Викладачі

Кафедра психології

Гридковець Людмила Михайлівна

Київ / Кафедра психології
grydkovec@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: Педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Формування психосексуальної культури студентської молоді 17-19 років
Предмет: основи психологічного консультування, реабілітаційна психологія, психологія сімейних та сексуальних відносин.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1992, Спеціальність: Прикладна математика, Кваліфікація: Математик. Викладач

Irbis

Дмитрієва Світлана Михайлівна

Житомир / Кафедра психології
dmitrieva@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: загальна психологія, психологія реклами, психологія творчості.
Освіта: Житомирський державний педагогічний університет. Спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання”, кваліфікація: “Вчитель початкових класів середньої школи”.

Scholar

Загарницька Ірина Іванівна

Київ / Кафедра психології
apply@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор філософських наук, Наукова спеціальність: 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії», Тема дисертації: Феномен дитинства: філософсько-соціологічний аналіз»;
Звання: старшого наукового співробітника, Спеціальність: філософія освіти; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: Філософська антропологія, філософія культури
Предмет: Соціологія ; Ділова етика; Крос-культурний менеджмент
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Інститут екології економіки і права”, Рік закінчення: 2010, Спеціальність: Фiнанси, Кваліфікація: економіст з фінансової роботи, викладач економіки; Диплом спеціаліста видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2004, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юрист; Диплом спеціаліста видано закладом: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Музичне виховання, Кваліфікація: вчителя музики

Ігнатенко Ольга Василівна

Київ / Кафедра психології
olga.ignatenko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Особливості прояву репродуктивної установки у юнацькому віці
Предмет: Організаційна психологія та лідерство; Управління людським ресурсом; Лідерство та персональний розвиток; Загальна психологія; Переговори та вирішення конфліктів
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Криворізький державний педагогічний університет, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Російська та зарубіжна література, Кваліфікація: магістра педагогічної освіти, викладача російської та зарубіжної літератури; Диплом спеціаліста видано закладом: Криворізький державний педагогічний університет, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Російська мова і література, Кваліфікація: вчителя російської мови і літератури

Качарова Валерія Михайлівна

Київ / Кафедра психології
kacharova.vm@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: аспіратка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Предмет: психологія особистості, комунікативний тренінг, експериментальна психологія.
Освіта: Академія муніципального управління, 2014 р. Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: “Лаборант наукового підрозділу в галузі психології”. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015 р. Спеціальність «Психологія», кваліфікація: “Викладач психології”.

Scholar

Лановенко Юлія Іванівна

Київ / Кафедра психології
lanovenko@kibit.edu.ua

Звання: Доцент кафедри психології та педагогіки; Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, Тема дисертації: Психологічні особливості переживання суб`єктом юнацької кризи”
Предмет: загальна психологія, вікова психологія, практична психологія, практикум з загальної психології.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1997 Спеціальність: психологія Кваліфікація: Психолог. Викладач

Scholar

Максимець Світлана Миколаївна

Житомир / Кафедра психології
maksymets@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: психологічний коучінг, психологія спілкування, практикум з психології спілкування.
Освіта: Саратівський державний університет імені Н.Г. Чернишевського. Спеціальність: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог, викладач”.

Scholar

Можаровська Тетяна Вікторівна

Житомир / Кафедра психології
mozharovska@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат психологічних наук.
Предмет: мотивація поведінки та діяльності, психологія здоров’я.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Психологія”, кваліфікація: “Психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах.”

Scholar

Наумчик Ніна Василівна

Київ / Кафедра психології
naumchyk.n@kibit.edu.ua

Вчене звання:: Доцент кафедри українознавства, педагогіки і культурології (курс психлогії); Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.01 Загальна психологія, історія психології, Тема дисертації: Емоційні та поведінкові складові в системі особистісних характеристик майбутніх психологів
Предмет: психологія самосвідомості, індивідуальне консультування, загальна психологія.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Харківький державний університет ім. О.М. Горького, Рік закінчення: 1980, Спеціальність: психологія, Кваліфікація: Психолог. Викладач

Irbis

Присяжнюк Валентина Юріївна

Житомир / Кафедра психології
prisyazhnyuk@kibit.edu.ua

Предмет: основи соціальної роботи, основи педагогічної діяльності, гувернерство, соціальна педагогіка.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Соціальна педагогіка”, кваліфікація: “Магістр соціальної педагогіки. Викладач соціальної педагогіки”.

Харченко Вікторія Євгеніївна

Київ / Кафедра психології
kharchenko.v@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки та психології; Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.05-соціальна психологія; психологія соціальної роботи, Тема дисертації: Соціально-психологічні чинники адаптації молоді до умов ринкової економіки
Предмет: вступ до спеціальності, психологія управління, історія психології.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Донецький інститут соціальної освіти, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: психолог; Диплом магістра видано закладом: Східноукраїнський державний університет, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері, Кваліфікація: магістра; Диплом бакалавра видано закладом: Східноукраїнський державний університет, Рік закінчення: 1998, Спеціальність: Менеджмент

Irbis, ORCID

Шелестова Олена Вікторівна

Київ / Кафедра психології
shelestova.o@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук, Наукова спеціальність: 19.00.04 Медична психологія, Тема дисертації: Методико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців
Предмет: Клінічна психологія; Психологія девіантної та делінквентної поведінки; Основи реабілітаційної психології; Диференційна психологія та психодіагностика; Стрес та копінг-стратегії.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2012, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: спеціаліст з психології; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Психологія, Кваліфікація: з психології; Диплом спеціаліста видано закладом: Київський політехнічний інститут, Рік закінчення: 1995, Спеціальність: теплофізика, Кваліфікація: інженер-теплофізик

Irbis

Шкребтієнко Людмила Петрівна

Київ / Кафедра психології
shkrebtienko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, Наукова спеціальність: 13.00.08 – Дошкільна педагогіка, Тема дисертації: Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури
Предмет: Історія психології; Вікова психологія; Соціологія; Емоційний інтелект; Соціальна психологія
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Дошкільне виховання, Кваліфікація: викладача дошкільної педагогіки і психології, організатора дошкільної освіти; вихователя дітей дошкільного віку; Диплом молодшого спеціаліста видано закладом: Бердичівське педагогічне училище, Рік закінчення: 1997, Спеціальність: 5.01010301 “Дошкільне виховання”, Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі

Штанова Лідія Яківна

Київ / Кафедра психології
shtanova.l@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, Наукова спеціальність: 13.00.13 – фізіологія людини і тварин, Тема дисертації: Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту
Предмет: анатомія та психофізіологія ЦНС.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка, Рік закінчення: 1978, Спеціальність: Фізіологія, Кваліфікація: біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії

Irbis