Вступ до коледжу: обираємо та визначаємося!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступ до коледжу: обираємо та визначаємося!

Після закінчення середньої школи перед молоддю постає непростий вибір: продовжувати вчитися далі чи вступати до спеціалізованих закладів для здобуття вищої освіти. Ретельно зваживши усі «за» та «проти», ти нарешті приймаєш рішення про те, що більше не хочеш залишатися у стінах школи, а маєш на меті вже розпочати опанування сучасної спеціальності, яка затребувана на ринку праці. Ось тут і постає досить важливе питання: в який коледж піти вчитися після 9 класу. Адже юним хлопцю або дівчині буває досить непросто скласти чітку картину майбутнього й здійснити визначальний життєвий вибір. І це абсолютно нормально! Тому ми сформулювали декілька важливих порад, які покликані допомогти кожному абітурієнту зробити правильний, а головне – самостійний вибір.

vremyastudenta3

Прислухайся до свого сердця

Слухаючи численні роздуми та аргументи оточуючих тебе людей, ніколи не забувай про те, що і вчитися, і працювати за обраною професією будеш саме ти, а не ті, хто радять тобі ту чи іншу спеціальність. Тому варто звернутися саме до себе з питанням: «А чого хочу я?». Можливо, у тебе класно виходить організовувати друзів у межах різних соціальних ініціатив або ж твої авторські тексти збирають численні лайки та перепости у Facebook. Адже кожен із нас є унікальним, у тому числі у своїх вміннях та навичках.

Коли ти визначився чи, може, вже маєш чітко окреслені орієнтири, то подальший вибір професії суттєво спрощується. Головне, обираючи в який коледж піти вчитися, у жодному разі не розглядай варіанти суто з точки зору престижності імені навчального закладу. Адже будь-який заклад формують люди, а не вивіска на його будівлі. Пам’ятай про це!

 Пройди профорієнтаційні тести

Якщо ти ще сам не знаєш, чого конкретно прагнеш навчитися, аби присвятити життя цій професії, не полінуйся пройти профорієнтаційні тести. Комплексні завдання у них побудовані таким чином, що дозволять з високою вірогідністю точно визначити твій тип мислення та схильність до певного напрямку діяльності. Прості тести з профорієнтації можна знайти через пошукові системи у мережі Інтернет, а більш комплексні – у освітніх центрах та центрах підготовки при різних навчальних закладах вищої освіти.

 Порадься із людьми, яким  довіряєш

В який коледж краще вступити після 9 років навчання у школі, також можуть підказати люди, які мають у цій справі відповідний досвід – працівники освітньої сфери, успішні випускники або просто авторитетні родичі чи знайомі. Саме вони можуть надати вичерпну інформацію про переваги та недоліки обраної тобою спеціальності (чи конкретного навчального закладу), проінформувати про «підводні камені» при вступі чи під час навчання на ній.КОлледж_КИбит выбираем1

 Проведи моніторинг сайтів із працевлаштування

Мріяти стати космонавтом – це одне, а отримати актуальну професію – геть інше. Перед тим як вирішити, в який коледж піти вчитися після 9 класу, уважно проаналізуй українські та зарубіжні рекрутингові сайти, почитай аналітичні статті, прогнози експертів, визнач хоча би приблизно перспективність та затребуваність обраної професії. Адже сучасний світ розвивається надзвичайно динамічно, щодня ставлячи перед кожним все нові і нові виклики. Тому варто відповідально ставитися до такого важливого кроку як вибір професії.

Порадься з батьками

Яким би ти не був самостійним, варто пам’ятати про тих, хто знає тебе від народження. Важко визнати, але часто саме батьки знають про тебе більше, ніж ти сам, тому їхні мудрі поради та життєвий досвід обов’язково потрібно врахувати при виборі спеціальності та навчального закладу. Приймати остаточне рішення краще разом, але з урахуванням твоїх схильностей та побажань.

Обирай сучасний та інноваційний навчальний заклад

В який коледж піти вчитися як не в той, де надають перевагу практичним знанням, якісному опануванню іноземними мовами та ІТ-технологіями? Адже стрімка динаміка розвитку цілого світу призводить до того, що те, що ти сьогодні вивчив в аудиторії, вже за рік втрачає значимість та актуальність для обраної професії. А що вже говорити про друковані підручники, написані кілька років тому?! Отож, обов’язково дізнайся, якою є частка практичного навчання у закладі вищої освіти, який ти обрав для здобуття спеціальності.

