Бажаєш стати кваліфікованим менеджером? 10 причин вступити до коледжу КІБіТ!

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниБажаєш стати кваліфікованим менеджером? 10 причин вступити до коледжу КІБіТ!

В умовах жорсткої бізнес конкуренції останніх років, професія менеджера набуває принципово нового значення. Вже недостатньо отримувати завдання та грамотно їх розподіляти серед виконавців, менеджеру ХХІ століття потрібні вміння системно мислити, аналізувати, ефективно управляти процесами, знати англійську мову, мати високий рівень цифрової грамотності і т.д. Пропонуємо нашим абітурієнтам дізнатися 10 причин, чому слід вступити на спеціальність «Менеджмент» саме до коледжу КІБіТ

1.Високий рівень базових теоретичних знань

Підготовка управлінців в економіко-технологічному коледжі здійснюється шляхом вивчення методології аналізу економічних явищ та сучасних бізнес процесів, а також методів оцінювання діяльності підприємств різних рівнів. Окрім стандартних дисциплін, в навчальному плані спеціальності присутні навчальні курси, спрямовані на розвиток системних управлінських компетенцій: «Основи бізнесу», «Основи підприємництва», «Самоменеджмент», «Психологія спілкування», «Економіка і фінанси підприємств», «Етика бізнесу» і т.д.

2.Викладачі-практики

Навчання спеціальності менеджера, спираючись виключно на підручники та теоретичні розробки, є професійним, але неефективним. Всі наші викладачі є співробітниками бізнес структур або керівниками власного приватного підприємства, тому можуть ознайомити студентів із актуальними трендами бізнесу та надати їм різнопланові алгоритми вирішення управлінських завдань.

3.Навчання управлінським навичкам в режимі «real-time»

Головним в роботі управлінця є ефективне рішення найнесподіваніших завдань будь-якого рівня складності, що вимагає володіння великою кількістю навичок та системного мислення із креативним нестандартним підходом. Освіта «Менеджмент» в коледжі КІБіТ передбачає навчання управлінню на прикладах модельованих ситуацій та проблемних кейсів реальних підприємств (наприклад, бізнесу батьків або близьких родичів). Навчання наших студентів відбувається на рівні бізнес-практики та передбачає «прокачування» максимальної кількості управлінських компетенцій.

4.Вивчення англійської мови

В епоху глобалізації та всесвітніх економічних організацій професія менеджера є безпосередньо пов’язаною із знанням міжнародних економічних стандартів та конвенцій, що неможливо без знання англійської. Навчальний процес коледжу КІБіТ передбачає вивчення економічної англійської та великий масив англомовних практикумів, в тому числі і бізнес тренінгів.

5.Розвиток «soft skills»

Спеціальність «менеджер» – це не лише професійні знання та вміння, але й розвинені «гнучкі навички» soft skills – лідерські якості, робота в команді, вміння ефективно розпоряджатися часовими ресурсами, комунікативні навички та т.д. Велика частина тренінгів та майстер-класів економіко-технологічного коледжу орієнтована на прокачування «soft skills» під час повного занурення до освітнього процесу.

6.Участь у бізнес проектах

Ким можна працювати із освітою «Менеджмент», якщо не маєш досвіду практичної роботи? Коледж КІБіТ несе відповідальність за свою репутацію лідера бізнес-освіти та конкурентоспроможність майбутніх випускників на ринку праці, тому викладацький склад активно підтримує індивідуальні студентські проектні ініціативи. Також студенти беруть участь в щорічному змаганні проектних команд «Start UP академії» КІБіТ

7.Робота із комп’ютерними програмами

Знання ІТ-технологій є обов’язковою компетенцією будь-якої перспективної спеціальності, в тому числі і професії менеджера. У нашому навчальному закладі студентів навчають працювати із різними програмами та додатками: інструментами Google Adwords, пакетом Microsoft Office (365 EXEL, WORD, Power Point), 1C, Adobe Photoshop і т.д., а також із онлaйн-платформою Google Classroom

8.Реальна практика на підприємствах

Економіко-технологічний коледж КІБіТ здійснює в різних форматах співпрацю із українськими та зарубіжними компаніями. Окрім проходження виробничої практики на останньому курсі навчання, наші студенти регулярно відвідують виробничі об’єкти в рамках практичного модуля. Ми створюємо всі умови для здобуття професійних навичок, тому для наших випускників не існує питання: «Ким можна працювати із освітою «Менеджмент»»?

9.Міжнародне стажування

Окрім співпраці із вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, наш навчальний заклад організовує щорічні міжнародні стажування, які сприяють як розширенню теоретичних знань, так і закріпленню практичних навичок студентів.

10.Багаторівнева освіта

Бажаєте після закінчення коледжу здобути вищу освіту? Менеджмент відноситься саме до сфер діяльності із великими можливостями для самовдосконалення та здобуття нових компетенцій, тому завжди є нові варіанти варіанти для розвитку. Освітні програми Київського інституту бізнесу та технологій, структурною одиницею якого є економіко-технологічний коледж, розроблені з урахуванням навчальних планів коледжу, тому випускники нашого навчального закладу вступають одразу на третій курс Інституту за результатами співбесіди. Молодші фахівці спеціальності «Менеджмент» можуть вступити на освітні програми «Менеджмент організацій», «Публічне управління та адміністрування», а також на бізнес-програму «Підприємництво».

Професія управлінця ставить перед претендентами багато пунктів та умов, головні із яких – навчитися раціонально мислити та нестандартно діяти. Інноваційна освіта коледжу КІБіТ дозволить не лише стати найкращим у своїй справі «тут і зараз», але й прогнозувати майбутні тенденції бізнес сфери. Бажаєш випередити свій час? Вступай до економіко-технологічного коледжу КІБіТ!