Засвітимо смолоскип знань у темряві! Тиждень науки в КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЗасвітимо смолоскип знань у темряві! Тиждень науки в КІБіТ

«Блекаути» та віялові відключення електроенергії не стали перешкодою для продовження активної навчальної та наукової діяльності в Київському інституті бізнесу та технологій. Світло, зв’язок та безпека, які завжди присутні у КІБіТ, забезпечили не лише успішну реалізацію освітніх траєкторій здобувачів, але і продуктивну наукову діяльність. Результати наукових здобутків студентів та викладачів були представлені на Тижні науки, при підготовці якого кафедри надихались матеріалами Українського інституту майбутнього «Візія України 2030».

Секція «Відновлення економіки: візія України 2030»

Науковий захід кафедри економіки та підприємництва був проведений науковий семінар в рамках тижня науки в КІБіТ. 29 листопада 2022 року Семінар був проведений під загальною назвою «Відновлення економіки: візія України 2030».

Відкрила роботу семінару ректор КІБіТ проф. Яковлева Олена Вячеславівна з доповіддю про перспективи розвитку освіти в Україні, яка викликала жваве обговорення.

Відповідно до тематики, на семінарі були обговорені середньострокові перспективи розвитку економіки України в різних її аспектах, зокрема:

 • Розвиток соціального капіталу та інтеграція українців в європейському соціумі;
 • Перспективи експортних можливостей України, зокрема експорту зерна;
 • Роль бізнесу у відновленні економіки та перспективи створення стійких бізнес-систем;
 • Перспективи розвитку фінансової системи України та створення національної криптовалюти;
 • Розвиток екологічної освіти як передумова переходу до зеленої економіки;
 • Роль людського капіталу в економічному відродженні України;
 • Перспективи розвитку маркетингової галузі України;
 • Міжнародний досвід відновлення економіки.

З доповідями виступали як науково-педагогічні працівники кафедри, так і студенти базового закладу та Житомирської філії КІБіТ. Серед студентських виступів найактивніше обговорювалися виступи Мар’яни Лясковської (Житомирська філія КІБіТ) на тему «Екологічна освіта в Україні» та Олександра Лісовика (магістратура КІБІТ) на тему «Сегмент-орієнтована стратегія розвитку».

Аудиторію сильно зацікавила спільна доповідь Рябініної Н.О. та Гурочкіної В.В. на тему «Конвергенція соціального капіталу як джерело економічної стійкості особистості», в якій були презентовані результати дослідження пані Гурочкіної в рамках співпраці з німецькими та польськими дослідниками.

Великий інтерес також викликала доповідь Юрченка О.Ю на тему «Міжнародний досвід відновлення економіки в контексті принципів сталого розвитку», в якій він здійснив ґрунтовний аналіз досвіду різних країн у повоєнному відновленні національних економік в різні часи.

Загалом секція економіки розглянула актуальні питання, пов’язані із функціонуванням української економіки під час війни та її інтеграцією у європейський та світовий економічний простір.

Секція психології: відповіді психологічної науки і практики на виклики сучасності

Сьогодення вимагає від психологічної науки розробки поряд зі складними професійними технологіями також і таких прикладних інструментів, які могли б застосовувати не тільки дипломовані спеціалісти-психологи, але й фахівці суміжних галузей суспільної практики, професійна діяльність і підготовка яких передбачає певний (і часто – досить високий) рівень володіння психологічними знаннями. Тому в межах заходу «Тиждень науки в КІБіТ» кафедра психології (за участю Житомирської філії) зосередилася, поряд з напрацюваннями в галузі психопрофілактики, психологічного консультування і психотерапії, глибинної психології та клінічної психодіагностики, також і на соціально-психологічних практиках, і на інших актуальних питаннях і потребах сучасності.

Актуальність проблеми готовності психологічної науки, а також психологічної та соціальної практики до  розв’язання проблем українського суспільства, яке страждає сьогодні від розв’язаної проти нашої країни війни, була заявлена у виступі доцента Житомирської філії КІБіТ Присяжнюк В.В. «Відновні практики у роботі психолога і соціального працівника». Основні акценти стосувалися таких прикладних технік, як медіація переговорного процесу та коло домовленостей.

Зміст поставлених студентами при запитань засвідчив їхню зацікавленість в оволодінні відповідними уміннями та у отриманні сертифікатів про наявність цих умінь, а також їхню налаштованість на здійснення практичної діяльності, пов’язаною із психологічною допомогою, по завершенню навчання у ЗВО.

