Вчена Рада в КІБіТ: працюємо активно та конструктивно!

Київський інститут бізнесу та технологійПодіїВчена Рада в КІБіТ: працюємо активно та конструктивно!

Продемонструвавши високий рівень організації навчального процесу у 2022 році, Київський інститут бізнесу та технологій так само активно розпочав і 2023 календарний рік. З метою підведення підсумків першого кварталу та визначення ключових завдань на наступне півріччя 6 квітня була проведена Вчена Рада науково-педагогічного колективу закладу.

Під час вступного слова ректор Олена Вячеславівна Яковлева відзначила високу конкурентоспроможність КІБіТ та здатність колективу мобілізовуватися й відповідати наявним викликам. Досвід переживання першого року війни став безцінним для науково-педагогічних працівників та адміністрації і вкотре довів їхню згуртованість та готовність до продуктивних дій.

У другій половині виступу пані ректор визначила актуальні завдання, основним з яких є забезпечення якості навчального процесу на високому рівні. Було звернено увагу на наступні моменти:

  • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • наявність у викладачів публікацій у фахових виданнях;
  • налагодження активної комунікації зі студентами;
  • зацікавлення вступників освітніми програмами КІБіТ.

Решта виступів науково-педагогічних працівників  були присвячені поставленим проблемам та конструктивним пропозиціям.

У підсумку засідання були прийняті наступні рішення:

  • активізувати підготовку до щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Студент-Дослідник-Фахівець»;
  • науково-педагогічним працівникам підготувати публікації до чергового випуску Вісника КІБіТ;
  • з метою зацікавлення студентів початкових курсів провести презентації навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом у наступному семестрі;
  • підготувати пропозиції для організації та успішного проведення вступної кампанії 2023 року.

Колектив Київського інститут бізнесу та технологій   продемонстрував готовність до активної наукової, навчально-методичної, виховної та профорієнтаційної роботи. Так тримати, КІБіТ!