Плюси та мінуси модульного навчання

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниПлюси та мінуси модульного навчання

 

Бувають ситуації, коли людина не може присвятити навчанню весь час і їздити на пари щодня. Проте вчитися ж таки хочеться! І не просто хочеться, а дуже необхідно, особливо коли від цього залежить кар’єрний зріст. Де ж вихід?

Київський інститут бізнесу та технологій пропонує модульне навчання, яке підходить всім потенційним вступникам, незалежно від віку, соціального статусу та статі. Під час навчання відвідуєте КІБіТ щомісяця, де проводяться заняття та організовується робота у проектах.

«Модуль» відрізняється від «заочного» тим, що сесії відбуваються частіше (не два рази на рік, а кожного місяця), схема навчання є більш гнучкою, а графік інтенсивнішим. Отже, розглянемо позитивні та негативні сторони модульного формату!

Інноваційно та ефективно: модульне навчання зі знаком «плюс»

Навчання за принципом змістовних блоків не є новим в українському освітньому процесі. Проте дана система майже не використовується закладами, які навчають своїх студентів за «класичною» схемою із великою кількістю лекцій. Чим же відрізняється навчальний процес «заочників» КІБіТ і в чому його позитив?

Поєднання роботи та навчання

Здобуття знань без відриву від виробництва є чи не найактуальнішою проблемою суспільства, коли ви не можете бути «виключені» із роботи, але й намагаєтеся здобути нові знання. І не кожен працівник може залишити робоче місце аж на два тижні, а саме про такий термін сесії йдеться на звичайному заочному відділенні.

Модульне навчання в КІБіТ передбачає щомісячну чотириденну сесію з середи по суботу, що дозволяє «тримати руку на пульсі» всіх робочих проблем. Адже гарний працівник може ще на початку тижня виконати всі пріоритетні завдання та організувати роботу на час триденної відсутності!

Засвоєння великого блоку знань

Навчальний процес КІБіТ орієнтований на здобуття якомога більшої кількості навиків та вмінь, які формуються та розвиваються під час вивчення різнопланових предметів. Адже «прокачування» того чи іншого навику потребує застосування різних підходів!

Тому студенти модульної форми навчання щомісяця зустрічаються із новими дисциплінами, які викладаються у формі комбінованих занять, тренінгів та майстер-класів. І кожного місяця здобувають нові знання, орієнтовані на прикладне застосування.

Використання ІТ технологій у навчальному процесі

Сучасна людина не уявляє своє життя без комп’ютерної техніки, яка є першим помічником у здобутті інформації. І тим більше не можна уявити сучасну освіту без онлайн платформ, де зберігаються всі дані про навчальний процес!

Головною перевагою модульного навчання КІБіТ є використання онлайн платформи Google Classroom. Викладачі не лише інформують студентів про завдання та терміни їхніх виконань, але і викладають навчальні матеріали у вигляді презентацій, відео та аудіо записів. А якщо існує необхідність у дистанційній командній роботі, студенти отримують доступ та можливість коментувати завдання один одного.

Навчання на власних проектах

Викладацький склад КІБіТ покликаний не лише надати студентам теоретичні знання, але і навчити використовувати їх на виробництві. Тому одним із найбільш ефективних засобів навчання є робота із проектами, причому не типовими навчальними зразками, а реальними кейсами студентів.

Підприємець, керівник, менеджер або простий виконавець завжди зіштовхуються із нестандартними ситуаціями, які потребують комплексного вирішення. Тому в аудиторіях Інституту ніколи не вщухають дискусії щодо конструктивних бізнес інновацій та креативних управлінських рішень.

Налагодження ділових контактів

Де ж ще можна знайти ділового партнера, як не у колі однодумців? І не лише знайти, але й перевірити його вміння та можливості під час сумісних тренінгів?

Студенти КІБіТ, які навчаються за модульною системою, не лише здобувають знання та вміння! Під час пар вони здійснюють активний нетворкінг, розширюючи коло ділових контактів. Постачальники, наймані робітники, цифрові технологи, виконавчі директори – кого тільки не знаходили наші студенти для своїх проектів!

