Соціальна робота як професія: актуальність та затребуваність в сучасному суспільстві

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСоціальна робота як професія: актуальність та затребуваність в сучасному суспільстві

Сучасний соціум є складною багаторівневою системою, в якій співіснує величезна кількість людей із своїми ціннісними настановами та проблемами. І далеко не всі члени сучасного суспільства можуть адаптуватися до його численних правил, тому іноді люди опиняються за межами соціуму та потребують допомоги соціальних служб. Із огляду на кількість громадських проблем, від соціальних працівників вимагається володіти певними особистісними та професійними якостями. Отже, чим займається соціальний працівник в сучасному суспільстві?

Соціальна незахищеність є однією із головних проблем сучасного соціуму. Людина не може бути впевнена у завтрашньому дні, як в фінансовому, так і в особистісному плані. Зазвичай люди захищаються від відчуття невизначеності, складаючи плани та сподіваючись на їх здійснення. Однак в нашому суспільстві ситуація може багато разів змінитися лише протягом одного дня, і навіть маючи роботу, звичайна людина боїться на щось сподіватися та чогось чекати. В умовах політичної та фінансової нестабільності можна в момент потрапити до категорії неблагонадійних та опинитися за межами соціуму.

Що ж в такій ситуації зробити може соціальний працівник? Як правило посадові обов’язки співробітника соціальної служби визначаються стандартами, правилами та інструкціями. Однак зараз ми маємо не лише загострення «традиційних» соціальних проблем, до яких відносяться: пенсійний вік, дитяча безпритульність, неблагонадійні та малозабезпечені сім’ї, безробіття, інвалідність, асоціальна поведінка молоді і т.д. За останні 5 років можна спостерігати появу нових «злободенних» проблемних ситуацій: повоєнна реабілітація, ескалація соціальних конфліктів, інформаційний вплив, переселення біженців і т.д. Яким же чином можливо знизити рівень соціальної напруги?

Соціальна робота як професія повинна не лише бути пов’язаною із вирішенням актуальних суспільних проблем, але й працювати над їхнім попередженням. Величезну кількість соціально-побутових конфліктів можна уникнути, якщо проводити регулярну профілактичну роботу в сім’ях; проблема повоєнної реабілітації може поступово зникнути після стабілізації політичної обстановки; прийняття правильних державних законів допоможе надати реальну допомогу малозабезпеченим та пенсіонерам і т.д. Співробітники соціальних служб повинні докласти максимум зусиль для стабілізації соціальної обстановки в країні.

Виникає питання – чим займається соціальний працівник і чим він повинен займатися, що б поліпшити ситуацію в суспільстві? І якими особистісними і професійними якостями він повинен володіти?

Юридична грамотність. Людині потрібно не лише зуміти надати допомогу, але й надати її законно. Знання законодавчих актів необхідно як для правильного оформлення документів, так і для вибору стратегії вирішення соціальної проблеми.

Педагогічні навички. Робота із дітьми, або із неблагонадійною категорією населення часто вимагає вміння переконувати та виховувати шляхом формування нової системи цінностей, що неможливо без знання основ педагогіки.

Уміння надавати медичну допомогу. Що робить соціальний працівник, якщо стикається із травмами або шоковим станом підопічного? Правильно, надає першу медичну допомогу, тому всі співробітники соціальної служби зобов’язані мати елементарні медичні навички, які вони повинні отримати або під час навчання, або на спеціалізованих курсах.

Знання психології. Вирішення соціальних проблем починається із розуміння та вирішення проблем душевних. Проникливі бесіди, живе спілкування, спільний пошук шляхів виходу із душевної кризи – ось чим займається соціальний працівник під час надання допомоги своїм підопічним. Також співробітнику волонтерської організації або соціальної служби часто доводиться переконувати інших у своїй правоті, використовуючи при цьому різноманітні психологічні прийоми.

Вільна орієнтація серед вітчизняних та міжнародних соціальних стандартів. При наданні допомоги потрібно дотримуватися соціальних стандартів та міжнародних конвенцій щодо захисту прав людини, тобто в кожному конкретному випадку працівник соціальної служби повинен вміти здійснювати кореляцію вітчизняних та міжнародних правил.

