Вступні іспити: чи можливо вивчити математику зa допомогою “онлайн” репетитора?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступні іспити: чи можливо вивчити математику зa допомогою “онлайн” репетитора?

Математика – профільний предмет для вступу на всі технічні спеціальності, тому абітурієнти коледжу велику увагу приділяють алгебри та геометрії. Учні часто бувають незадоволені рівнем шкільних знань і прагнуть займатися додатково. У нашій статті ми розглянемо, чи можливо вчити математику по скайпу і в чому полягають особливості подібного навчання.

Використовуємо інформаційні технології? Чому учні бажають вивчати математику онлайн

matematika online4На сьогодні практика дистанційного репетиторства з алгебри та геометрії не отримала сильного поширення. Подібне явище обумовлено двома факторами:

 • важливістю і складністю самого предмета,
 • почуттям батьківського страху, що їхня дитина вивчить предмет недостатньо добре.

Якщо друга причина знаходиться в межах  психології, то наскільки є серйозною перша причина, варто розібратися. Тому ми звернемося до прикладу тих, хто повірив в можливість прогресу і скористався послугами онлайн репетитора із математики. В яких ситуаціях школяр вивчає предмет на відстані?

 1. Учень знаходиться на індивідуальному навчанні за станом здоров’я або з якої-небудь іншої причини
 2. Абітурієнт проживає в населеному пункті, де немає кваліфікованих фахівців, здатних підготувати до вступу
 3. У школяра мало вільного часу і він не може дозволити собі розкіш витрачати дві-три години на дорогу.
 4. Майбутній студент хоче підготуватися не тільки до вступу, а й до самого навчання в коледжі.

Послугами онлайн репетитора з математики користуються різні категорії людей, які мають певні обставини. Наскільки мають рацію ті, хто обрав математичне навчання дистанційно? Спробуємо дати відповідь, розглянувши детально як вивчають математику по інтернету.

Що складніше і що легше? Особливості вивчення математики по інтернету

Алгебра та геометрія – точні науки, які мають в своєму змісті багато розділів. Деякі з них можна вивчити в форматі «математика по скайпу» matematika online1досить легко, а деякі піддаються онлайн вивчення з великими труднощами.

На думку учнів і викладачів, без всяких проблем дистанційно можна вивчати розділи, що передбачають знання законів арифметики, а саме:

 • Завдання на відсотки
 • Вирішення квадратних рівнянь та теорему Вієта
 • Розкладання алгебраїчних виразів на множинники
 • Вирішення лінійних рівнянь та їхніх систем
 • Спрощення дрібно-раціональних виразів
 • Вирішення нерівностей
 • Вивчення прогресії

Однак в математиці є розділи, при вивченні яких виникають великі складнощі, а саме:

 • елементарні функції та побудова їхніх графіків
 • логарифми
 • похідна
 • первісна
 • інші розділи, що вимагають побудови графіків

Дуже складно також вивчити геометрію з онлайн репетитором з математики, навіть якщо мова йде лише про планіметрію. Учневі потрібно багато креслити та робити розрахунки безпосередньо під керівництвом викладача, що практично неможливо без особистісного контакту.

Однак такий поділ не є однозначним та досить умовний. Багато чого залежить від здібностей абітурієнта – хтось може «плавати» навіть в елементарних завданнях на відсотки, а комусь без проблем може даватися онлайн навіть стереометрія.

Особливості роботи із репетитором математики в режимі “онлайн”

matematika online3У своїй роботі репетитор онлайн з математики використовує різні засоби візуалізації (навчальну дошку, блок-схеми, графіки, презентації і т.д.), без яких не можливо провести жодного заняття. Істотно полегшують життя абітурієнта також різні навчальні платформи (в тому числі Google Classroom), де він може отримувати і виконувати завдання викладача в режимі «24/7»).

Відмінним помічником для онлайн репетитора з математики виступає відеохостинг YouTube, куди можна паралельно транслювати свої відеоуроки та викладати відеозаписи з роз’ясненнями.