Знайомство із актуальними трендами ринку

Запитом сучасних студентів до бізнес освіти є перспектива успішного працевлаштування з можливостями кар’єрного зросту та гідним рівнем доходу. Проте цей запит буде реалізований лише за умов затребуваності майбутнього випускника у конкретному сегменті ринку праці.

Тому одним із напрямків роботи викладачів КІБіТ є інформування майбутніх фахівців щодо тенденцій сучасного ринку як на мікро, так і на макро рівнях. Поряд із спеціалізованими знаннями, студенти знайомляться із статистикою вітчизняних та світових рекрутингових компаній, вивчають правила складання резюме, а також оволодівають алгоритмами моніторингу онлайн платформ із пошуку роботи.

Здійснення наукової діяльності

Будучи виконавцем послуг із надання прикладної освіти, Київський інститут бізнесу та технологій також є активним суб’єктом наукової діяльності. Заклад здійснює фундаментальні теоретичні розробки у галузі бізнес освіти, і під егідою Інституту виходить власний науковий журнал «Herald of Kiev Institute of Business and Technology».

Також щороку відбувається Міжнародна науково-практична конференція «Студент – Дослідник – Фахівець», де беруть участь не лише студенти та викладачі КІБіТ, а й представники вітчизняних та міжнародних підприємств. І звичайно до нашої наукової діяльності залучаються студенти модульної системи навчання, адже вони є найбільш цікавою категорією учасників – експертами, що навчаються!

Модульна система КІБіТ характеризується комплексним підходом із різноплановими навчальними дисциплінами та методиками, які можливість дають оволодіти спеціальністю як на теоретичному, так і на практичному рівнях.

Складно? Інтенсивно? Продуктивно!

Деяким вступникам навчання у форматі «модуль» може здатися дещо складним, адже кожне явище має дві сторони медалі і ніщо не може бути ідеальним. В чому ж полягають мінуси модульної системи?

Інтенсивний графік навчання

Студент отримує велику кількість завдань, і має справу з багатьма навчальними дисциплінами. Це спричинює інтенсивний графік навчання – навіть якщо студенти не відвідують пари щодня, мінімум годину на день вони повинні виділити на онлайн навчання, виконуючи завдання у Google Classroom.

Щомісячні сесії

Деяким студентам специфіка роботи не дозволяє їздити на сесію кожного місяця. Виконувані обов’язки вимагають постійної присутності на роботі, іноді вирішити проблему «вирватися на навчання» буває дуже складно. Якщо немає змоги організувати щомісячну присутність на парах протягом трьох днів, ця форма навчання може бути неприйнятною для вас.

Вимога активної позиції

Навчання в КІБіТ не може відбуватися за інерцією та заради «папірця». Присутність на заняттях передбачає активну участь у групових дискусіях та у вирішенні запропонованих кейсів, адже як інакше здобути вміння та стати компетентним фахівцем? Студент модульної системи навчання повинен самостійно визначати свою траєкторію підготовки, а також демонструвати високий рівень свідомості та активності. Отже, студентам із низьким рівнем мотивації важко бути «модульником».

Відсутність перепочинку

В Київському інституті бізнесу те технологій не навчаються частково,або у «пів сили». Проте якщо студенти стаціонару хоча б іноді мають можливість відкласти домашнє завдання «на потім» (хоча це і не є ефективним для навчання), для модульної системи це виключається. Адже перерва між сесіями менше місяця, і вчитися потрібно щодня.

Складність навчання та інтенсивний графік сесій є серйозною перешкодою, проте постає питання: «Для кого?» Якщо людина поставила собі за мету отримати сучасну вищу освіту, то подібні складнощі не повинні стати перешкодою, а навпаки сприятимуть продуктивному навчанню.

Київський інститут бізнесу та технологій здійснив вибір на користь навчальної системи, яка здатна забезпечити випускнику сучасну інноваційну бізнес освіту із великим набором навичків та компетенцій. Студент-«модульник» у максимально рекордний термін оволодіває комплексом знань та компетенцій, які після випуску стануть його візитною карткою та свідчитимуть про високий кваліфікаційний рівень. Бажаєте мати сучасну продуктивну освіту? Вступайте на модульне навчання до КІБіТ!