Окрім професійних компетенцій, робота соціального працівника передбачає наявність унікального набору особистісних якостей, в яких повинні домінувати:

Емоційний інтелект (здатність співпереживати). Навряд чи можна надати соціальну допомогу, не маючи уявлення про переживання підопічного. Потрібно вміти гостро відчувати емоційний фон, що б правильно реагувати на людські проблеми, адже якщо людина не зможе розкритися, значить і не зможе отримати кваліфіковану допомогу.

Психологічна стабільність. Що таке соціальний працівник? Це і персональний помічник, і юридичний консультант, і доглядальник, і вихователь в одній особі. Співробітники волонтерських організацій повинні мати стійку психіку, що б не розпочати жити проблемами інших, забувши про особисте життя. Варто пам’ятати, що рівень професійного згорання у соціальній роботі є одним з найвищих,

Фізична витривалість. Якщо соціальний працівник швидко втомлюється, регулярно не досипає або часто нездужує, він у буквальному сенсі починає «зриватися» на своїх клієнтів (або близьких людей), що є руйнівним чинником його життя (тобто він швидко захворіє і буде змушений покинути роботу) . Соціальна робота як професія – це не лише знання та навички, але й важка інтенсивна робота.

На сьогодні не існує універсальних рецептів вирішення соціальних проблем, як і не існує глобальних соціальних організацій, здатних взяти під контроль всі конфліктні ситуації, що виникають в світовому соціумі. Однак у кожній країні функціонує велика кількість волонтерських організацій, мета яких – успішно реалізувати стратегію вирішення соціальних проблем і оздоровити суспільство,

Робота соціальним працівником в сучасному соціумі подібна таланту художника в мистецтві – людина повинна відчувати покликання допомагати людям (іноді і навіть проти їхнього бажання), вирішувати їхні складні та багаторівневі проблеми

Що таке соціальний працівник? Це актуальна та затребувана для сучасного суспільства професія, яка є водночас і складною, і захоплюючою, та створена для справжніх вольових людей із сильним характером та багатим внутрішнім світом. Якщо ти відчуваєш себе таким, спробуй свої сили при вступі до економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій на освітню програму «Соціальна робота». Бажаєш не прожити життя даремно, але змінити суспільство на краще? Вступай до коледжу КІБіТ і ми навчимо, як це зробити!

Социальная работа как профессия: актуальность и востребованность в современном обществе

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниСоціальна робота як професія: актуальність та затребуваність в сучасному суспільстві

Современный социум – сложная многоуровневая система, в которой сосуществует огромное количество человек со своими ценностными установками и проблемами. И далеко не все члены современного общества могут адаптироваться к его многочисленным правилам, поэтому иногда люди оказываются за пределами социума и нуждаются в помощи социальных служб. И учитывая количество общественных проблем, от социальных сотрудников требуется обладать определенными личностными и профессиональными качествами. Итак, чем занимается социальный работник в современном обществе?

Социальная незащищённость является одной из основных проблем современного социума. Человек не может быть уверен в завтрашнем дне, как в финансовом, так и в личностном плане. Обычно люди защищаются от ощущения неопределённости, составляя планы и надеясь на их осуществление. Однако в нашем обществе ситуация может много раз измениться всего лишь в течение одного дня, и даже имея работу, обыватель боится на что-то надеяться и чего-то ожидать. В условиях политической и финансовой нестабильности человек может за секунду попасть в категорию неблагополучных и оказаться за пределами социума.

Что же может в такой ситуации сделать социальный работник? Как правило, должностные обязанности сотрудника социальной службы определяются стандартами, правилами и должностными инструкциями. Однако сейчас мы имеем не только обострение «традиционных» социальных проблем, к которым относятся: пенсионный возраст, детская беспризорность, неблагополучные и малообеспеченные семьи, безработица, инвалидность, асоциальное поведение молодёжи и т.д. За последние 5 лет можно наблюдать появление новых «злободневных» проблемных ситуаций: послевоенная реабилитация, эскалация социальных конфликтов, информационное влияние, переселение беженцев и т.д. Каким же образом возможно снизить уровень общественного напряжения?

