Професії майбутнього: а ви готові до нових викликів часу?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниПрофесії майбутнього: а ви готові до нових викликів часу?

Сьогоднішній світ змінюється та розвивається надзвичайно динамічно. Протягом останнього десятиліття людство отримало величезну кількість знань та відкриттів, що докорінно змінили картину світу і повсякденного життя. Поява «штучного інтелекту», стрімкий розвиток віртуальної реальності, колосальна автоматизація робочих процесів – усе це та багато інших потужних інноваційних «фішок» призводить до появи нових видів людської діяльності та переосмислення ролі фахівця як такого на ринку праці. За прогнозами вчених-футуристів, вже за 5-10 років у світі з’являться професії, яким зараз навіть не навчають у вишах. І сьогоднішні студенти мають бути готовими до подібних викликів часу. Але яким же чином можна вже зараз формувати якісний кадровий потенціал для успішного майбутнього?

Компетентнісний підхід у навчанні – запорука успішної реалізації на ринку праці

Сьогодні не існує універсальної освіти, яка би гарантувала випускнику стовідсоткове працевлаштування та успішну кар’єру протягом багатьох років у тій чи іншій компанії. Натомість виключного значення для справжніх професіоналів набуває здатність до самоосвіти та відкритість інноваціям, що знайшли своє втілення у популярному нині гаслі «Life long learning» (навчання протягом усього життя). За цих умов головним завданням навчального закладу є формування у студентів відповідних компетенцій, які у подальшому сприятимуть оволодінню новими професіями.

Що повинен знати та вміти професіонал майбутнього?

 • Працювати на межі одночасно кількох професій (вузька спеціалізація суттєво обмежує можливості якісної самореалізації)
 • Обробляти великі об’єми інформації (шалений інформаційний потік потребує справжніх фахівців із використання інструментарію Big Data)
 • Вміти працювати дистанційно (ефективно організувати робочий час поза межами офісу)
 • Самовдосконалюватися протягом усього життя (для фахівця майбутнього є недопустимим зупинитися у своєму професійному та особистісному розвитку, навіть на тиждень!)
 • Творчо мислити (виграє той, хто пропонує нестандартні рішення)
 • Володіти soft skills (вміння спілкуватися, організувати свій час, розуміти емоції партнера, мати критичне мислення, бути лідером)
 • Знати іноземні мови (створення світових комунікаційних майданчиків – основа успішного розвитку економіки майбутнього)
 • Вміти працювати із IT-технологіями (девіз сучасного бізнесу: «Діджиталізуйся або вмирай!» демонструє необхідність використання CRM-систем у будь-якій професійній діяльності)
 • Бути готовим до зміни понад десяти професій (здатність ризикувати)

Розвиток відповідних вмінь та навиків не може відбуватися в одному місці, адже є досить тривалим процесом, що відбувається протягом усього життя. Загалом становлення компетентнісного фахівця відбувається у наступних локаціях:

 • Загальноосвітня школа (формування загальних компетенцій – креативності, підприємливості, математичної грамотності, володіння мовами, інформативно-цифрової компетентності і т.д.)
 • Установа вищої освіти (оволодіння професійними знаннями, розвиток особистісних якостей та соціально-управлінських навиків)
 • Онлайн-платформи (набуття нового професійного рівня, розвиток додаткових вмінь)
 • Спеціалізовані курси (підвищення кваліфікації або оволодіння новими професіями)

Як бачимо, сучасний світ та його виклики повністю виключають стабільність та статичність, змушуючи до динамічного розвитку компетентних фахівців, відкритих до нових звершень.

Професії майбутнього: ким ви будете вже за 10 років

Якщо ти – амбіційний, талановитий і дійсно прагнеш випередити свій час, пропонуємо ознайомитися із професіями, які стануть популярними вже у найближчому майбутньому.

Менеджмент та управління

 • Тайм-брокер (продаж вільного часу фрілансерів)
 • Корпоративний антрополог (вивчення ринків для реалізації продукції методом безпосереднього контакту із цільовою аудиторією)
 • Інноваційний менеджер (пошук та оформлення нових рішень для розвитку компанії)
 • Ментор стартапів (координація запуску та реалізації проектів різного рівня масштабності)

Фінансова галузь

 • Розробник персональних пенсійних планів (оцінка потенціалу та поетапне планування стратегії індивідуальних пенсійних накопичень)
 • Оцінювач інтелектуального потенціалу (визначення вартості інтелектуальних здібностей людини та потенційних продуктів її творчості)
 • Менеджер портфелю корпоративних венчурних фондів (пошук перспективних бізнес-ідей для інвестування капіталу)
 • Проектувальник індивідуальних фінансових траекторій (планування індивідуального та сімейного бюджету клієнта)

«Царина» штучного інтелекту

 • Адвокат із роботоетики (юридичні послуги щодо питання відносин людей та роботів)
 • Спеціаліст із сервісного обслуговування роботів (роботи в галузі механіки, електроніки та програмування)
 • Координатор спільної роботи людини та машини (ефективний розподіл завдань між людиною та роботом)

Сфера віртуального простору

 • Дизайнер віртуальних світів (створення віртуальних проектів за запитом клієнта)
 • Провідник у віртуальному магазині (навігація та підбір товару на великих порталах)
 • Цифровий модельєр (створення ескізів на 3D-моделі тіла клієнта)
 • Проектувальник віртуальних подорожей (планування маршруту, розробка програми, технічне забезпечення)

Компютерні технології

 • ІТ-координатор (розподіл та контроль завдань між програмістами та тестувальниками)
 • Розробник моделей Big Data (програмування інструментів для обробки великої кількості даних)
 • IT-проповідник (просування інформаційної продукції та digital-навчання шляхом особистісного переконання аудиторії за допомогою блогів та сторінок у соціальних мережах)

Список можна суттєво доповнювати та продовжувати щодня, але усі ці професії майбутнього нерозривно пов’язані із сучасною освітою, бо будь-який кваліфікований фахівець повинен володіти насамперед базовими знаннями. Проте для роботи «на випередження» варто вміти набагато більше, ніж твої сучасники – бути креативним, організованим, встигати скрізь і все, масштабно мислити та багато працювати.

На думку експерта у сфері інноваційної бізнес-освіти, ректора Київського інституту бізнесу та технологій Олени Яковлевої, пігулки, яку можна випити на ніч і зранку прокинутися фахівцем, не існує. Тож якщо ви прагнете не просто втриматися на плаву, але і чогось досягти, потрібно бути  відкритим і готовим до постійного навчання. Адже для оволодіння професіями майбутнього потрібно ловити шалений ритм сучасного життя й активно самовдосконалюватися за його законами.

Якщо ти прагнеш бути найкращим та випередити свій час, стань відкритим до інновацій!