі вони є досвідченими фахівцями і можуть навчити багатьом корисним речам «не відходячи від верстата». В окремих випадках консультації фахівців на виробництві можуть прирівнюватися прослуховуванню навчального семестрового бізнес-курсу.

Робота із корпоративним програмним забезпеченням. Договір на проведення практики студентом має на увазі знайомство із технологіями, що використовуються на виробництві. Хлопці та дівчата набувають навичок роботи не тільки із стандартним пакетом офісних програм, але і з сучасними CRM системами, які покликані оптимізувати роботу компанії.

Виконання виробничих завдань різного рівня складності. Реальна виробнича практика означає повноцінну роботу на підприємстві із перспективою подальшого працевлаштування. Однак бувають випадки, коли компанія має кілька однопланових вакансій, і тоді студент практикується на різних посадах та виконує різні завдання, перш ніж підприємство визначиться, яку вакансією запропонувати.

«Прокачування» навичок soft skills. Фахівцю, що не володіє «гнучкими навичками» абсолютно нема чого робити в компаніях сучасного зразка або модернізованих підприємствах. Під час навчальної виробничої практики студенти не тільки опановують нові професійні компетенції, але й також вчаться працювати в команді, раціонально розпоряджатися тимчасовими ресурсами, виховувати лідерські якості та іншим soft skills.

Підвищення рівня професійної мотивації. Людина ніколи не піде працювати туди, де її працю не цінують – як в матеріальному, так і в моральному плані. Якщо наказ про прийом на практику не є нічого не значущим клаптиком паперу, а офіційно підтверджує статус нового (хоч і тимчасового) співробітника, це сильно піднімає студента в його власних очах. Практикант прагне отримати, якомога більше знань, здобути якомога більше навичок, і перейняти якомога більше досвіду. І по закінченню терміну у «без п’яти хвилин» випускника формується сильна мотивація до професійного росту.

Навіть після закінчення чотирьох курсів навчального закладу, студент може залишатися ще незрілим і не бути готовим стати пошукачем на ринку працевлаштування. І тільки під час виробничої практики відбувається формування кваліфікованого амбітного фахівця, готового не лише виконувати рутинну роботу, а й грамотно управляти.

Де проходять практику студенти КІБіТ?

Багато навчальних закладів відправляють студентів на підприємства виключно на четвертому курсі, перед самим захистом дипломної роботи. Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій категорично відкидає подібну схему та підписує із підприємствами не лише договори про виробничу практику, але й документи про багаторівневу співпрацю. Взаємодія КІБіТ (в тому числі і коледжу як його структурної одиниці) із компаніями та організаціями здійснюється в наступних формах:

  • Лекції представників ТОП-менеджменту для студентів
  • Ознайомчі екскурсії
  • Спільна участь студентів, викладачів та представників підприємств в щорічній конференції КІБіТ
  • Працевлаштування студентів молодших курсів із частковою зайнятістю
  • Навчально-виробнича практика

Київський інститут бізнесу та технологій співпрацює з великою кількістю компаній, підприємств та організацій, серед яких можна назвати:

Проведення практики студентів є головною умовою здорового розвитку економіки країни, як державного сектора, так і комерційних організацій. Процес перетворення молоді в кваліфікованих фахівців є досить довгим та здійснюється на різних рівнях, тому економіко-технологічний коледж КІБіТ починає знайомити студентів із роботою підприємств вже на перших роках їхнього навчання.

Кожен дипломований фахівець повинен зробити успішну кар’єру. А навчальна виробнича практика допоможе майбутньому випускнику навчитися застосовувати отримані в аудиторії знання та здобути всі навички, необхідні для успішного працевлаштування.