Викладачі

Кафедра економіки та підприємництва

Київський інститут бізнесу та технологійВикладачіКафедра економіки та підприємництва

Вишневська Наталя Миколаївна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
info_gt@kibit.edu.ua

Предмет: управління людськими ресурсами.
Освіта: Міжрегіональна Академія управління персоналом. Спеціальність: “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: “Економіст, менеджер персоналу”.

Гурочкіна Вікторія Вікторівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
gurochkina@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: кандидиат економічних наук, Наукова спеціальність: економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності)
Предмет: Галузеві ринки та державна політика; Аналіз галузевих ринків; 1С: Підприємництво; Глобальна економіка; Корпоративна соціальна відповідальність.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Облiк i аудит, Кваліфікація: спеціаліста з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту

Долінський Леонід Борисович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dolinsky.com@gmail.com

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.
Звання: Доцент; Наукова спеціальність: економіко-математичне моделювання
Предмет: Економетрика; Оцінка ризиків розвитку бізнесу; Економічний аналіз
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний економічний університет, Рік закінчення: 1999, Спеціальність: Економічна кібернетика, Кваліфікація: магістра з менеджменту інформаційної діяльності

Irbis, Scholar

Калініченко Олена Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
e_kalinichenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: менеджмент якості.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Scholar

Клименко Олексій Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
klumenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тема дисертації: Розвиток ринку технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств
Предмет: Фінансовий менеджмент; Макретинг;
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Таврійська державна агротехнічна академія, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Економiка пiдприємства, Кваліфікація: економіста підприємства; Диплом спеціаліста видано закладом: Запорізький машинобудівний інститут, Рік закінчення: 1987, Спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент, Кваліфікація: Інженер-механік

Коваленко Юлія Михайлівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
kovalenko@kibit.edu.ua

Вчене звання: професор кафедри фінансових ринків; Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: (08.00.08) Гроші, фінанси і кредит; Вчене звання: доцент кафедри державних фінансів; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: (08.04.00) Фінанси, грошовий обіг і кредит
Предмет: Міжнародні фінанси; Фінанси
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1996, Спеціальність: Економічна теорія, Кваліфікація: економіст, викладач економічних дисциплін

Ковальова Вікторія Василівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
kadru@kibit.edu.ua

Предмет: Правові основи бізнесу; Галузеві ринки та державна політика; Психологія праці та управління
Освіта: Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Менеджмент, Кваліфікація: з менеджменту; менеджера-адміністратора; Диплом магістра видано закладом: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Управління навчальним закладом, Кваліфікація: керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти і виробничого навчання); Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет туризму, економіки і права, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юриста

Кушнір Ольга Ярославівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vice-rector@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцента кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін; Науковий ступінь: кандидат філософських наук, Наукова спеціальність: 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії, Тема дисертації: Ціннісні засади соціального передбачення
Предмет: проектний менеджмент, філософія, етика ділового спілкування
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2011, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: магістр з фінансів; Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Фiлософiя, Кваліфікація: магістра філософії, викладача філософських дисциплін; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Економіка і підприємництво, Кваліфікація: з фінансів; Диплом бакалавра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2008, Спеціальність: Філософія, Кваліфікація: філософії; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: КПНЗ “Перші Київські державні курси іноземних мов”, Рік закінчення: 2019

Scholar, ORCID, Irbis

Момонт Тетяна Василівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
byh_gt@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: бухгалтерський облік, 1С: Підприємство.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність: “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Irbis

Мосійчук Ірина Вікторівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
mosiychuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: управління ризиками, електронна комерція, аналіз даних в економіці та фінансах.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Никифорук Олена Ігорівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
elena.nikiforuk@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Економіка та управління національним господарством; Вчене звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Предмет: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2000, Спеціальність: Географія, Кваліфікація: магістра географії, країнознавства та міжнародних досліджень, викладача

Панасенко Ганна Олександрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
hannapanasenko@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Гроші, фінаннси і кредит, Тема дисертації: Механізми залучення фінансових ресурсів комерційними банками України; Вчене звання: доцент кафедри фінансів; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: Гроші, фінанси і кредит, Тема дисертації: Депозитна політика банків та інструменти її реалізації
Предмет: економічна безпека.
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Донецький національний університет, Рік закінчення: 2003, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: магістра з фінансів; Диплом спеціаліста видано закладом: Донецький національний університет, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: економіста