Проблему організації фахівцями-психологами своєї практичної професійної діяльності – як відповідь на продемонстровану студентами налаштованість на неї – висвітлила у своєму виступі «Особливості розвитку підприємницької діяльності психолога» доцент кафедри психології КІБіТ Гридковець Л.М.

Було названо та детально описано безліч важливих нюансів, які мають знати та враховувати молоді фахівці, що обирають для себе непростий шлях самостійної організації роботи з психологічної допомоги людям, яка стає все більш затребуваною в Україні.

Зокрема, були означені можливі перешкоди на шляху організації власного бізнесу (наприклад, неправильне налаштування на терміни отримання перших прибутків та недосвідченість у підготовці пакету документів для відкриття ФОПу). Окремо було проаналізовано сучасний ринок психологічних послуг в Україні та приблизний прайс-лист на них.

Значний інтерес слухачів викликав також виступ доцента кафедри психології КІБІТ Шелестової О.В. на тему: «Долеаналіз Леопольда Сонді у сучасних реаліях або Як ініціювати зміни в житті? – очима його учня Жана Поля Томена». Долеаналіз Сонді наразі виступає одним з найактуальніших психотерапевтичних напрямів. Свою популярність він здобув не лише завдяки оригінальній проективній методиці портретного вибору, але й своєрідній трактовці життєвого шляху особистості в цілому. В обговоренні доповіді аналізувалося питання фаталізму у визначенні долі людини та було аргументовано представлено думку про відкритість людської долі до життєтворчості, і ця позиція була активно підтримана студентами-слухачами.

Виступ викладача кафедри психології КІБіТ Шафорост А.В. «Використання віртуальних інструментів Mindmap та Canva у роботі психолога, викладача та у навчальній діяльності студента» став символічною відповіддю на питання щодо забезпечення високої кваліфікації спеціалістів. Одним зі шляхів підвищення кваліфікації фахівців, на думку доповідача, є оволодіння ними та студентами новітніми комп’ютерними технологіями і активне використання цих інструментів у роботі і в навчанні. Подібні майстер-класи заперечують розповсюджений стереотип, що психологи не використовують в своїй роботі віртуальні інструменти. Можна навіть зазначити протилежну тенденцію: лише той фахівець здобуває безперечний успіх у своїй професійній діяльності, який вміє використовувати сучасні віртуальні інструменти.

Перелік розглянутих на засіданні секції питань, безумовно, не вичерпує собою весь спектр проблем сучасної психологічної практики. Проте, відображається чітка тенденція щодо вимог до надавачів психологічних послуг, яку ми і означили як висновок за результатами проведення психологічної секції: психологічна наука і практика розширюється та доповнюється не тільки через зростаючий попит на психологічні послуги, але й через розширення спектру можливостей задовольнити цей попит.

Відображенням цієї тенденції є жвавий інтерес до нових професійних знань, що спостерігається серед соціальних педагогів (теперішніх студентів), психологів-практиків та майбутніх психологів. Намагання поглибити своє розуміння викликів сучасності підкріплює значущість періодичного рефлексивного аналізу актуальної проблематики психологічної науки і практики та її активного обговорення у широкому професійному колі

Гуманітарна секція: комплексний підхід до аналізу явищ дійсності

У роботі гуманітарної секції взяли участь понад 50 учасників, які долучались до захопливої дискусій після виступів доповідачів. Представлені теми вразили розмаїттям, оскільки вдалось охопити професійний та особистий складники буття людини.

 • висвітлено актуальні політично-економічні питання щодо культури організацій у процесі відбудови підприємств,
 • підкреслено іміджеву домінанту в досягненні бізнесових успіхів,
 • з’ясовано роль і значення міжнародних альянсів у сучасному контексті.

Також доповідачі зупинились на важливому нині філософсько-психологічному аспекті, який визначає самоідентифікацію індивіда, порушивши проблему стресостійкості й вибору крізь призму давніх і новітніх практик стоїцизму та екзистенціалізму завдяки прикладам з історії, літератури й кіно.

Окрім того, учасники звернули увагу на культурно-мистецьку царину, зіставивши тенденції розвитку унікальних креативних явищ у діахронії та синхронії в чудових презентаціях новітніх форм візуального мистецтва (інсталяція, боді-арт, перформанс), «зимової» скульптури (від сніговиків до крижаних палаців) і навіть української манги.

