Викладачі

Київ

Арешонков Віталій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
areshonkov@kibit.edu.ua

Звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; Наукова спеціальність: Кримінальни процес та криміналістика., Судова експертиза., оперативно-розшукова діяльність
Предмет: Переговори та вирішення конфліктів
Освіта: Академія управління Міністерства внутрішніх справ. Спеціальність: “Правознавство”, кваліфікація: “Юрист”.

Воловик Наталія Львівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
volovik@kibit.edu.ua

Предмет: Мовна спеціалізація; Мовна підготовка.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський орден Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Рік закінчення: 1980, Спеціальність: російська мова та література, Кваліфікація: Філолог. Викладач російської мови та літератури

Волошина Катерина Валеріївна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Предмет: Українська мова та література. Українська мова
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Хмельницький національний університет, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Українська мова і література, Кваліфікація: філолога, викладача української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчителя польської мови; Диплом бакалавра видано закладом: Хмельницький національний університет, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Філологія. Українська мова і література, Кваліфікація: філології, вчителя української мови і літератури

Гончаров Валерій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцента кафедри вищої математики;
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, Наукова спеціальність: 01.02.01 – теоретична механіка, Тема дисертації: «Точные решения уравнений близ¬ких к оптимальным движений ко-смического летательного аппарата с двигателем ограниченной мощ-ности»; Доцент кафедри вищої математики
Предмет: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1982, Спеціальність: механіка, Кваліфікація: механік

Гридковець Людмила Михайлівна

Київ / Кафедра психології
grydkovec@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: Педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Формування психосексуальної культури студентської молоді 17-19 років
Предмет: основи психологічного консультування, реабілітаційна психологія, психологія сімейних та сексуальних відносин.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1992, Спеціальність: Прикладна математика, Кваліфікація: Математик. Викладач

Irbis

Гурочкіна Вікторія Вікторівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
gurochkina@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: кандидиат економічних наук, Наукова спеціальність: економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності)
Предмет: Галузеві ринки та державна політика; Аналіз галузевих ринків; 1С: Підприємництво; Глобальна економіка; Корпоративна соціальна відповідальність.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Облiк i аудит, Кваліфікація: спеціаліста з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту

Димитров Юрій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Предмет: історія України і світу.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, Рік закінчення: 1985, Спеціальність: Історія, Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства середньої школи

Долінський Леонід Борисович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dolinsky.com@gmail.com

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.
Звання: Доцент; Наукова спеціальність: економіко-математичне моделювання
Предмет: Економетрика; Оцінка ризиків розвитку бізнесу; Економічний аналіз
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний економічний університет, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Економічна кібернетика, Кваліфікація: магістра з менеджменту інформаційної діяльності

Irbis, Scholar

Загарницька Ірина Іванівна

Київ / Кафедра психології
apply@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор філософських наук, Наукова спеціальність: 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії», Тема дисертації: Феномен дитинства: філософсько-соціологічний аналіз»;
Звання: старшого наукового співробітника, Спеціальність: філософія освіти; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: Філософська антропологія, філософія культури
Предмет: Соціологія ; Ділова етика; Крос-культурний менеджмент
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Інститут екології економіки і права”, Рік закінчення: 2010, Спеціальність: Фiнанси, Кваліфікація: економіст з фінансової роботи, викладач економіки; Диплом спеціаліста видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2004, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юрист; Диплом спеціаліста видано закладом: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Музичне виховання, Кваліфікація: вчителя музики

Ігнатенко Ольга Василівна

Київ / Кафедра психології
olga.ignatenko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Особливості прояву репродуктивної установки у юнацькому віці
Предмет: Організаційна психологія та лідерство; Управління людським ресурсом; Лідерство та персональний розвиток; Загальна психологія; Переговори та вирішення конфліктів
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Криворізький державний педагогічний університет, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Російська та зарубіжна література, Кваліфікація: магістра педагогічної освіти, викладача російської та зарубіжної літератури; Диплом спеціаліста видано закладом: Криворізький державний педагогічний університет, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Російська мова і література, Кваліфікація: вчителя російської мови і літератури

Капранов Ян Васильович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Звання: Доцент кафедри англійської філології і перекладу; Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, Наукова спеціальність: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, Тема дисертації: Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови у 7 т
Предмет: Ділова англійська мова; Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний лінгвістичний університет, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Переклад (англійська), Кваліфікація: магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача

Качарова Валерія Михайлівна

Київ / Кафедра психології
kacharova.vm@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: аспіратка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Предмет: психологія особистості, комунікативний тренінг, експериментальна психологія.
Освіта: Академія муніципального управління, 2014 р. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Лаборант наукового підрозділу в галузі психології”. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015 р. Спеціальність «Психологія», кваліфікація: “Викладач психології”.

