Нові технології – нове майбутнє! Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» прийняли участь у круглому столі «Редактор: вимоги часу та технічні інновації»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНові технології – нове майбутнє! Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» прийняли участь у круглому столі «Редактор: вимоги часу та технічні інновації»

Економіко-технологічний коледж КІБіТ є майданчиком для формування спеціалістів в нових галузях знань та професій, тому його студенти активно залучаються до прогресивних наукових інновацій. Під час роботи круглого столу “Редaктор: вимоги часу та технічні інновації”, який відбувся в Академії наук України, студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та освітньої програми «Підприємництво» зробили цікаві та інформативні доповіді.

Захід був проведений із метою обмінами традиційними та інноваційними ідеями, підходами, технологіями, результатами розробок у галузі видавничої справи та журналістики, а також досвідом їх застосування для підвищення кваліфікації в цифрову епоху. Питання, підняті на круглому столі, вразили присутніх своєю актуальністю та інноваційністю.

Доповідачі:

Кузьмінецька А. Екосистема цифрових закупок.

Герасименко В. Використання Telegram Bot для журналістів

Сердюков Я. Технологія захисту даних в хмарних технологіях

Сударіков І. Використання інформаційних технологій в юридичній діяльності

Сіроштан А. Технології використання Block Chain

Лаговська М. Особливості використання «Тайм – менеджменту»

Максимюк О. Використання хмарних технологій в менеджменті

Маринич В. Цифрові технології в журналістиці

Дорофенко І. Новітні технології та принципи створення сайтів

Дивнич К. Розвиток програмного забезпечення у видавничій справі

 

Новые технологии – новое будущее! Студенты специальности «Компьютерная инженерия» приняли участие в круглом столе «Редактор: требования времени и технические инновации»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниНові технології – нове майбутнє! Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» прийняли участь у круглому столі «Редактор: вимоги часу та технічні інновації»

Экономико-технологический колледж КИБиТ является площадкой для формирования специалистов в новых областях знаний и профессий, поэтому его студенты активно принимают участие в прогрессивных научных инноваций. Во время работы круглого стола «Редaктор: требования времени и технические инновации», который состоялся в Академии наук Украины, студенты специальности «Компьютерная инженерия» и образовательной программы «Предпринимательство» выступили с интересными и информативными докладами.

Мероприятие было проведено с целью обменами традиционными и инновационными идеями, подходами, технологиями, результатами разработок в области издательского дела и журналистики, а также опытом их применения для повышения квалификации в цифровую эпоху. Вопросы, поднятые на круглом столе, поразили присутствующих своей актуальности и инновационностью.

Докладчики из КИБиТ:

Кузьминецкая А. Экосистема цифровых закупок.

Герасименко В. Использование Telegram Bot для журналистов

Сердюков Я. Технология защиты данных в облачных технологиях

Судариков И. Использование информационных технологий в юридической деятельности

Сироштан А. Технологии использования Block Chain

Лаговская М. Особенности использования «Тайм – менеджмента»

Максимюк А. Использование облачных технологий в менеджменте

Маринич В. Цифровые технологии в журналистике

Дорофенко И. Новейшие технологии и принципы создания сайтов

Дивнич К. Развитие программного обеспечения в издательском деле