Разрабатываем стратегию правильных закупок! Олимпиада по предмету «Публичные закупки для бизнеса»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияРазрабатываем стратегию правильных закупок! Олимпиада по предмету «Публичные закупки для бизнеса»

Умение правильно делать закупки – одно из главных условий успешной реализации бизнес-проектов. Что б помочь получить эффективные ответы на актуальные вопросы закупочной стратегии, среди студентов КИБиТ специальностей «Цифровая экономика», «Экономика и финансы предприятий» и «Менеджмент организаций» была проведена олимпиада по предмету «Публичные закупки для бизнеса». Каждый из студентов стал участником онлайн-курса «Неожиданное путешествие в публичные закупки» на информационном ресурсе infobox.prozzorro.org. Помимо персональных ситуативных кейсов, студенты приняли участие в открытых торгах и аукционе, а также познакомились более подробно с понятием «допороговые закупки».

По результатам студенческой олимпиады были определены победители:

1 місце – Чигир Єлизавета

2 місце – Жуков Юрий

3 місце – Палёнков Владимир

Администрация и преподавательский состав поздравляют наших победителей и желают им как можно скорее стать квалифицированными и компетентными специалистами!

Розробляємо стратегію правильних закупівель! Олімпіада із предмету «Державні закупівлі для бізнесу»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияРазрабатываем стратегию правильных закупок! Олимпиада по предмету «Публичные закупки для бизнеса»

Вміння правильно робити закупівлі – одна із головних умов успішної реалізації бізнес-проектів. Що б допомогти отримати ефективні відповіді на актуальні питання закупівельної стратегії, серед студентів КІБіТ спеціальностей «Цифрова економіка», «Економіка та фінанси підприємств» та «Менеджмент організацій» була проведена олімпіада із предмету «Державні закупівлі для бізнесу». Кожен із студентів став учасником онлайн-курсу «Несподівана подорож до публічних закупівель» на інформаційному ресурсі infobox.prozzorro.org. Окрім персональних ситуативних кейсів, студенти взяли участь у відкритих торгах та аукціоні, а також більш познайомилися детально з поняттям «допорогової закупівлі».

За результатами студентської олімпіади було визначено переможців:

1 місце – Чигир Єлизавета

2 місце – Жуков Юрій

3 місце – Пальонков Володимир

Адміністрація та викладацький склад вітають наших переможців і бажають їм якомога швидше стати кваліфікованими і компетентними фахівцями!