Що таке інноваційна освіта в коледжі КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЩо таке інноваційна освіта в коледжі КІБіТ

Схема класичної освіти поступово втрачає свою актуальність – студенти вже не готові годинами висиджувати в аудиторіях і слухати лектора, а потім готувати вдома домашнє завдання та відповідати його біля дошки. Молодь XXI століття складно змусити вчитися, їй можна тільки пояснити, навіщо і для чого вони вступили до вузу, а за допомогою стандартних методів це дуже складно зробити. У своїй роботі коледж КІБіТ використовує інноваційні технології в педагогіці та освіті, що проявляється як в навчальному процесі, так і за його межами.

Впроваджуємо інноваційні технології! Навчальний процес економіко-технологічного коледжу.

innovacionnoe obrazovanieОсвіта сучасного зразка грунтується на трьох китах – наукові дослідження, навчальний процес, запити роботодавців. Завдання навчального закладу – організувати навчальний процес таким чином, що б здійснювати перспективні наукові дослідження і відповідати актуальним запитам ринку праці. Динаміка розвитку вітчизняного бізнесу підтверджує необхідність впровадження інновацій в освіті, і навчальний процес коледжу КІБіТ побудований з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, що відбивається практично в кожному із навчальних блоків.

Мовний блок. Для сучасної молодої людини незнання англійської автоматично означає обмежене світосприйняття та низький рівень кваліфікації. «Залізна завіса» давно впала, і сьогодні Україна є членом Світової організації торгівлі, а також ряду інших об’єднань світового значення. Тому для фахівця високого рівня дуже важливою э наявність навичок ведення переговорів та вивчення ділової документації. Інноваційна освіта в економіко-технологічному коледжі передбачає навчання як діловій українській, так і діловій англійській мові. В подальшому студенти вивчають англійську економічну термінологію в Інституті в межах спеціалізованих навчальних курсів.

Світоглядний блок. Багато студентів технічних та економічних спеціальностей задають собі питання, для чого їм потрібна філософія (історія, біологія, географія і т.д.)? Однак винні тут аж ніяк не студенти, а викладачі, які не змогли пояснити важливість та «потрібність» свого предмета. Інноваційні технології в освітньому процесі включають в себе в роботу із навчальною мотивацією, тому викладацький склад коледжу КІБіТ на першій же лекції чітко визначає для студентів мету вивчення курсу – розширення innovacionnoe obrazovanieкругозору, формування аналітичного мислення, розвиток комунікативних навичок. Для співробітників бізнес сфери дуже важливо вивчати філософію, історію, географію та інші подібні дисципліни, бо саме в процесі їх вивчення формується нестандартний підхід до оцінки явищ, а також вміння грамотно вести дискусію.

Профільний блок. Інноваційне навчання орієнтує студентів на набуття професійних компетенцій та формування здібностей до саморозвитку. Із сучасних методик, які використовуються викладачами КІБіТ можна виділити:

  • Реалізація студентських проектів (підсумкова робота студента – власний проект)
  • Аналіз і рішення бізнес-кейсів реальних підприємств (застосування теорії демонструється на прикладі рішення задач компаній та бюджетних організацій)
  • Навчання в режимі «24/7» (онлайн спілкування з викладачем)
  • Бізнес-тренінги (підвищення особистісних компетенцій та професійних навичок)
  • Відвідування підприємств (знайомство із виробництвом, спілкування з ТОП менеджментом)
  • Міжнародні стажування

У ситуації напіврозпаду знань, коли отримана під час навчання інформація може втратити свою актуальність вже завтра, фаховий коледж КІБіТ КІБіТ надає великого значення компетентнісному підходу в освіті, що б його випускник згодом зміг без проблем перекваліфікуватися або самостійно підвищити рівень своїх знань.

Коледж КІБіТ: йдемо в ногу із часом!

innovacionnoe obrazovanie2Впровадження інноваційних технологій в освітній процес передбачають готовність самого навчального закладу до інновацій. Коли в комп’ютерному класі стоять машини кінця минулого століття, а інтернет знаходиться тільки в кабінеті у директора, міркування про технічний прогрес та інновації виглядають, як мінімум, непереконливо, а то і зовсім безглуздо. Ще більш безглуздим виглядають розмови про інновації в закладі, який не має виходу на міжнародний рівень. Саме тому адміністрація економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій приділяють багато уваги тим аспектам інноваційного освіти, які сприяють розвитку і підвищенню ефективності діяльності коледжу.

Комп’ютеризація. Бути гарним комп’ютерним користувачем – обов’язкова вимога адміністрації коледжу КІБіТ до викладацького складу. Сучасні студенти на «ти» не тільки із комп’ютером, але і з телефонними додатками, тому навчальний процес у коледжі повністю комп’ютеризований. Студенти мають доступ до електронної бібліотеки, навчаються роботі з корпоративним програмним забезпеченням, готують індивідуальні завдання в форматі презентацій в Power Point.

Платформа Google Classroom. Інноваційні форми навчання стали доступні завдяки онлайн-платформі Google Classroom, де викладач може створити віртуальний кабінет і відкрити доступ для студентів курсу. У кабінеті доступні плани лекцій та семінарських занять із погодинною розбивкою, а також індивідуальні та групові завдання, про здачу яких проставляється відповідна відмітка.

Сілабус. Стандартні робочі навчальні програми дисципліни містять в собі плани занять, навчальну літературу, мету і завдання курсу, однак для студентів вони є малоінформативними, бо в них немає головного – розписаного по датам плану занять, що позбавляє студентів можливості відпрацювати конкретну пропущену пару. Більшою мірою інформатизація освіти відбивається в сілабусах – навчальних програмах європейського зразка, які використовуються в коледжі КІБіТ. План лекцій та практичних занять складено з чіткою прив’язкою до дати, часу і аудиторії, що дозволяє максимально оптимізувати навчальний процес.

Підприємницька культура. Київський інститут бізнесу та технологій, в структурі якого знаходиться економіко-технологічний innovacionnoe odrazovanie3коледж, у своїй стратегії розвитку не тільки орієнтується на норми Міністерства Освіти, а також відповідає на запит бізнесу про кваліфіковані кадри. Впровадження інноваційних технологій в навчанні безпосередньо пов’язано з поетапним формуванням студента в якості конкурентоспроможного співробітника бізнес сфери, що виражається в його семестрових проектах та дипломних роботах.

Навчання іноземців. Інновації в освіті орієнтують на міжнародні стандарти, тому наявність іноземних студентів – обов’язковий пункт для сучасного навчального закладу, керівництво якого дотримується толерантних цінностей і мислить глобально. З 2016 року в Київському інституті бізнесу та технологій функціонує підготовче відділення, випускники якого вступають до Інституту і коледжу. У КІБіТ навчаються студенти більш, ніж з десяти країн, в тому числі Грузії, Пакистану, Бангладеш, Нігерії, Гани, Казахстану.

Фаховий коледж КІБіТ активно використовує інноваційні форми навчання, що свідчить про сучасність і якості його освітніх послуг. Якщо ви бажаєте стати справжнім професіоналом сучасного зразка, і не знаєте куди вступити – коледж КІБіТ допоможе вам прийняти правильне рішення!