КОлледж_КИбит выбираем2Ознайомся із сайтом навчального закладу

Інтернет-ресурс для сучасного навчального закладу – це його повноцінне обличчя. Тому перед тим як обрати в який коледж вступити після 9 класу, ретельно ознайомся із сайтами обраних тобою навчальних закладів. Звертай увагу на перелік спеціальностей, список майбутніх знань та вмінь, активністю закладу щодо участі у навчальних, наукових та виховних заходах, відомими випускниками закладу і т.д.

Зверни увагу на технологічну базу навчання закладу

Життя сучасного студента неможливо уявити без ноутбука, планшета чи вільного wi-fi. Якщо викладачі обраного тобою навчального закладу не використовують у своїй роботі методики онлайн-навчання, а Інтернет підключено лише в кабінеті інформатики та бібліотеці, – будь готовий до того, що якість освіти треба буде постійно вдосконалювати на різноманітних профільних курсах або шляхом тривалої самостійної роботи.

 КОлледж_КИбит выбираемОбирай заклад із багаторівневою інституціональною структурою

Базовий тренд сучасної освіти – «Life long learning» (навчатися протягом всього життя), і перед тим, як вступити в коледж після 9 класу, ти маєш чітко зрозуміти, що після його закінчення повинна бути можливість продовжувати навчання. Краще за все таке навчання проходить у межах багаторівневого інституціонального навчального закладу, де представлені комплексні освітні програми для фахівців різних рівнів.

 Зверни увагу на якість студентського дозвілля

Студентське життя – це не лише навчання, але і потужна соціалізація. Відповідаючи на питання: «В який коледж краще вступити після 9 років навчання у школі?», варто зробити вибір на користь навчального закладу, у якому студенти дружньо святкують різноманітні події, беруть участь у мистецьких заходах, разом подорожують, відвідують екскурсії, займаються спортом і т.д. Адже навчальний заклад, який розуміє необхідність та користь студентського дозвілля, безперечно, розуміє і рівень відповідальності за якість навчання.

Як бачиш, обрати гарний заклад для здобуття свого майбутнього фаху – справа непроста і вимагає виваженого комплексного підходу. Сподіваємося, що ти обов’язково з цим упораєшся, і вже у липні ми вітатимемо тебе у приймальній комісії як абітурієнта Економіко-технологічного коледжу бізнесу та технологій.

Обирай якісно! Ми вже чекаємо на тебе у сучасному та інноваційному коледжі Київського інституту бізнесу і технологій!

 

Поступление в колледж: выбираем и определяемся!

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступ до коледжу: обираємо та визначаємося!

После окончания средней школы перед молодежью стоит непростой выбор: продолжать учиться дальше или вступать в специализированные учреждения для получения высшего образования. Тщательно взвесив все «за» и «против», ты наконец принимаешь решение о том, что больше не хочешь оставаться в стенах школы, а желаешь уже начать освоение современной специальности, которая востребована на рынке труда. Вот здесь и возникает достаточно важный вопрос: в какой колледж пойти учиться после 9 класса. Ведь юным парню или девушке бывает достаточно просто составить четкую картину будущего и осуществить определяющий жизненный выбор. И это абсолютно нормально! Поэтому мы сформулировали несколько важных советов, которые призваны помочь каждому абитуриенту сделать правильный, а главное – самостоятельный выбор.

vremyastudenta3Прислушайся к своему сердцу

Слушая многочисленные размышления и аргументы окружающих тебя людей, никогда не забывай о том, что и учиться, и работать по профессии будешь именно ты, а не те, кто советуют тебе ту или иную специальность. Поэтому стоит обратиться именно к себе с вопросом: «А чего хочу я?». Возможно, у тебя классно получается организовывать друзей в рамках различных социальных инициатив или твои авторские тексты собирают многочисленные ругательства и перепост в Facebook. Ведь каждый из нас является уникальным, в том числе в своих умениях и навыках.

Когда ты определился, может, уже имеешь четко очерченные ориентиры, то дальнейший выбор профессии существенно упрощается. Главное, выбирая в колледж пойти учиться, ни в коем случае не рассматривай варианты сугубо с точки зрения престижности имени учебного заведения. Ведь любое заведение формируют люди, а не вывеска на его здания. Помни об этом!

Пройди профориентационные тесты

Если ты сам не знаешь, чему конкретно хочешь научиться, чтобы посвятить жизнь этой профессии, не поленись пройти профориентационные тесты. Комплексные задачи у них построены таким образом, что позволят с высокой вероятностью точно определить твой тип мышления и склонность к определенному направлению деятельности. Простые тесты по профориентации можно найти через поисковые системы в сети Интернет, а более комплексные – в образовательных центрах и центрах подготовки при различных учебных заведениях высшего образования.

