Київ

Викладачі

Арешонков Віталій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
areshonkov@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: право.
Освіта: Академія управління Міністерства внутрішніх справ. Спеціальність: “Правознавство”, кваліфікація: “Юрист”.

Бойченко Наталія Михайлівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
boichenko.nat@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор філософських наук.
Звання: професор.
Предмет: філософія.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Філософія”, кваліфікація: “Викладач філософських дисциплін і соціально-політичних дисциплін”.

Scholar, ORCID, Irbis

Воловик Наталія Львівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
volovik@kibit.edu.ua

Предмет: мова для іноземців.
Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Викладач російської мови і літератури, філолог.”

Гончаров Валерій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Звання: доцент.
Предмет: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, математичне моделювання.
Освіта: механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченко. Спеціальність: “Механіка”.

Гридковець Людмила Михайлівна

Київ / Кафедра психології
grydkovec@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Предмет: основи психологічного консультування, реабілітаційна психологія, психологія сімейних та сексуальних відносин.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Прикладна математика”, кваліфікація “Математик. Викладач”.

Irbis

Димитров Юрій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Предмет: історія України і світу.
Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького. Спеціальність: “Історія”, кваліфікація: “Вчитель історії та суспільствознавства середньої школи”.

Долінський Леонід Борисович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dolinsky.com@gmail.com

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінансова математика, ризик менеджмент, фінансовий менеджмент, аналіз інвестиційних проектів.
Освіта: Київський національний економічний університет. Спеціальність: “Економічна кібернетика”, кваліфікація: “Магістр”.

Irbis, Scholar

Жигилевич Олена Юріївна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
zhygylevych@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: сертифікований міжнародний фасилітатор.
Звання: бізнес тренер.
Предмет: вступ до спеціальності (бізнес середовище), операційний менеджмент, основи бізнесу, основи підприємництва, бізнес-планування, менеджмент, прийняття управлінських рішень, управління змінами.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціалізація: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог”.

LinkedIn

Загарницька Ірина Іванівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
apply@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор філософських наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: соціальна філософія.
Освіта: Національний університет ім.. М.П.Драгоманова, 1999 р. Спеціальність: «Музичний вихователь», кваліфікація: “Вчитель музики”. Вищий навчальний заклад «Національна академія управління», 2004 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: “Юрист”.

Зварич Валерій Миколайович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
zvaruch@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор технічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: основи теорії інформаційно-вимірювальних систем.
Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Спеціальність: “Радіотехніка”, кваліфікація: “Радіоінженер”.

Іванова Інна Михайлівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
bibliot@kibit.edu.ua

Предмет: зарубіжна та українська література.
Освіта: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. Спеціальність: “Бібліотекознавство та бібліографія”, кваліфікація: “Бібліотекар-бібліограф”.

LinkedIn

Карпова Тетяна Сергіївна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
karpova@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінанси, підприємництво, страхування, банківська справа, податкова система.
Освіта: Донецький національний університет, факультет обліку та фікансів. Диплом магістра зі спеціальності “Фінанси”, кваліфікація: “Магістр фінансів”.

Scholar, Irbis

Качарова Валерія Михайлівна

Київ / Кафедра психології
kacharova.vm@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: аспіратка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Предмет: психологія особистості, комунікативний тренінг, експериментальна психологія.
Освіта: Академія муніципального управління, 2014 р. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Лаборант наукового підрозділу в галузі психології”. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015 р. Спеціальність «Психологія», кваліфікація: “Викладач психології”.

Scholar

Кушнір Ольга Ярославівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vice-rector@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат філософських наук.
Предмет: проектний менеджмент, філософія, етика ділового спілкування
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Філософія”, кваліфікація: “Магістр філософії, викладач філософських дисциплін”.

Scholar, ORCID, Irbis

Лановенко Юлія Іванівна

Київ / Кафедра психології
lanovenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: загальна психологія, вікова психологія, практична психологія, практикум з загальної психології.
Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Психолог, викладач психології”.

Scholar