Викладачі

Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Київський інститут бізнесу та технологійВикладачіКафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Арешонков Віталій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
areshonkov@kibit.edu.ua

Звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; Наукова спеціальність: Кримінальни процес та криміналістика., Судова експертиза., оперативно-розшукова діяльність
Предмет: Переговори та вирішення конфліктів
Освіта: Академія управління Міністерства внутрішніх справ. Спеціальність: “Правознавство”, кваліфікація: “Юрист”.

Воловик Наталія Львівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
volovik@kibit.edu.ua

Предмет: Мовна спеціалізація; Мовна підготовка.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський орден Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Рік закінчення: 1980, Спеціальність: російська мова та література, Кваліфікація: Філолог. Викладач російської мови та літератури

Волошина Катерина Валеріївна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Предмет: Українська мова та література. Українська мова
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Хмельницький національний університет, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Українська мова і література, Кваліфікація: філолога, викладача української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчителя польської мови; Диплом бакалавра видано закладом: Хмельницький національний університет, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Філологія. Українська мова і література, Кваліфікація: філології, вчителя української мови і літератури

Гончаров Валерій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцента кафедри вищої математики;
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, Наукова спеціальність: 01.02.01 – теоретична механіка, Тема дисертації: «Точные решения уравнений близ¬ких к оптимальным движений ко-смического летательного аппарата с двигателем ограниченной мощ-ности»; Доцент кафедри вищої математики
Предмет: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1982, Спеціальність: механіка, Кваліфікація: механік

Димитров Юрій Володимирович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
goncharov.v@kibit.edu.ua

Предмет: історія України і світу.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, Рік закінчення: 1985, Спеціальність: Історія, Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства середньої школи

Єфімчук Наталія Іванівна

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
efimchuk@kibit.edu.ua

Предмет: мистецтво, етика бізнесу.
Освіта: Київський державний інститут культури. Спеціальність “Бібліотекознавство та бібліографія”, кваліфікація: “Бібліотекар-бібліограф”.

Зеленський Михайло Вікторович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
zelensky@kibit.edu.ua

Предмет: іноземна мова (англійська), іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність “Філологія”, кваліфікація: “Бакалавр філології, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури”.

Капранов Ян Васильович

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Звання: Доцент кафедри англійської філології і перекладу; Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, Наукова спеціальність: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, Тема дисертації: Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови у 7 т
Предмет: Ділова англійська мова; Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний лінгвістичний університет, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Переклад (англійська), Кваліфікація: магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача

Миценко Даніїл Вячеславович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
d.mytsenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.
Предмет: історія психології, психологія соціальних та політичних конфліктів, соціально-психологічні основи управління, психологія праці та управління, психологія особистості, математичні методи в психології.
Освіта: Житомирське вище училище радіоелектроніки ПВО. Спеціальність: “Командна тактика Військ ППО”, кваліфікація: “Інженер з експлуатації радіотехнічних засобів”.

Scholar

Мірошник Наталія Олександрівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Предмет: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Національний університет харчових технологій, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Технологiя бродильних виробництв i виноробства, Кваліфікація: спеціаліста з технологiї бродильних виробництв i виноробства; Диплом бакалавра видано закладом: Національний університет харчових технологій, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Харчова технологія та інженерія, Кваліфікація: з харчової технології та інженерії

Надутенко Маргарита Володимирівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Предмет:Ділова українська мова
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Рік закінчення: 2004, Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, Кваліфікація: вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури основної і старшої школи

Павленко Тетяна Володимирівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dekan@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри вищої математики; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.03.02 – економіко математичне моделювання, Тема дисертації: Моделі вибора приорітетів в логістичному управлінні
Предмет: вища математика.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, Рік закінчення: 1989, Спеціальність: механіка, Кваліфікація: механік

Погрібна Дар’я Владиславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
pohribna@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: історія філософії
Предмет: філософія, соціологія
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2006, Спеціальність: Фiлософiя, Кваліфікація: магістра філософії, викладача філософських дисциплін

Рафальський Ігор Олексійович

Житомир / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
rafalskyi@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор політичних наук.
Предмет: історія України, всесвітня історія, історія України та світу.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Історія”, кваліфікація: “Історик, викладач історії та суспіствознавства”.

Irbis

Яковлева Олена Вячеславівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
rector@kibit.edu.ua

Вчене звання: Професор кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін; Науковий ступінь: доктор філософських наук, Наукова спеціальність: філософія освіти, Тема дисертації: Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладів у контексті світового досвіду; Вчене звання: доцент; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: соціальна філософія та філософія історії
Предмет: Соціально-філософський аналіз економічної сфери; Основи бізнесу; Вступ до підприємництва; Етика та відповідальне лідерство в менеджменті; Соціальне, політичне та етичне середовище бізнесу
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рік закінчення: 2020, Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, Кваліфікація: Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи; Диплом спеціаліста видано закладом: Київський ордену Леніна Політехнічний інститут, Рік закінчення: 1987; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: Pearson English Test of English Academic (Test Center ID 127548), Рік закінчення: 2020

ORCID, Irbis, Scholar