Как стать успешными и счастливыми? Тренинг «Женщина в бизнесе и технологиях. Путь к успеху » от Лидии Олейник

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияКак стать успешными и счастливыми? Тренинг «Женщина в бизнесе и технологиях. Путь к успеху » от Лидии Олейник

Предприниматель XXI века должен быть не только строгим и прямолинейным. В эпоху интенсивного развития глобализационных процессов, образ современного бизнесмена приобретает новые черты, где не последнее место занимают искренность и эмоциональность.

Замечательную возможность познакомиться с историей предпринимателя нового образца, студенты Уманского филиала КИБиТ получили во время тренинга Лилии Олейник «Женщина в бизнесе и технологиях. Путь к успеху». Успешная бизнес-леди, которая сумела гармонично совместить интенсивную карьеру со спокойной семейной жизнью, является инициатором Международного Экологического Форума, основательницей «Школы совершенства» и Lounge cafe «Іlive». Однако госпожа Лилия не только занимается развитием собственных предприятий, но и делится бесценным опытом в качестве ведущей радиопередачи «История успеха», телепередачи «Счастливая семья» и автора различных статей на тему воспитания детей и здорового образа жизни.

Во время тренинга, аудитория узнала много интересной информации, получила много дельных советов, и зарядилась положительными эмоциями.  От всей души благодарим Вас, госпожа Лилия!

Як стати успішними та щасливими? Тренінг «Жінка в бізнесі та технологіях. Шлях до успіху» від Лідії Олійник

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияКак стать успешными и счастливыми? Тренинг «Женщина в бизнесе и технологиях. Путь к успеху » от Лидии Олейник

Підприємець ХХІ століття повинен бути не лише суворим та прямолінійним. В епоху інтенсивного розвитку глобалізаційних процесів, образ сучасного бізнесмена набуває нових рис, де не останнє місце займають щирість та емоційність.

Чудову нагоду познайомитися із історією підприємця нового зразка, студенти Уманської філії КІБіТ отримали під час тренінгу Лілії Олійник «Жінка в бізнесі та технологіях. Шлях до успіху». Успішна бізнес-леді, яка зуміла гармонійно поєднати інтенсивну кар’єру із спокійним сімейним життям, є ініціатором Міжнародного Екологічного Форуму, засновницею «Школи досконалості» та Lounge cafe «Іlive». Проте пані Лілія переймається не лише розвитком власних підприємств, але і ділиться безцінним досвідом в якості ведучої радіопередачі «Історія успіху», телепередачі «Щаслива родина» та автора різноманітних статей на тему виховання дітей та здорового способу життя.

Під час тренінгу, аудиторія дізналася багато цікавої інформації, отримала багато слушних порад, та зарядилася позитивними емоціями. Щиро дякуємо Вам, пані Ліліє!