Факультет Психології КІБіТ: основні напрями діяльності

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниФакультет Психології КІБіТ: основні напрями діяльності

fakultet psihologii4У ХХІ столітті відбувається глобальна переоцінка цінностей, тому психологічні дослідження стали дуже актуальними. В останні 20 років стало популярним вчитися саме на психолога, що обумовлено наступними причинами:

 • наявність великої кількості соціальних та міжособистісних конфліктів
 • необхідність формування комунікативного простору
 • потреба в розробці ефективних принципів управління персоналом

Становлення вітчизняної психологічної науки починається з 90-х років – періоду, коли в психології активно почали розвиватися нові напрямки. Серед ВУЗів-піонерів, де вперше стали практикувати інноваційні підходи до викладання психології, особливе місце займає Київський інститут бізнесу та технологій. Сам факультет психології КІБіТ був організований в 2004 році, проте початок його діяльності можна датувати ще 90-ми роками, коли на базі Інституту відкрилися курси підвищення кваліфікації психологів. Вже понад 20 років КІБіТ успішно здійснює свою діяльність та випускає кваліфікованих фахівців у сфері практичної психології і управління персоналом.

Організація навчального процесу на психологічному факультеті в КІБіТ

Період навчання на бакалавра триває чотири роки, протягом яких студент вивчає загальноосвітні дисципліни, базові та нормативні навчальні курси, а також спеціалізовані предмети. Викладання профільних дисциплін забезпечує кафедра психології (завідувач – Гридковець Людмила Михайлівна, доктор психологічних наук, професор), де проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

 • Державні проекти в сфері психології
 • Прогноз соціалізації молоді
 • Консультаційна психологія
 • Психологія бізнесу
 • Проблема мотивації до волонтерства
 • Психологія підприємницької діяльності

Викладацький склад кафедри складається з фахівців, які мають досвід роботи в бізнесі та практичної психології. Кожен з викладачів проводить наукові дослідження, результати яких викладаються в авторських навчальних курсах, що читаються студентам.

image_34371286Факультет психології Київського інституту бізнесу та технологій орієнтований на формування у студентів практичних навичок, тому в навчальному процесі практично відсутнє «начитування» – робота із студентами виключно в лекційному форматі. Всі заняття з профільних предметів проходять в комбінованій формі (тренінги, дискусії, бліц-опитування, робота в фокус-групах і т.д.), тобто  студенти завжди отримують можливість відпрацювати практичні навички.

Серед базових профільних дисциплін факультету психології КІБіТ можна виділити наступні:

 • «Загальна психологія»
 • «Організаційна психологія»
 • «Соціальна психологія»
 • «Консультаційна психологія»
 • «Основи психотерапії»

Навчання на психолога, також передбачає вивчення додаткових навчальних курсів. У Київському інституті бізнесу та технологій викладається велика кількість спеціалізованих предметів – «Дитяча психологія», , «Юридична психологія», «Психологія спілкування», «Психологія праці та управління», «Психологія впливу і маніпуляцій»,  і т.д.

Одним із провідних напрямків підготовки факультету психології КІБіТ є «Психологія бізнесу» – навчання принципам управління персоналом, психології продажів, методикам проведення бізнес тренінгів і т.д. У зв’язку з цим студенти вивчають наступні спецкурси: «Психологія бізнесу», «Психологія менеджменту», «Психологія управління і праці», «Принципи управління персоналом і т.д.

Навчальний процес факультету психології побудований з урахуванням можливості всебічного розвитку студентів та формування у них якомога більшої кількості навичок та компетенцій. На третьому курсі студенти обирають спеціалізацію і визначають напрямок своєї подальшої діяльності, що знаходить своє відображення в наукових дослідженнях, проходженні практики, а також написанні дипломних робіт

Навчання на психолога в КІБіТ – майбутні професії та компетенції випускників

Якщо вчитися цікаво, чотири роки пролітають зовсім непомітно, і дуже скоро перед четвертокурсниками постає питання про майбутнє fakultet psihologiiпрацевлаштування. У КІБіТ є багато варіантів відповіді, адже в нашому інституті випускник спеціальності «Психологія» зможе опанувати наступні професії:

 • Сімейний психолог
 • Бізнес тренер
 • Іміджмейкер
 • Інспектор з соціальної допомоги
 • Консультант з питань організації колективної діяльності,
 • Спеціаліст із вирішення конфліктів (побутова сфера)
 • Психолог в установах освіти (всіх рівнів)
 • Реабілітаційний психолог

Крім стандартної спеціальності «Психологія», на факультеті психології функціонує автономна освітня програма «Психологія бізнесу», яка готує таких спеціалістів:

 • Консультант з питань організації колективної діяльності
 • HR-менеджер (менеджер по персоналу)
 • Керівник відділу кадрів
 • Психологічний тренер (соціально-психологічні тренінги, комунікативні тренінги, тренінги підвищення знань і умінь, тренінги спеціалізованих умінь (просування товарів на ринку і т.д.), тренінги командоутворення)
 • Фасилітатор виробничих нарад

fakultet psihologii2Будь-яка професія повинна давати вичерпну відповідь на питання: «Що я буду вміти і де буду працювати?». У сучасному світі явно недостатньо знати теорію – наявні знання потрібно вміти застосовувати, а при необхідності – розширювати і доповнювати. У своїй стратегії навчання студентів Київського інституту бізнесу та технологій орієнтований на компетентнісний підхід, згідно з яким випускник психологічного факультету повинен володіти наступними навичками:

 • Soft skills (критичне мислення, робота в команді, лідерство, прийняття рішень, емоційний інтелект, відповідальність, дисципліна)
 • Longlife learning (вміння навчатися протягом усього життя)
 • Емпатія (здатність співпереживати)
 • Комунікація (вміння вибудувати спілкування)
 • Time management (управління часом)
 • Знання іноземної мови (з використанням професійної термінології)
 • Реалізація проектів

Багато випускників КІБіТ, які здобули освіту психолога, – успішні та реалізовані люди, які:dmitriy2

 • мають практику в приватних психологічних кабінетах;
 • працюють HR менеджерами в українських та зарубіжних компаніях (CLM, Arma Motors і т.д.)
 • співпрацюють з державними структурами (Мінсоцполітики), займаються волонтерською діяльністю (фонд «Карітас Україна»);
 • працюють бізнес-тренерами (Дмитро Панфілов центр «КМТ»);
 • займають керівні посади в громадських організаціях (Наталія Зарецька – керівник офісу уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО);
 • керують проектами (Олена Вострова – менеджер проектів на громадському радіо)

Шановні абітурієнти! Київський інститут бізнесу та технологій проводить набір на спеціальність «Психологія» та освітню програму «Психологія бізнесу». У нашому закладі ви зможете:

 • отримати інноваційну освіту
 • стати компетентним фахівцем
 • знайти перспективну роботу

Бажаєте вчитися на психолога? КІБіТ вам допоможе!