Після кожного сеансу занять абітурієнт отримує домашнє завдання, яке виконує, сканує і викладає викладачеві в онлайн режимі, відправляє йому на e-mail або в його кабінет на платформі Google Classroom.

Заняття по скайпу надають абітурієнту додатковий бонус. Під час роботи із репетитором з математики в режимі онлайн майбутній студент вивчає не тільки алгебру та геометрію, але і вчиться працювати з програмним забезпеченням, без якого неможлива сучасна освіта, і яке все одно доведеться освоювати в майбутньому.

Плюси і мінуси вивчення математики по скайпу

Після детального розгляду, що являє собою дистанційне вивчення математичних дисциплін, спробуємо визначити його позитивні та негативні сторони, а також відповісти на початкове питання: «Чи можливо вивчити математику з онлайн репетитором?»

Позитивні сторони вивчення математики по комп’ютеру полягають у наступному:

 • використовуються способи візуалізації
 • абітурієнт в будь-який час доби може звернутися до матеріалу, необхідного для складання іспиту
 • поступаючим освоюються освітні платформи

Всі негативні моменти в роботі онлайн репетитора з математики можна звести до одного:

Є багато складних завдань і методів їхнього вирішення, які складно викласти на словах, і водночас складно зрозуміти самому без особистісного контакту з викладачем.

Математика – наука непроста, і вчити її непросто. Однак відповісти однозначно «Ні!» на запитання про можливість дистанційного вивчення математики теж не можна, адже все залежить від бажання учня та викладача розвиватися і придумувати нові форми взаємного співробітництва.

Шановний абітурієнт! Якщо ти сповнений сил і бажання вступити, але не маєш вільного часу, спробуй вчити математику по скайпу! На дворі ХХІ століття і технології все більше проникають в наше життя, тому навик дистанційного навчання стане корисним не тільки тут і зараз, але і стане в нагоді в майбутньому. Не варто одразу казати: «Ні», спробуй сказати: «Так» і дізнатися щось нове!

Вступительные экзамены: возможно ли выучить математику с помощью “онлайн” репетитора?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниВступні іспити: чи можливо вивчити математику зa допомогою “онлайн” репетитора?

Математика – профильный предмет для поступления на все технические специальности, поэтому абитуриенты колледжа уделяют алгебре и геометрии большое внимание. Ученики часто бывают недовольны уровнем знаний, преподаваемым в школе и стремятся заниматься дополнительно. В нашей статье мы рассмотрим, возможно ли учить математику по скайпу и в чём состоят особенности подобного обучения.

Используем информационные технологии? Почему ученики хотят изучать математику онлайн

matematika online4На сегодня практика дистанционного репетиторства по алгебре и геометрии не получила сильного распространения. Подобное явление обусловлено двумя факторами:

 • важностью и сложностью самого предмета,
 • чувством страха у родителей, что их ребёнок выучит предмет недостаточно хорошо.

Если вторая причина лежит в области психологии, то насколько серьёзна первая причина, стоит разобраться. Поэтому мы обратимся к примеру тех, кто поверил в возможность прогресса и воспользовался услугами онлайн репетитора по математике. В каких ситуациях школьник изучает предмет на расстоянии?

 1. Ученик находится на индивидуальном обучении по состоянию здоровья или по какой-либо другой причине
 2. Абитуриент проживает в населённом пункте, где нет квалифицированных специалистов, способных подготовить к поступлению
 3. У школьника мало свободного времени и он не может позволить себе роскошь тратить два-три часа на дорогу.
 4. Будущий студент хочет подготовиться не только к поступлению, но и к самой учёбе в колледже.

Услугами онлайн репетитора по математике пользуются разные категории людей, имеющие определённые обстоятельства. Насколько правы те, кто выбрал математическое обучение дистанционно? Попробуем дать ответ, рассмотрев подробно как изучают математику по интернету.