Посоветуйся с людьми, которым доверяешь

В какой колледж лучше поступить после 9 лет обучения в школе, также могут подсказать люди, которые имеют в этом деле соответствующий опыт – работники образовательной сферы, успешные выпускники или просто авторитетные родственники или знакомые. Именно они могут предоставить исчерпывающую информацию о преимуществах и недостатках выбранной тобой специальности (или конкретного учебного заведения), проинформировать о «подводных камнях» при поступлении или во время учебы на ней.

Проведи мониторинг сайтов по трудоустройству

Мечтать стать космонавтом – это одно, а получить актуальную профессию – совсем другое. Перед тем как решить, в какой колледж пойти учиться после 9 класса, внимательно проанализируй украинские и зарубежные рекрутинговые сайты, почитай аналитические статьи, прогнозы экспертов, определи хотя бы примерно перспективность и востребованность выбранной профессии. Ведь современный мир развивается очень динамично, ежедневно ставя перед каждым все новые и новые вызовы. Поэтому стоит ответственно относиться к такому важному шагу как выбор профессии.

Посоветуйся с родителями

Каким бы ты ни был самостоятельным, стоит помнить о тех, кто знает тебя от рождения. Трудно признать, но часто именно родители знают о тебе больше, чем ты сам, поэтому их мудрые советы и жизненный опыт обязательно нужно учесть при выборе профессии и учебного заведения. Принимать окончательное решение лучше вместе, но с учетом твоих склонностей и пожеланий.

Выбирай современное и инновационное учебное заведение

В какой ещё колледж пойти учиться, как не в тот, где отдают преимущество практическим знаниям, качественному овладению иностранными языками и ИТ-технологиями? Ведь стремительная динамика развития всего мира приводит к тому, что то, что ты сегодня выучил в аудитории, уже через год теряет значимость и актуальность для выбранной профессии. А что уж говорить о печатных учебники, написанные несколько лет назад?! Итак, обязательно узнай, какова доля практического обучения в заведении высшего образования, который ты выбрал для получения специальности.

Ознакомься с сайтом учебного заведения

Интернет-ресурс для современного учебного заведения – это его полноценное лицо. Поэтому перед тем как выбрать в колледж поступить после 9 класса, тщательно ознакомься с сайтами избранных тобой учебных заведений. Обращай внимание на перечень специальностей, список будущих знаний и умений, активностью заведения на участие в учебных, научных и воспитательных мероприятиях, известными выпускниками заведения и т.д.

Обрати внимание на технологическую базу обучения заведения

Жизнь современного студента невозможно представить без ноутбука, планшета или свободного wi-fi. Если преподаватели выбранного тобой учебного заведения не используют в своей работе методики онлайн-обучения, а Интернет подключено только в кабинете информатики и библиотеке – будь готов к тому, что качество образования надо будет постоянно совершенствовать на различных профильных курсах или путем длительной самостоятельной работы.

Выбирай заведение с многоуровневой институциональной структурой

Базовый тренд современного образования – «Life long learning» (учиться на протяжении всей жизни), и перед тем, как поступить в колледж после 9 класса, ты четко понять, что после его окончания должна быть возможность продолжать учебу. Лучше всего такое обучение проходит в рамках многоуровневого институционального учебного заведения, где представлены комплексные образовательные программы для специалистов разных уровней.

Обрати внимание на качество студенческого досуга

Студенческая жизнь – это не только обучение, но и мощная социализация. Отвечая на вопрос: «В какой колледж лучше поступить после 9 лет обучения в школе?», стоит сделать выбор в пользу учебного заведения, в котором студенты дружно празднуют различные события, участвуют в мероприятиях, вместе путешествуют, посещают экскурсии, занимаются спортом и т.д. Ведь учебное заведение, которое понимает необходимость и пользу студенческого досуга, безусловно, понимает и уровень ответственности за качество обучения.

Как видишь, выбрать хорошее заведение для получения своей будущей специальности – дело непростое и требует взвешенного комплексного подхода. Надеемся, что ты обязательно с этим справишься, и уже в июле мы будем приветствовать тебя в приемной комиссии как абитуриента Экономико-технологического колледжа бизнеса и технологий.

Выбирай качественно! Мы уже ждем тебя в современном и инновационном колледже Киевского института бизнеса и технологий!