Підвищуємо фінансову грамотність! Зустріч студентів ВФ КІБіТ із начальником відділу АБ «УКРГАЗБАНК»

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїПідвищуємо фінансову грамотність! Зустріч студентів ВФ КІБіТ із начальником відділу АБ «УКРГАЗБАНК»

Сьогодні фінансова грамотність є однією із найвагоміших компетенцій співробітника бізнес сфери, а клієнтом банківської системи є кожен перший громадянин. З метою проінформувати майбутніх фінансистів про актуальні тренди та зміни на ринку банківських послуг адміністрація Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій організувала зустріч студентів обласної дирекції АБ УКРГАЗБАНК Богданом Бабієм. Зустріч відбулася у форматі лекції, в кінці якої студенти отримали можливість ставити питання та Учасники дискусії обговорили питання новітніх технологій, які активно впроваджуються до процесу обслуговування клієнтів, а також перспективи розвитку екологічних проектів.

Безконтактні платежі, розрахункові гаджети, розумні навушники, а також інші технологічні новинки вже давно активно впроваджуються у сучасній банківській системі. Це вимагає від співробітника не лише знання фінансових дисциплін, але й цифрової компетентності.  Студенти виразили готовність опановувати новітні банківські технології щоб у майбутньому стати конкурентоспроможними фахівцями.

Наприкінці зустрічі хлопці та дівчата щиро подякували пану Богдану Бабію за плідну та інформативну зустріч.

Повышаем финансовую грамотность! Встреча студентов ВФ КИБиТ с начальником отдела АБ «Укргазбанк»

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїПідвищуємо фінансову грамотність! Зустріч студентів ВФ КІБіТ із начальником відділу АБ «УКРГАЗБАНК»

Сегодня финансовая грамотность является одной из наиболее значимых компетенций сотрудника бизнес сферы, а клиентом банковской системы является каждый первый гражданин. С целью проинформировать будущих финансистов об актуальных трендах и изменениях на рынке банковских услуг администрация Винницкого филиала Киевского института бизнеса и технологий организовала встречу студентов областной дирекции АБ УКРГАЗБАНК Богданом Бабием. Участники дискуссии обсудили вопросы новейших технологий, которые активно внедряются в процесс обслуживания клиентов, а также перспективы развития экологических проектов.

Бесконтактные платежи, расчетные гаджеты, умные наушники, а также другие технологические новинки уже давно активно внедряются в современной банковской системе. Это требует от сотрудника не только знания финансовых дисциплин, но и цифровой компетентности. Студенты выразили готовность осваивать новейшие банковские технологии чтобы в будущем стать конкурентоспособными специалистами.

В конце встречи ребята искренне поблагодарили Богдана Бабия за плодотворную и информативную встречу.