Scholar

Клименко Олексій Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
klumenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тема дисертації: Розвиток ринку технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств
Предмет: Фінансовий менеджмент; Макретинг;
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Таврійська державна агротехнічна академія, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Економiка пiдприємства, Кваліфікація: економіста підприємства; Диплом спеціаліста видано закладом: Запорізький машинобудівний інститут, Рік закінчення: 1987, Спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент, Кваліфікація: Інженер-механік

Ковальова Вікторія Василівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
kadru@kibit.edu.ua

Предмет: Правові основи бізнесу; Галузеві ринки та державна політика; Психологія праці та управління
Освіта: Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Менеджмент, Кваліфікація: з менеджменту; менеджера-адміністратора; Диплом магістра видано закладом: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Управління навчальним закладом, Кваліфікація: керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти і виробничого навчання); Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет туризму, економіки і права, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юриста

Кушнір Ольга Ярославівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vice-rector@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцента кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії, Тема дисертації: Ціннісні засади соціального передбачення
Предмет: проектний менеджмент, філософія, етика ділового спілкування
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: магістр з фінансів; Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Фiлософiя, Кваліфікація: магістра філософії, викладача філософських дисциплін; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Економіка і підприємництво, Кваліфікація: з фінансів; Диплом бакалавра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2008, Спеціальність: Філософія, Кваліфікація: філософії; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: КПНЗ “Перші Київські державні курси іноземних мов”, Рік закінчення: 2019

Scholar, ORCID, Irbis

Лановенко Юлія Іванівна

Київ / Кафедра психології
lanovenko@kibit.edu.ua

Звання: Доцент кафедри психології та педагогіки; Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Психологічні особливості переживання суб`єктом юнацької кризи”
Предмет: загальна психологія, вікова психологія, практична психологія, практикум з загальної психології.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1997 Спеціальність: психологія Кваліфікація: Психолог. Викладач

Scholar

Мірошник Наталія Олександрівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Предмет: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Національний університет харчових технологій, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Технологiя бродильних виробництв i виноробства, Кваліфікація: спеціаліста з технологiї бродильних виробництв i виноробства; Диплом бакалавра видано закладом: Національний університет харчових технологій, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Харчова технологія та інженерія, Кваліфікація: з харчової технології та інженерії

Наумчик Ніна Василівна

Київ / Кафедра психології
naumchyk.n@kibit.edu.ua

Вчене звання:: Доцент кафедри українознавства, педагогіки і культурології (курс психлогії); Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.01 Загальна психологія, історія психології, Тема дисертації: Емоційні та поведінкові складові в системі особистісних характеристик майбутніх психологів
Предмет: психологія самосвідомості, індивідуальне консультування, загальна психологія.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Харківький державний університет ім. О.М. Горького, Рік закінчення: 1980, Спеціальність: психологія, Кваліфікація: Психолог. Викладач

Irbis

Никифорук Олена Ігорівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
elena.nikiforuk@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Економіка та управління національним господарством; Вчене звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Предмет: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2000, Спеціальність: Географія, Кваліфікація: магістра географії, країнознавства та міжнародних досліджень, викладача

Павленко Тетяна Володимирівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dekan@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри вищої математики; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.03.02 – економіко математичне моделювання, Тема дисертації: Моделі вибора приорітетів в логістичному управлінні
Предмет: вища математика.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, Рік закінчення: 1989, Спеціальність: механіка, Кваліфікація: механік

Панасенко Ганна Олександрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
hannapanasenko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Гроші, фінаннси і кредит, Тема дисертації: Механізми залучення фінансових ресурсів комерційними банками України; Вчене звання: доцент кафедри фінансів; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: Гроші, фінанси і кредит, Тема дисертації: Депозитна політика банків та інструменти її реалізації
Предмет: економічна безпека.
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Донецький національний університет, Рік закінчення: 2003, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: магістра з фінансів; Диплом спеціаліста видано закладом: Донецький національний університет, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: економіста

Пішеніна Тетяна Іллівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
pishenina@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Економіка та управління національним господарством, Тема дисертації: Формування системи управління радіоекологічним комплексом України; Вчене звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: Водопостачання і каналізація; Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Предмет: стратегічний менеджмент, менеджмент якості.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Одеський орден Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту, Рік закінчення: 1976, Спеціальність: Технологія води і палива на теплових електростанціях, Кваліфікація: інженера теплоенергетика

Irbis

Погрібна Дар’я Владиславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
pohribna@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: історія філософії
Предмет: філософія, соціологія
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2006, Спеціальність: Фiлософiя, Кваліфікація: магістра філософії, викладача філософських дисциплін

Ставицький Олександр Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
stavitsky@kibit.edu.ua

Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тема дисертації: Управління стратегічним розвитком підприємст хлібопекарської галузі
Предмет: програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, бази даних, операційні системи.
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Університет сучасних знань”, Рік закінчення: 2016, Спеціальність: психологія, Кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ); Диплом спеціаліста видано закладом: Інститут підготовки кадрів промисловості, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: фінанси, Кваліфікація: фінансист-економіст; Диплом магістра видано закладом: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Технологія машинобудування, Кваліфікація: магістр механіки; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: КПНЗ “Перші Київські державні курси іноземних мов”, Рік закінчення: 2018

