Житомирська філія КІБіТ – переваги та перспективи для абітурієнтів

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЖитомирська філія КІБіТ – переваги та перспективи для абітурієнтів

Інноваційний та технологічний світ, що сформувався в межах глобалізаційної парадигми, вимагає компетентних фахівців із розвинутими гнучкими навичками – системним мисленням, лідерськими якостями, здатністю до самоорганізації та роботи у команді. Але і заклади, які зможуть випустити подібних фахівців, повинні мати відповідну організацію навчального процесу, кадровий склад і методики навчання.

Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій є саме таким закладом, який на всі 100% відповідає критеріям «сучасний», «інноваційний», «прикладний». Давайте це доведемо!

Якісна освіта: переваги навчання в Житомирській філії КІБіТ

Жоден абітурієнт не вступить до навчального закладу, не розуміючи, який зиск він від цього матиме. Адже найкраща інвестиція – це інвестиція у власну освіту, і ніхто не бажає витрачати фінансові та часові ресурси марно. Що ж може дати абітурієнту вступ до ЖФ КІБіТ?

Високий рівень теоретичного навчання. Наші студенти здобувають базові та спеціалізовані знання з профільної спеціальності. Також навчальним планом передбачене засвоєння дисциплін загальної підготовки із метою формування системного мислення, комунікативних навичків, світоглядно ціннісних орієнтацій. І незмінним компонентом підготовки фахівців є бізнес-дисципліни, іноземна мова та вивчення ІТ технологій.

Використання інноваційних методик викладання. Начитування та «зазубрювання» давно відійшло у минуле, а «оцінка» трансформувалася у оцінюваня. Людину, яка навчається для себе, неможливо навчити за допомогою страху перед іспитом, чи перевантаженням інформації. ЖФ КІБіТ використовує принципово інші методики навчання – презентації, інтерактивне спілкування, робота малими групами, бліц-опитування, проектну роботу і т.д.

Велика кількість тренінгів та практикумів. Значний відсоток викладачів Житомирської філії КІБіТ мають багато напрацювань в галузі бізнес тренінгів, які охоче використовують в навчальному процесі. Студенти грають в інтерактивному театрі, прокачують навички комунікації, працюють з фінансовими кейсами і т.д.

Активна соціалізація. Жодний захід міста Житомира не обходиться без студентів Інституту – науково-практичний, соціальний, культурно-розважальний і т.д. Відвідування офісів компаній та державних організацій, знайомство із роботою підприємств, участь у соціальних акціях, захоплення культурою та мистецтвом – де тільки не проявили себе студенти всіх курсів Житомирської філії КІБіТ!

Студентське самоврядування. Студентоцентризм є головною ціннісною настанова сучасних закладів вищої освіти, в тому числі в ЖФ Київського інституту бізнесу та технологій. Наші студенти мають свою власну Раду, в межах якої вирішуються питання регулювання навчального процесу, проведення дозвілля, розширення кругозору, проходження практики та майбутнього працевлаштування.

Освітній процес в Житомирській філії КІБіТ поєднує в собі всі найкращі моменти із різних стандартів освіти, що дозволяє нашим випускникам мати високий рівень як теоретичних знань, так і практичних вмінь.

Успішний кар’єрний зріст: перспективи випускників

Освіта нічого не варта, якщо її не застосовувати, а тим більше – якщо здобута професія не приносить матеріального чи морального задоволення. Навчання повинно бути розраховане на перспективу, яка в подальшому буде реалізована. Що ж може чекати на випускників Житомирської філії КІБіТ?

Досконале оволодіння професією. Випускник нашого навчального закладу – компетентний професіонал, знайомий з усіма новинками тієї сфери, в якій планує працювати. Новоспечений фахівець не лише вміє суміщати теорію та практику, але і вміє швидко навчатися сприймати великі об’єми інформації та навчатися новому.

Розвиток «soft skills». Для роботи в сфері бізнесу не менш важливими за професійні є «гнучкі» навички «soft skills» – лідерство, самоорганізація, тайм-менеджмент (вміння грамотно розподіляти свій час), ведення активного діалогу, ефективна робота в команді і т.д. В навчальному процесі ЖФ КІБіТ формуванню «soft skills» приділяється не менше активна увага, ніж профільним предметам як і під час навчання (тренінги, практикуми, фокус-групи, практичні модулі), так і в межах виховної роботи (відвідування виставок, екскурсій, соціальних заходів)

Успішне працевлаштування. Більшість наших студентів знаходять роботу вже на 3 курсі навчання, куди повертаються після проходження практики. Та й на ринку по шукачів випускники «не пасуть задніх», адже навчальний план передбачає викладання спеціальних курсів із ресерчінгу (складанню резюме та пошуку роботи на інтернет порталах) . Також ЖФ КІБіТ на різних рівнях проводить активне співробітництво із роботодавцями – гостьові лекції, консультації ТОП менеджменту, договори про проходження практики і т.д.

Визначення ціннісних орієнтирів. Окрім професійних профільних предметів та практичних бізнес-дисциплін студенти вивчають курси загальної гуманітарної підготовки – історію, культуру, філософію, соціологію, громадянську освіту. Дані дисципліни сприяють формуванню духовних цінностей та розвинених світоглядних уявлень.

Формування активної життєвої позиції. Студенти навчаються не лише знанням та вмінням, але і розвивають в себе лідерські якості та впевненість у собі. А якщо це помножено на широкий кругозір та сформовані світоглядно-ціннісні орієнтації, то подібна особистість є здатною до великих звершень!

Випускник Житомирської філії КІБіТ є професіоналом, який здатний знайти свою справу і стати в ній кращим, адже він матиме для того всі необхідні компетенції.

Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій є закладом, який формує багатопрофільних професіоналів, здатних вирішувати проблеми найскладнішого рівня та впевнених в собі особистостей, для яких не існує жодних психологічних бар’єрів. Якщо вибачите себе у майбутньому саме таким, приєднуйтеся до нашої спільноти майбутніх бізнесменів та інноваторів!