Нові тренди бізнес-освіти.

trendi osviti1У всі часи інститут освіти готував фахівців для певних галузей, що б допомогти людині знайти себе. У сучасному світі, що живе за схемою «попит-пропозиція» все більше людей бачать себе саме в підприємництві. Чи здатний навчальний заклад надати справжньої бізнес-освіти?

 Реалії українського бізнесу.

Головний запит бізнесу в Україні – потрібно змінюватися, що б рости. Хочеш утриматися на плаву – вмій підлаштовуватися, ніщо не стоїть на місці.

Молодий вік та мобільність підприємців. Більшість українських бізнесменів – молодь та люди середнього віку. Своїм завданням вони бачать розробку стратегії розвитку фірми з впровадженням нових принципів та технологій.

Перевагою є сервіс. У ХХI столітті українські фірми вийшли на високий рівень сервісного обслуговування. Клієнти залишають хороші відгуки, звертаються повторно. Споживачі навчилися довіряти українській сфері послуг.

Соціальна відповідальність. Багато контор приймають участь в благодійних акціях та проектах і не залишаються осторонь соціально-політичних подій.

Жорстка регуляція з боку держави. Діяльність фірм контролюється державними законами, система оподаткування постійно ускладнюється, багато указ та директив заважають вільному розвитку бізнесу.

Copy paste не працює. Кожне підприємство розвивається за своєю власною стратегією, скопіювати її неможливо. Де один досяг успіху – інший зазнає невдачі.

На сьогоднішній день перед вітчизняним підприємництвом стоять такі завдання:

 • консолідувати зусилля для організації спільних бізнес-проектів;
 • підвищити рівень компетенції та знання співробітників за допомогою бізнес-навчання;
 • навчитися проявляти гнучкість та бути готовим до змін;
 • підвищити загальну ефективність бізнесу.

Український бізнес може вжити таких заходів: 

 • досконально вивчити клієнта і знайти підхід до його індивідуальних потреб;
 • слухати та чути клієнта, враховувати його найменші побажання;
 • персоналізувати сервіс з метою удосконалення сфери послуг;
 • будувати ефективну команду за допомогою бізнес-навчання.
 • використовувати мобільні додатки для розширення цільової аудиторії;
 • використовувати внутрішні ресурси, виховуючи свої власні кадри;
 • розширювати географію діяльності за межі України.

Сучасна освіта. Запит українського бізнесу.

Головний висновок для підприємців України – ми тільки вчимося. Для trendi osviti2вирішення поставлених завдань потрібні кваліфіковані фахівці. Існує сумна тенденція – бізнес не вірить у можливості освіти. За твердженням директорів, сьогодні жодна з громадських ініціатив не пропонує українським підприємцям успішні практичні знання та унікальний підприємницький досвід. Як на сьогодні, бізнес не довіряє ВНЗ та вважає, що достатньо бізнес-тренінгів, а сам практичний досвід не замінить ніяка навчальна парта. Щоб розібратися, чому склалася така ситуація, потрібно відповісти на питання: чи крокує наш університет в ногу з часом? Хто виступає клієнтом для ВНЗ – студент або бізнес? Якщо студент – досить отримати диплом, якщо бізнес, потрібно прислухатися до запитів клієнта. Бізнесу потрібно більше співпрацювати з ВУЗом – спільно розробляти бізнес-курси, читати лекції, давати теми для досліджень і т. д.

Класична освіта: Університет 1.0.

Перші університети виховували інтелектуалів та характеризувалися жорстким протистоянням “профанів” (селян і міських обивателів) – та “посвячених” (людей дворянського і духовного стану).

Професор був носієм культури «судження – умовивід» та виступав у ролі авторитету, на якого треба рівнятися.

Освіта того часу давала елементарні знання з базових дисциплін (арифметика, музика, риторика, логіка і т. Д,) та формувала культуру диспуту. Всі навчальні посібники спиралися на Святе Письмо, твори Аристотеля та тексти римського права.

“Матеріальна база” середньовічних університетів – аудиторії для лекцій і диспутів, бібліотека сховище текстів.

Технологічна освіта: Університет 2.0.

Університет піднявся на більш високий рівень. Розвиток великих міст визначив протистояння “схоластичний університет – технічні школи (підготовка інженерів)”,

Технічний університет став одним з головних мотивів до промислових революцій. Він формує науковий світогляд та здатність діяти як професіонал.

Відносини між викладачем та студентом розвиваються за схемою «майстер – учень». Професор виступає в якості дослідника, проектанта-інженера, вчителя.

Матеріальна база технічного університету – аудиторії, бібліотеки, лабораторії для досліджень та експериментів.

Інноваційна освіта Університет 3.0.

Сучасне суспільство трансформується в постіндустріальне, де активно розвивається сектор послуг (освіта, охорона здоров’я, ділові послуги, туризм). На перший план виступають торгівля, фінанси, комунікації, креативні індустрії.

