Викладачі

Кафедра економіки та підприємництва

Київський інститут бізнесу та технологійВикладачіКафедра економіки та підприємництва

Безсмертна Оксана Владиславівна

Вінниця / Кафедра економіки та підприємництва
bezsmertna.o@kibit.edu.ua

Наукова ступінь Кандидат економічних наук
Звання: доцент
Предмет: Логістика, Аналіз галузевих ринків, Тайм-менеджмент

Вишневська Наталя Миколаївна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
info_gt@kibit.edu.ua

Предмет: управління людськими ресурсами.
Освіта: Міжрегіональна Академія управління персоналом. Спеціальність: “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: “Економіст, менеджер персоналу”.

Гурочкіна Вікторія Вікторівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
gurochkina@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Предмет: Галузеві ринки та державна політика; Аналіз галузевих ринків; 1С: Підприємництво; Глобальна економіка; Корпоративна соціальна відповідальність (18)
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Облiк i аудит, Кваліфікація: спеціаліста з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту

Долінський Леонід Борисович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
dolinsky.com@gmail.com

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінансова математика, ризик менеджмент, фінансовий менеджмент, аналіз інвестиційних проектів.
Освіта: Київський національний економічний університет. Спеціальність: “Економічна кібернетика”, кваліфікація: “Магістр”.

Irbis, Scholar

Калініченко Олена Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
e_kalinichenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: менеджмент якості.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Scholar

Клименко Олексій Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
klumenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: Фінансовий менеджмент; Макретинг;
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Таврійська державна агротехнічна академія, Рік закінчення: 2005, Спеціальність: Економiка пiдприємства, Кваліфікація: економіста підприємства; Диплом спеціаліста видано закладом: Запорізький машинобудівний інститут, Рік закінчення: 1987, Спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент, Кваліфікація: Інженер-механік

Коваленко Юлія Михайлівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
kovalenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор кафедри фінансових ринків;
Предмет: Міжнародні фінанси; Фінанси
Освіта: Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет імені Тараса Шевченка, Рік закінчення: 1996, Спеціальність: Економічна теорія, Кваліфікація: економіст, викладач економічних дисциплін

Ковальова Вікторія Василівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
kadru@kibit.edu.ua

Предмет: Правові основи бізнесу; Галузеві ринки та державна політика; Психологія праці та управління
Освіта: Диплом бакалавра видано закладом: Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Менеджмент, Кваліфікація: з менеджменту; менеджера-адміністратора; Диплом магістра видано закладом: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Рік закінчення: 2013, Спеціальність: Управління навчальним закладом, Кваліфікація: керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти і виробничого навчання); Диплом спеціаліста видано закладом: Київський університет туризму, економіки і права, Рік закінчення: 2002, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юриста

Кушнір Ольга Ярославівна

Київ / Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін
vice-rector@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат філософських наук.
Предмет: проектний менеджмент, філософія, етика ділового спілкування
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Філософія”, кваліфікація: “Магістр філософії, викладач філософських дисциплін”.

Scholar, ORCID, Irbis

Момонт Тетяна Василівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
byh_gt@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: бухгалтерський облік, 1С: Підприємство.
Освіта: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціальність: “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Irbis

Мосійчук Ірина Вікторівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
mosiychuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: управління ризиками, електронна комерція, аналіз даних в економіці та фінансах.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Никифорук Олена Ігорівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
elena.nikiforuk@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: логістика, цифрова економіка.

Панасенко Ганна Олександрівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
hannapanasenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: економічна безпека.

Пішеніна Тетяна Іллівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
pishenina@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: доктор економічних наук.
Звання: старший науковий співробітник.
Предмет: стратегічний менеджмент, менеджмент якості.
Освіта: Одеський політехнічний інститут. Спеціальність: “Технологія води та палива на ТЕС і АЕС”, кваліфікація: “Інженер-теплоенергетик”.

Irbis

Пойта Ірина Олександрівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
irynapoyta@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: конкурентоспроможність підприємства, міжнародний менеджмент.
Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність: “Менеджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Scholar

Скиба Тетяна Володимирівна

Житомир / Кафедра економіки та підприємництва
t.skyba@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Предмет: страхування, економічний аналіз підприємства, податки і податкова система, логістика, маркетинг.
Освіта: Житомирський національний агроекологічний університет. Спеціальність: “Менджмент організацій”, кваліфікація: “Менеджер-економіст”.

Irbis

Ставицький Олександр Вікторович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
stavitsky@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, бази даних, операційні системи.
Освіта: НТУ “Київський політехнічний інститут”. Спеціальність: “Технологія машинобудування”, кваліфікація: “Магістр механіки”.

ORCID

Сугак Тетяна Михайлівна

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
sugak@kibit.edu.ua

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Предмет: Вступ до підприємництва; Бухгалтерський та управлінський облік; Теорія та історія менеджменту
Освіта: Диплом магістра видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2004, Спеціальність: Фiнанси, Кваліфікація: магістра з фінансового менеджменту; Диплом спеціаліста видано закладом: Вищий навчальний заклад “Національна академія управління”, Рік закінчення: 2003, Спеціальність: Правознавство, Кваліфікація: юрист

Уманець Людмила Вікторівна

Вінниця / Кафедра економіки та підприємництва
umanets.l@kibit.edu.ua

Предмет: Основи бізнесу, Методи розробки і прийняття управлінських рішень, Фінанси, Бухгалтерський облік

Чімишенко Сергій Миколайович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
chimushenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: фінанси підприємств, економіка праці, основи соціального захисту населення, державні фінанси.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціальність: “Фінанси”, кваліфікація: “Економіст”.

Scholar

Юрченко Олексій Юрійович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
yurchenko@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат економічних наук.
Звання: доцент.
Предмет: стратегічний менеджмент.
Освіта: Українська академія банківської справи. Спеціальність: “Банківська справа”.

Irbis

Якимчук Андрій Анатолійович

Вінниця / Кафедра економіки та підприємництва
dir_vn@kibit.edu.ua

Предмет: Страхування

Яковлев Всеволод Ярославович

Київ / Кафедра економіки та підприємництва
strategy@kibit.edu.ua

Наукова ступінь: кандидат технічних наук.
Предмет: магнітні кола.
Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціалізація: “Радіофізика”.

LinkedIn, Scholar