Социальная работа как профессия должна не только быть связанной с решением актуальных общественных проблем, но и работать над их предупреждением. Огромное количество социально-бытовых конфликтов можно избежать, если проводить регулярную профилактическую работу в семьях; проблема послевоенной реабилитации может постепенно исчезнуть после стабилизации политической обстановки; принятие правильных государственных законов поможет оказать реальную помощь малоимущим и пенсионерам и т.д. Сотрудники социальных служб должны приложить максимум усилий для стабилизации социальной обстановке в стране.

Возникает вопрос – чем занимается социальный работник и чем он должен заниматься, что б улучшить ситуацию в обществе? И какими личностными и профессиональными качествами он должен обладать?

Юридическая грамотность. Человеку нужно не только суметь оказать помощь, но и оказать её законно. Знание законодательных актов необходимо как для правильного оформления документов, так и для выбора стратегии решения социальной проблемы.

Педагогические навыки. Работа с детьми, или с неблагополучной категорией населения, часто требует умения убеждать и воспитывать путём формирования новой системы ценностей, что невозможно без знания основ педагогики.

Умение оказывать медицинскую помощь. Что делает социальный работник, если сталкивается с травмами или шоковым состоянием подопечного? Правильно, оказывает первую медицинскую помощь, поэтому все сотрудники социальной службы обязаны иметь элементарные медицинские навыки, которые они должны получить или во время учёбы, или на специализированных курсах.

Знание психологии. Решение социальных проблем начинается с понимания и решения проблем душевных. Проникновенные беседы, живое общение, совместный поиск путей выхода из душевного кризиса – вот чем занимается социальный работник, оказывая помощь своим подопечным. Также сотруднику волонтёрской организации или социальной службы часто приходится убеждать других в своей правоте, используя при этом разнообразные психологические приёмы.

Свободная ориентация в отечественных и международных социальных стандартах. При оказании помощи нужно придерживаться социальных стандартов и международных конвенций по защите прав человека, то есть в каждом конкретном случае сотрудник социальной службы должен уметь осуществлять корреляцию отечественных и международных правил.

Помимо профессиональных компетенций, работа социального работника предполагает наличие уникального набора личностных качеств, в которых должны доминировать:

Эмоциональный интеллект (способность сопереживать). Вряд ли можно оказать социальную помощь, не имея представления о переживаниях подопечного. Нужно уметь остро чувствовать эмоциональный фон, что б правильно реагировать на человеческие проблемы, ведь если человек не сможет раскрыться, значит и не сможет получить квалифицированную помощь.

Психологическая стабильность. Что такое социальный работник? Это и персональный помощник, и юридический консультант, и нянька, и воспитатель в одном лице. Сотрудники волонтёрских организаций должны обладать устойчивой психикой, что б не начать жить проблемами других, позабыв о личной жизни. Стоит помнить, что уровень профессионального выгорания в социальной работе является одним из самых высоких,

Физическая выносливость. Если социальный работник быстро устает, регулярно не досыпает или часто чувствует недомогание, он в буквальном смысле начинает «срываться» на своих клиентах (или близких людях), что  является разрушительным фактором его жизни (то есть он быстро заболеет и будет вынужден покинуть работу). Социальная работа как профессия – это не только знания и навыки, но и тяжёлая интенсивная работа.

На сегодняшний день не существует универсальных рецептов решения социальных проблем, как и не существует глобальных социальных организаций, способных взять под контроль все конфликтные ситуации, возникающие в мировом социуме. Однако в каждой стране функционирует большое количество волонтёрских организаций, цель которых – успешно реализовать стратегию решения социальных проблем и оздоровить общество,

Работа социальным работником в современном социуме подобна таланту художника в искусстве – человек должен чувствовать призвание помогать людям (иногда и даже против их желаний), решать их сложные и многоуровневые проблемы

Что такое социальный работник? Это актуальная и востребованная для современного общества профессия, которая является одновременно и сложной, и увлекательной, и создана для настоящих волевых людей с сильным характером и богатым внутренним миром. Если ты чувствуешь себя таким, попробуй свои силы при поступлении в экономико-технологический колледж Киевского института бизнеса и технологий на образовательную программу «Социальная работа». Желаешь прожить жизнь не напрасно, а изменить общество к лучшему? Поступай в колледж КИБиТ и мы научим, как это сделать!