Саме завдяки багатому тематичному спектру кожний реципієнт зміг знайти для себе цікаве й корисне, ставши співтворцем «Тижня науки в КІБіТ». Засідання гуманітарної секції стало свідченням креативності та нестандартного мислення студентів, а також їхньої здатності адаптуватися до критичних ситуацій.

Хакатон: цифровізація як шлях у майбутнє

У першій частині хакатону було проведено лекцію від Андрія Галкіна про технології, які змінять світ до 2030 року.  Порушувалися такі теми: Big data, хмарні технології, блокчейн, кібернетизація людини, віртуальна реальність.

У другій частині студенти, розділені на команди, генерували ідеї для створення своїх проектів, які мають зробити наше життя зручнішим/актуальні для бізнесу.

Наступним етапом стала реалізація студентами розроблених ідей. За підсумками хакатону було проведено голосування за найкращий проект. У результаті вийшло 8 реалізованих проектів:

 1. Програма пошуку загублених тварин «Pet search», команда розробки якої посіла перше місце за підсумками голосування (3 курс).

Опис програми від команди:  «Наша команда бачила проблему у швидкому зростанні кількості загублених тварин.  Особливо актуальним це стало з початку війни.  Домашні улюбленці лякалися сирен, гучних звуків роботи ППО та губилися.  Додаток який ми пропонуємо прагне максимально спростити пошук тварин.  Серед головного функціоналу яким ми виділятимемося буде можливість працювати з геолокацією та картими.  Система грошових винагород.  Зручний канал комунікації власника зі шукачем.  Також додатковою метою ми ставили захистити користувачів від аферистів шляхом верифікації знайденого тварини на фото.  Ми розробили інтуєнтивний та приємний дизайн, який буде легким у користуванні для людей різних вікових груп.  Віримо, що за допомогою нашого додатка зможемо побудувати спільноту що разом буде допомагати один одному.»

 1. Телеграм бот для захисту від кібербулінгу Cyber KIBіT, посів друге місце (1 курс).

Опис: «У ХХІ столiттi iснуе дуже багато кібербулінгу.  Є багато людей, які не можуть себе захистити та не знають як.  Кібербулінг є в різних іграх, в соціальних мережах та інших додатках.  У цих додатках буває багато людей, які ображають, кепкують, займаються кібергрумінгом, переслідують у соц.мережах та інші види кубербулінгу.  Тому ми з командою створили телеграм бот для кібербезпеки під назвою «Cyber   KIBiT».  Цей задум був створений для того, щоб користувач міг собі захистити від кібербулінгу.»

 1. Конструктор для програмістів “APIBoard”, зайняв третє місце (4 курс).

Опис:  «Часто, працюючи з REST API, ви виконуєте надзвичайно повторювану роботу, яку можна вирішити за допомогою інструменту, наданого нашим веб-сайтом.  Під час нашої роботи ми пишемо один і той самий код, який служить тій же меті, тому ми знайшли спосіб упростити цей процес.  Крім того, наш веб-сайт допоможе відстежувати та контролювати велику кількість REST API в одному місці.  Це не тільки зробить програмістів ефективнішими, швидшими та продуктивнішими, але й зробить їхню роботу набагато приємнішою та доступнішою.  Компанії, які працюють із REST API у великому масштабі, отримають велику користь від функцій, які надає наш веб-сайт завдяки доступності та гнучкості нашого рішення.»

 1. Телеграм бот моральної підтримки “Віктор”, четверте місце (1 курс).
 2. Комп’ютерна гра «Star Hero» із застосуванням воксельної графіки (1 курс)
 3. Текстова гра, в яку можна грати без інтернету.
 4. Онлайн-платформа для навчання веб-дизайну.
 5. Онлайн платформа Ассетів текстур.

Науковий тиждень в Київському інституті бізнесу та технологій продемонстрував готовність здобувачів та науково-педагогічних працівників до актуальних викликів сьогодення. Під час засідання секцій було висловлено багато продуктивних ідей та знайдено немало продуктивних рішень. Отже, майбутнє України у надійних руках і всі сподіваємося на скорішу Перемогу та відновлення. Інноватори не будуть чекати, вони будуть пропонувати  та діяти! 

Вітаємо «незламний» Київський інститут бізнесу та технологій із науковим святом «Тиждень науки в КІБіТ»! Так тримати і перемагати!