Чому ми? 11 причин вступити до  ЗВО КІБіТ у Києві

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЧому ми? 11 причин вступити до  ЗВО КІБіТ у Києві

До уваги  абітурієнтів! Стартувала вступна компанія, і кожен із вас обирає місце свого майбутнього навчання серед найкращих закладів вищої освіти (ЗВО) Києва. Сертифікати про здачу ЗНО отримані, середній бал атестата підрахований, залишилося лише визначитися із навчальним закладом, де будете отримувати професійні знання! Вашою метою є якісна інноваційна освіта? Київський інститут бізнесу та технологій пропонує вашій увазі 11 причин, чому варто вчитися саме у нас. Отже, читаємо, аналізуємо і приймаємо рішення!

1.Актуальна та сучасна освіта

Напіврозпад знань в сучасному глобалізаційному суспільстві становить понад 50%, і базові догматичні істини, які вам викладають на першому курсі, можуть втратити свою актуальність ще до випуску. КІБіТ як один із найкращих ЗВО Києва в сфері бізнесу орієнтований на використання в навчальному процесі актуальних економіко-технологічних даних та формування мотиваційної установки «Lifelong learning» (навчання протягом усього життя).

КІБіТ є агентом розвитку бізнесу країни!

2.Майданчик для формування підприємницької екосистеми

Завдяки навчанню бізнес-компетенціям, наш навчальний заклад виступає в якості екосередовища підприємницької культури. КІБіТ відноситься до тих ЗВО Києва, де відбувається аналіз та прогнозування ринку праці та професій, практикується бізнес наставництво. Керівництво навчального закладу активно підтримує студентські бізнес проекти (StartUP Академія), а також навчає студентів в рамках інноваційної освітньої програми «Підприємництво» («Enterpreneurship»)

Наш навчальний заклад є лідером в області техно і бізнес освіти!

3.Орієнтація на економіку знань

Базовою тенденцією сучасного цивілізованого суспільства є орієнтація на економіку знань та формування кваліфікованих кадрів, готових самостійно приймати рішення в нестандартних умовах на основі критичного мислення, а також конструювати технології та нову реальність. Київський інститут бізнесу та технологій можна внести до списку київських ЗВО, які перейшли від стратегії «Школи знань» до «Школі компетенцій» і прагнуть готувати широкопрофільних фахівців нового зразка.

КІБіТ є центром формування кадрового потенціалу бізнесу країни!

4.Інноваційні освітні методики

Наш навчальний заклад є не лише місцем для навчання, але і майданчиком формування фахівців в галузі нових знань та професій. Тому адміністрація КІБіТ залучає до роботи викладачів, які мають досвід роботи в бізнесі та використовують в роботі із студентами інноваційні методики освіти – тренінги, майстер-класи, фокус-групи, роботи в проектах, заняття «Оpen air» і т.д. Якщо ви бажаєте стати компетентним та конкурентоспроможним на фахівцем, для цього варто вступити до КІБіТ!

Викладач нашого Інституту є не суворим суддею, а ментором та бізнес-наставником!

5.Розвиток управлінських навичок

Поняття «менеджер» має досить широкий зміст, починаючи із керівника послуг із клінінгу, закінчуючи ТОП-менеджером із продажу інтелектуальної продукції у великій IT компанії. Багато ЗВО в Києві мають факультет менеджменту, проте Київський інститут бізнесу та технологій орієнтований саме на підготовку бізнес-кадрів, здатних управляти багаторівневими проектами та великою кількістю підлеглих. У навчальному процесі Інституту закріплення теоретичних знань з управління відбувається за допомогою тренінгів та майстер-класів, а також під час виробничої практики на підприємствах.

КІБіТ виховує управлінців нового покоління!

6.«Прокачування» soft skills

Для успішного здійснення підприємницької діяльності недостатньо володіти виключно професійними знаннями та компетенціями. Будучи престижним вузом Києва, Київський інститут бізнесу та технологій прагне готувати фахівців широкого профілю, які будуть здатні правильно організувати робочий час, мати лідерські якості, володіти навичками комунікації, вміти працювати в команді, мати проектне мислення

Наше завдання – випустити професіоналів широкого профілю із набором міждисциплінарних компетенцій!

7.Комфортна матеріально-технічна база

Сучасний навчальний заклад реалізує свою стратегію навчання не лише в аудиторіях, але й в бібліотеках, експериментальних лабораторіях, технопарках, бізнес інкубаторах. КІБіТ є одним із небагатьох ЗВО Києва, який включає до освітнього процесу практичний «модуль», що реалізується за межами будівель Інституту. Наші викладачі проводять майстер-класи в режимі «Open air», залучають студентів до участі в проектах бізнес інкубаторів, організовують виробничі екскурсії, забезпечують взаємодію студентів з експертними бізнес центрами. Також до послуг студентів – безкоштовний Wi-FI, моноблоки із широкою діагоналлю, потужні комп’ютери, високошвидкісний копіювальний апарат.

Адміністрація нашого Інституту створює найбільш комфортні умови для навчання!

8.Використання технологій

Вступити до КІБіТ означає отримати можливість навчатися із використанням актуальних сучасних технологій – онлайн-платформ (всі наші викладачі використовують Google Classroom), CRM систем та мобільних додатків. Завдяки реалізації сучасної моделі культивування технологічних компетенцій, Київський інститут бізнесу та технологій випускає фахівців із високим рівнем ІТ- грамотності.

Наш навчальний заклад підтримує всесвітньо актуальне гасло «Digitalізуйся або помри!»

9.Співпраця із адміністративними органами та провідними підприємствами

КІБіТ відноситься до тих ЗВО Києва, які здійснюють бізнес-партнерство із адміністративними органами влади, а також провідними українськими та зарубіжними підприємствами. Окрім договорів про укладання практики, представники організацій проводять в Інституті відкриті лекції, тренінги та майстер-класи; також студенти відвідують виробничі об’єкти і беруть участь в програмних конкурсних проектах компаній.

КІБіТ здійснює безперервну взаємодію із бізнес спільнотою та представниками влади!

10.Багаторівнева система освіти

Кращим ЗВО Києва вважається той, що забезпечує якісну освіту на всіх рівнях підготовки. Інституційна структура нашого навчального закладу (коледж – бакалаврат – магістратура – програми МВА і докваліфікаціі) дозволяє включитися до навчального процесу КІБіТ на різних рівнях, починаючи із вступу після 9 класу, закінчуючи МВА програмами для власників бізнесу.

КІБіТ надає можливість навчатися на всіх освітніх рівнях!

11.Активна міжнародна діяльність

Київський інститут бізнесу та технологій сміливо можна вносити до списку київських ЗВО, що мають вихід на міжнародний рівень. Інститут співпрацює із іноземними навчальними закладами, міжнародними організаціями та дипломатичними місіями. Щомісяця в стінах Інституту проводяться відкриті лекції представниками зарубіжних органів влади та організацій, і щорічно КІБіТ набирає групу іноземних студентів для навчання на підготовчому відділенні.

Наша мета – інтеграція до світової системи бізнес освіти!

Київський інститут бізнесу та технологій реалізує модель освіти «Університет 3:0», яка передбачає баланс наукової культури та підприємницького середовища, а також раннє повернення інвестицій в освіту. Наша освіта – відхід від шаблонного мислення та стандартних алгоритмів! Бажаєте навчитися мислити креативно і діяти ініціативно? КІБіТ вас навчить!