Пішеніна Тетяна Іллівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
pishenina@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Наукова спеціальність: Економіка та управління національним господарством, Тема дисертації: Формування системи управління радіоекологічним комплексом України; Вчене звання: старший науковий співробітник, Спеціальність: Водопостачання і каналізація; Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Предмет: стратегічний менеджмент, менеджмент якості.
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Одеський орден Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту, Рік закінчення: 1976, Спеціальність: Технологія води і палива на теплових електростанціях, Кваліфікація: інженера теплоенергетика

Irbis

Пойта Ірина Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
irynapoyta@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: конкурентоспроможність підприємства, міжнародний менеджмент.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Скиба Тетяна Володимирівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
t.skyba@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: страхування, економічний аналіз підприємства, податки і податкова система, логістика, маркетинг.
Освіта: Житомирський національний агроекологічний університет. Спеціальність: “Менджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Irbis

Ставицький Олександр Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
stavitsky@kibit.edu.ua

Вчене звання: Доцент; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тема дисертації: Управління стратегічним розвитком підприємст хлібопекарської галузі
Предмет: програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, бази даних, операційні системи.
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Університет сучасних знань”, Рік закінчення: 2016, Спеціальність: психологія, Кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ); Диплом спеціаліста видано закладом: Інститут підготовки кадрів промисловості, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: фінанси, Кваліфікація: фінансист-економіст; Диплом магістра видано закладом: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Технологія машинобудування, Кваліфікація: магістр механіки; Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: КПНЗ “Перші Київські державні курси іноземних мов”, Рік закінчення: 2018

ORCID

Сугак Тетяна Михайлівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
sugak@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: Економіка та управління національним господарством, Тема дисертації: “Державна політика економічного розвитку сфери водопостачання та водовідведення”
Предмет: Вступ до підприємництва; Бухгалтерський та управлінський облік; Теорія та історія менеджменту
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2004, Спеціальність: Фiнанси, Кваліфікація: магістра з фінансового менеджменту; Диплом спеціаліста видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2003, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юрист

Чімишенко Сергій Миколайович

Директор Фахового коледжу КІБіТ, кандидат економічних наук, доцент
vstup@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і права; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит, Тема дисертації: Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України
Предмет: Економічна теорія; Фінанси; Мікроекономіка. Макроекономіка; Міжнародні фінанси; Теорія грошей та грошового обігу
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2001, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: Економіст, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня; Диплом спеціаліста видано закладом: Ярославське вище військове фінансове ордена Червоної Зірки училище імені генерала армії А.В. Хрульова, Рік закінчення: 1988, Спеціальність: Фінансування капітального будівництва та промисловості, Кваліфікація: економіст

Scholar

Юрченко Олексій Юрійович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
yurchenko@kibit.edu.ua

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та евроінтеграції; Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Предмет: Страхування; СБ. Міжнародний менеджмент; Операційний менеджмент; Міжнародна економіка, Інвестиційний менеджмент
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Українська академія банківської справи, Рік закінчення: 2000, Спеціальність: Банківська справа, Кваліфікація: економіста; Диплом спеціаліста видано закладом: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Рік закінчення: 1993, Спеціальність: історія та педагогіка, Кваліфікація: вчитель історії, суспільствозавство, методист вихової роботи

Irbis

Яковлев Всеволод Ярославович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
strategy@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, Наукова спеціальність: Прикладна фізика та інжинірінг, Тема дисертації: Розширений синтез одностіних вуглецевих нанотрубкових плівок аерозольним методом хімічного осадження з газової фази для електрооптичних застосувань
Предмет: Стратегічний менеджмент; Енергія та цивілізація; Підприємництво: як успішно розпочати новий бізнес; Операційний та виробничий менеджмент
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Радіофізика і електроніка, Кваліфікація: радіофізик, інженер-дослідник, науковий співробітник; Диплом спеціаліста видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2014, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: спеціаліст з фінансів і кредиту; економіст; економіст з фінансової діяльності; викладач професійного навчально-виховного закладу; Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Фінанси і кредит, Кваліфікація: з фінансів і кредиту; Диплом бакалавра видано закладом: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 2012, Спеціальність: Прикладна фізика

LinkedIn, Scholar