ORCID

Харченко Вікторія Євгеніївна

Київ / Кафедра психології
kharchenko.v@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки та психології; Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.05-соціальна психологія; психологія соціальної роботи, Тема дисертації: Соціально-психологічні чинники адаптації молоді до умов ринкової економіки
Предмет: вступ до спеціальності, психологія управління, історія психології.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Донецький інститут соціальної освіти, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: психолог; Диплом магістра видано закладом: Східноукраїнський державний університет, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері, Кваліфікація: магістра; Диплом бакалавра видано закладом: Східноукраїнський державний університет, Рік закінчення: 1998, Спеціальність: Менеджмент

Irbis, ORCID

Чімишенко Сергій Миколайович

Директор Фахового коледжу КІБіТ, кандидат економічних наук, доцент
vstup@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і права; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит, Тема дисертації: Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України
Предмет: Економічна теорія; Фінанси; Мікроекономіка. Макроекономіка; Міжнародні фінанси; Теорія грошей та грошового обігу
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: Економіст, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня; Диплом спеціаліста видано закладом: Ярославське вище військове фінансове ордена Червоної Зірки училище імені генерала армії А.В. Хрульова, Рік закінчення: 1988, Спеціальність: Фінансування капітального будівництва та промисловості, Кваліфікація: економіст

Scholar

Шелестова Олена Вікторівна

Київ / Кафедра психології
shelestova.o@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.04 Медична психологія, Тема дисертації: Методико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців
Предмет: Клінічна психологія; Психологія девіантної та делінквентної поведінки; Основи реабілітаційної психології; Диференційна психологія та психодіагностика; Стрес та копінг-стратегії.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2012, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: спеціаліст з психології; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: з психології; Диплом спеціаліста видано закладом: Київський політехнічний інститут, Рік закінчення: 1995, Спеціальність: теплофізика, Кваліфікація: інженер-теплофізик

Irbis

Шкребтієнко Людмила Петрівна

Київ / Кафедра психології
shkrebtienko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, Наукова спеціальність: 13.00.08 – Дошкільна педагогіка, Тема дисертації: Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури
Предмет: Історія психології; Вікова психологія; Соціологія; Емоційний інтелект; Соціальна психологія
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Дошкільне виховання, Кваліфікація: викладача дошкільної педагогіки і психології, організатора дошкільної освіти; вихователя дітей дошкільного віку; Диплом молодшого спеціаліста видано закладом: Бердичівське педагогічне училище, Рік закінчення: 1997, Спеціальність: 5.01010301 “Дошкільне виховання”, Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі

Штанова Лідія Яківна

Київ / Кафедра психології
shtanova.l@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, Наукова спеціальність: 13.00.13 – фізіологія людини і тварин, Тема дисертації: Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту
Предмет: анатомія та психофізіологія ЦНС.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка, Рік закінчення: 1978, Спеціальність: Фізіологія, Кваліфікація: біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії

Irbis

Юрченко Олексій Юрійович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
yurchenko@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та евроінтеграції; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Предмет: Страхування; СБ. Міжнародний менеджмент; Операційний менеджмент; Міжнародна економіка, Інвестиційний менеджмент
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Українська академія банківської справи, Рік закінчення: 2000, Спеціальність: Банківська справа, Кваліфікація: економіста; Диплом спеціаліста видано закладом: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Рік закінчення: 1993, Спеціальність: історія та педагогіка, Кваліфікація: вчитель історії, суспільствозавство, методист вихової роботи

Irbis

Яковлев Всеволод Ярославович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
strategy@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, Наукова спеціальність: Прикладна фізика та інжинірінг, Тема дисертації: Розширений синтез одностіних вуглецевих нанотрубкових плівок аерозольним методом хімічного осадження з газової фази для електрооптичних застосувань
Предмет: Стратегічний менеджмент; Енергія та цивілізація; Підприємництво: як успішно розпочати новий бізнес; Операційний та виробничий менеджмент
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Радіофізика і електроніка, Кваліфікація: радіофізик, інженер-дослідник, науковий співробітник; Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: спеціаліст з фінансів і кредиту; економіст; економіст з фінансової діяльності; викладач професійного навчально-виховного закладу; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: з фінансів і кредиту; Диплом бакалавра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2012, Спеціальність: Прикладна фізика

LinkedIn, Scholar

Яковлева Олена Вячеславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
rector@kibit.edu.ua

Вчене звання: Професор кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін; Науковий ступінь: доктор філософських наук, Наукова спеціальність: філософія освіти, Тема дисертації: Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладів у контексті світового досвіду; Вчене звання: доцент; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: соціальна філософія та філософія історії
Предмет: Соціально-філософський аналіз економічної сфери; Основи бізнесу; Вступ до підприємництва; Етика та відповідальне лідерство в менеджменті; Соціальне, політичне та етичне середовище бізнесу
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рік закінчення: 2020, Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, Кваліфікація: Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи; Диплом спеціаліста видано закладом: Київський ордену Леніна Політехнічний інститут, Рік закінчення: 1987; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: Pearson English Test of English Academic (Test Center ID 127548), Рік закінчення: 2020

ORCID, Irbis, Scholar