Ефективна система освіти: особливості організації навчального процесу в коледжі КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЕфективна система освіти: особливості організації навчального процесу в коледжі КІБіТ

Всі мріють про якісну освіту і тому підходять до проблеми вибору навчального закладу для вступу дуже серйозно. Спеціальність, предмети, викладацький склад – все це стає предметом для суперечок та роздумів. Однак мало хто звертає увагу на ще одну складову ефективної системи освіти – правильно організований навчальний процес.

Недостатньо бути старанним студентом та вчитися у гарних викладачів. Потрібно мати зручний розклад, чітку систему контролю, можливість практикувати отримані в аудиторії знання, гарну технологічну базу і т.д. Уявіть собі, що слухаєте пари в неопалювальній аудиторії, або у вас ніколи не перевіряють домашні завдання. На жаль, в системі освіти в Україні подібне зустрічається теж.

Відмінною рисою економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій є підготовка кваліфікованих кадрів із критичним мисленням, готових самостійно приймати рішення в невизначених нестандартних умовах. А для ефективного навчання необхідна саме правильна організація процесу навчання. Тому адміністрація коледжу категорично відкидає формалізм, і не обмежує свої службові обов’язки виключно складанням навчальних планів та заповненням відомостей. У чому ж полягає ефективність освітнього процесу в КІБіТ?

Інноваційні освітні програми

Система освіти в Україні підтримує проект «Erasmus+» про автономію установ вищої освіти, що робить можливим навчання в рамках освітніх програм, які відрізняються від стандартних спеціальностей. Програми економіко-технологічного-коледжу КІБіТ на 50% складаються із практично орієнтованих дисциплін, які передбачають знайомство із бізнес-процесами в режимі «real time». КІБіТ також практикує багаторівневу систему освіти і після закінчення коледжу випускники можуть вступити до Інституту на третій курс на освітні програми: «Підприємництво», «Менеджмент організацій», «Облік, аудит та оподаткування», «Цифрова економіка», «Економіка і фінанси підприємств» .

Ефективні методики викладання

«Начитування» як принцип роботи із студентами добре лише тоді, коли потрібно навчити студента рецептурному мисленню та готовим рішенням. Однак в сучасному відкритому глобалізаційному просторі не існує стабільності, і якщо маєте бажання працювати в бізнес сфері, навчатися слід так, що б навички та вміння завжди були актуальними. В економіко-технологічному коледжі студенти беруть участь в тренінгах, майстер-класах, а також навчаються на прикладах кейсів реальних підприємств, що забезпечує високий рівень їхньої освіти.

Навчання за кредитно-модульною системою

Економіко-технологічний коледж  є структурною одиницею Київського інституту бізнесу та технологій, тому потрапивши до нашого навчального закладу, хлопці та дівчата стають студентами в повному сенсі цього слова, навчаючись в рамках змістовних модулів і за 100-бальною рейтинговою шкалою. Подібний підхід привчає студентів до систематичної роботи на протязі семестру, а не до «налягання на навчання» виключно перед сесією.

Реальна практика на підприємствах

Структура сучасної освіти передбачає проходження студентами виробничої практики. Київський інститут бізнесу та технологій підписує із підприємствами договори про практику, що гарантує нашим студентам не просто практику «на папері», а здобуття реального виробничого досвіду та «прокачування» компетенцій. Під час практики хлопці та дівчата вивчають виробництво, спілкуються із ТОП-менеджерами, працюють із документами і т.д.

Контроль відвідування

Багато студентів коледжу поєднують навчання та роботу, тому нашому коледжу близькі поняття «вільне відвідування» і «навчання за індивідуальним планом», що не суперечить правилам системи освіти в Україні. Однак, на відміну від багатьох навчальних закладів, гнучкий графік відвідувань не означає дозвіл пропустити 90% пар. Представники деканату ретельно стежать за наявністю навчального контингенту в аудиторії, і відпрацюванням всіх пропущених тем.

Міжнародні стажування

В епоху інтенсифікації розвитку світових економічних процесів кожен фахівець бажає відповідати міжнародним стандартам. Тому найініціативніша та найбільш мотивована молодь охоче бере участь у щорічних міжнародних стажуваннях КІБіТ. Учасники програми проходять стажування в рамках трьох блоків: академічного, практичного та культурно-світоглядного.

Інформаційні ресурси

Будь-який із видів освітніх систем передбачає наявність в освітньому процесі змістовної інформаційної бази. У бібліотеці КІБіТ можна знайти як фундаментальні теоретичні праці, так і журнали із актуальними статистичними даними, які допоможуть студенту ефективно підготуватися до пар або написати блискучу кваліфікаційну роботу. Окрім фахової літератури, в фондах бібліотеки знаходиться велика кількість художніх книг.

Технологічна база

Якщо в навчальному закладі стоять старі комп’ютери і відсутній інтернет, навряд чи це може свідчити про високий рівень освіти в його стінах. Дотримуючись актуального принципу «Digitalізуйся або помри!» коледж КІБіТ забезпечує наявність безкоштовного Wi-Fi, моноблоків та високошвидкісних комп’ютерів. Для студентів нашого навчального закладу не існує проблеми знайти потрібну інформацію в інтернеті за п’ять секунд або написати комп’ютерну програму в режимі «онлайн».

Зворотний зв’язок із керівництвом

Студенти економіко-технологічного коледжу КІБіТ відзначають відкритість викладачів та представників адміністрації, до яких можна звернутися із будь-яким питанням – як навчальним, так і особистим. Система освіти в КІБіТ орієнтована на культивування почуття взаємоповаги, без якого людина ніколи не досягне успіху. А яким же чином людина зможе поважати саму себе, якщо його не поважають власні викладачі?

Виховна робота

Навчання в навчальному закладі – це не лише навчання, але й соціалізація. У коледжі вчорашній школяр-підліток стрімко перетворюється на дорослу людину, що здійснюється, в тому числі і завдяки виховній роботі. Наші студенти відвідують театри, беруть участь в громадських акціях, організовують team building зустрічі і т.д. Ну і як же обійтися без свят?

Структура сучасної освіти побудована на реалізації принципів «Економіка знань» та «Lifelong learning» ( «Навчання протягом усього життя»), коли для фахівців важливо не озброїтися стандартними рішеннями на всі випадки життя, а вміти знаходити нові креативні підходи до розв’язання виробничих проблем. Тому навчальний процес коледжу КІБіТ базується на компетентнісному підході. На виході випускники не лише отримують професійні знання, а й стають особистостями, здатними конструювати технології та нову реальність, знаходитися в постійному творчому пошуку, відкрито комунікувати, проявляти індивідуальність та творчий потенціал. Бажаєте отримати якісну вищу освіту? Вступайте до економіко-технологічного коледжу КІБіТ та ставайте компетентним фахівцем!