Что сложнее и что легче? Особенности изучения математики по интернету

Алгебра и геометрия – точные науки, которые имеют в своём содержании много разделов. Некоторые из них можно выучить в формате matematika online1«математика по скайпу» достаточно легко, а некоторые поддаются онлайн изучению с большим трудом.

По мнению учеников и преподавателей, без всяких проблем дистанционно можно изучать разделы, требующие знаний законов арифметики, а именно:

 • Задачи на проценты
 • Решение квадратных уравнений и теорему Виета
 • Разложение алгебраических выражений на множители
 • Решение линейных уравнений и их систем
 • Упрощение дробно-рациональных выражений
 • Решение неравенств
 • Изучение прогрессии

Однако в математике есть разделы, при изучении которых возникают большие сложности, а именно:

 • элементарные функции и построение их графиков
 • логарифмы
 • производная
 • первообразная
 • другие разделы, требующие построения графиков

Очень сложно также выучить геометрию с онлайн репетитором по математике, даже если речь идёт всего лишь о планиметрии. Ученику нужно много чертить и делать расчёты непосредственно под руководством преподавателя, что практически невозможно без личного контакта.

Однако подобное разделение не однозначно и является условным. Много чего зависит от способностей абитуриента – кто-то может «плавать» даже в элементарных задачах на проценты, а кому-то без проблем может даваться онлайн даже стереометрия.

Особенности работы с репетитором по математике в режиме «онлайн»

matematika online3В своей работе репетитор онлайн по математике использует различные способы визуализации (учебную доску, блок-схемы, графики, презентации и т.д.), без которых не представляется возможным провести ни одного занятия. Существенно облегчают жизнь абитуриента также различные учебные платформы (в том числе Google Classroom), где он может получать и выполнять задания преподавателя в режиме «24/7»).

Отличным помощником для онлайн репетитора по математике выступает видеохостинг YouTube, куда можно параллельно транслировать свои видеоуроки и выкладывать видеозаписи с разъяснениями.

После каждого сеанса занятий абитуриент получает домашнее задание, которое выполняет, сканирует и выкладывает преподавателю в онлайн режиме, отправляет ему на e-mail или в его кабинет на платформе Google Classroom.

Занятия по скайпу дают абитуриенту дополнительный бонус. Во время работы с репетитором по математике в режиме онлайн будущий студент изучает не только алгебру и геометрию, но и учится работать с программным обеспечением, без которого невозможно современное образование, и которое всё равно придётся осваивать в будущем.

Плюсы и минусы изучения математики по скайпу

После подробного рассмотрения, что представляет собой дистанционное обучение математических дисциплин, попробуем определить его позитивные и негативные стороны, а также ответить на первоначальный вопрос: «Возможно ли выучить математику с онлайн репетитором?»

Позитивные стороны изучения математики по компьютеру состоят в следующем:

 • используются способы визуализации
 • абитуриент в любое время суток может обратиться к материалу, необходимому для сдачи экзамена
 • поступающим осваиваются образовательные платформы

Все негативные моменты в работе онлайн репетитора по математике можно свести к одному:

Есть много сложных задач и методов их решения, которые сложно изложить на словах, и одновременно сложно понять самому без личного контакта с преподавателем.

Математика – наука непростая, и учить её непросто. Однако ответить однозначно «Нет!» на вопрос о возможности дистанционного изучения математики тоже нельзя, ведь всё зависит от желания ученика и преподавателя развиваться и придумывать новые формы взаимного сотрудничества.

Уважаемый абитуриент! Если ты полон сил и желания поступить, но не имеешь свободного времени, попробуй учить математику по скайпу!   На дворе ХХІ век и технологии всё больше проникают в нашу жизнь, поэтому навык дистанционного обучения будет полезен не только здесь и сейчас, но и пригодится в будущем. Не стоит сразу говорить «Нет», попробуй сказать «Да» и узнать что-то новое!