Більшість університетів України зупинилося на рівні 2.0 та не відповідає викликам часу. Класична професія, з одного боку, не відповідає сучасним вимогам, а з іншого – не формує інноваційного мислення, що змушує фахівця здобувати додаткову освіту.

З метою підняти свій рівень та зв’язати вітчизняну освіту з запитами сучасного бізнесу, деякі навчальні заклади прагнуть піднятися до рівня 3.0. У сучасному університеті запит на набір компетенцій – особливі конфігурації знання та вміння, що дозволяють діяти, мислити, комунікувати під час постановки нових завдань.

Основні характеристики університету 3.0 .:

 • сучасний навчальний заклад випереджає “індустріальний” університет з його інертним освітнім процесом та стандартними курсами;
 • на перший план виходять запити за спеціальностями: політика та управління змінами, менеджмент та управління інноваціями, соціальний дизайн та програмування, форсайт та майбутнє і т. д .;
 • професор – лідер та підприємець, працює з командою;
 • університет надає метапрофесійні та особистісні компетенції – здатність реалізовувати певну позицію, мобільність, відкрите ставлення до світу;
 • “матеріальна база” – аудиторії, бібліотеки. експериментальні лабораторії, бізнес-інкубатори, технопарки, проектні офіси, виставкові площі, громадські центри.

Сучасні університети типологізують наступним чином:

 • дослідницькі;
 • інноваційно-технологічні (підприємницькі);
 • сервісні;
 • соціальні.

Освіта майбутнього: Університет 4.0.

Розвиток навчальних закладів не зупиняється на епосі «постіндустріалізації». З розвитком інформаційних технологій виступає нова ера – ера комунікацій. Основні характеристики університету майбутнього:

 • створення штучного інтелекту;
 • поширення мережевих організацій;
 • університет – інтелектуальний парк з індивідуальними траєкторіями, як для учнів, так і для співробітників.
 • виробництво гібридного інтелекту колективу;
 • університет забезпечує розвиток людини на протязі усього життя;
 • технологізація комунікацій;
 • “матеріальна база” – аудиторії, бібліотеки, лабораторії, бізнес-інкубатори, технопарки, громадські центри, інфраструктура комунікацій та телекомунікацій.

Щоб уникнути розпаду особистості та потрапляння під вплив штучного інтелекту, сучасна людина повинна володіти нестандартним мисленням та високим рівнем набору компетенцій. Це дозволить їй керувати та організовувати роботу автоматизованих систем.

Основні тренди сучасної української бізнес-освіти.

trendi osvitiІнтеграція в європейський освітній простір. Щоб уникнути відтоку фахівців за кордон, необхідно налагоджувати міжнародні зв’язки – відправляти студентів на стажування, запрошувати зарубіжних фахівців, співпрацювати із західними фірмами та корпораціями.

Організація навчального процесу в режимі 24/7. Робота в онлайн-режимі з викладачем, використання соціальних мереж та web-ресурсів для контролю виконаних завдань.

Загальна відповідальність вузів та бізнесу за якість випускника. Активна позиція роботодавця – виховувати власні кадри в тісній співпраці з ВНЗ

“Long Life Leaning” для викладача. Учитель повинен вчитися швидше учня – опановувати комп’ютерні програми, використовувати нові технології, постійно підвищувати свій професійний рівень.

Перехід від кількості до якості (демографічний спад як основний виклик ВНЗ). З метою залучення студентів вищих навчальних закладів потрібно підвищити якість освіти, що закономірно відсіє неконкурентоспроможні навчальні організації.

 Цілі сучасного бізнес-освіти:

 • стати впливовим науково-експертним ресурсом в менеджмент та бізнес-освіті в Україні;
 • просувати використання сучасних ІТ-інструментів у навчальному процесі та управлінні освітніми установами;
 • консолідувати, представляти та захищати інтереси українських вузів, шкіл бізнесу, корпоративних університетів та інших операторів ринку бізнес-освіти;
 • сприяти акредитації освітніх програм, що відповідають запитам українського бізнесу.
 • шукати нові форми та методи педагогічної майстерності. Відродити авторитет викладача, коуча, ментора бізнес-менеджмент дисциплін.

КІБіТ: виховуємо кадри для бізнесу.

Київський університет бізнесу та технологій у своїй стратегії розвитку орієнтується на підвищення свого рівня до 3.0. Завдання закладу – стати інститутом бізнес-освіти, що відповідає всім сучасним вимогам українського бізнесу. Зараз ми маємо такі досягнення:

 • ми формуємо у наших студентів інноваційне мислення;
 • наш інститут має добру технологічну базу;
 • при працюємо з викладачами в режимі онлайн;
 • ми проводимо виїзди на підприємства;
 • ми співпрацюємо з іноземними навчальними закладами та організаціями;
 • ми працевлаштовуємо своїх випускників.

Хочеш стати успішним в бізнесі? Вступай до КІБіТ та розвивайся разом із нами!