Продуктивне навчання: онлайн чи оффлайн?

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниПродуктивне навчання: онлайн чи оффлайн?

В 2021 році не залишилося жодного навчального закладу, який би не поставив перед собою альтернативу вибору між навчанням онлайн та оффлайн. Кожна із форм має свої переваги та свої недоліки. Яка ж із них є більш продуктивною? Пропонуємо розглянути їх більш детально крізь призму обраних критеріїв, на які найбільше звертають увагу студенти та викладачі.

Подача матеріалу

Читання в лекції в аудиторії надає можливість безпосереднього контакту із викладачем.  Лектор може застосувати прийоми вербальної та невербальної комунікації, а студенти – оцінити харизму улюбленого викладача. Проте навчальні онлайн платформи передбачають обов’язкове використання демонстрації екрану, тому проблема проведення презентації чи вчасного конспектування матеріалу тут знімається. А якщо врахувати ,що далеко не всі аудиторії у навчальних закладах обладнані проекторами…

Висновок: для студентів дистанційне відвідування лекцій може бути більш корисним та ефективним

Проведення практичних занять

Інша справа полягає із проведенням занять, спрямованих на здобуття практичних навичків. Тут стає важливою і командна робота, і  інтерактивні вправи, і безпосереднє спілкування із викладачем, який в даному випадку виступає модератором, коригує процес проведення занять і направляє його у потрібному напрямку. Онлайн навчання за розкладом практично не дає можливості реалізувати подібну стратегію, адже тут ми не маємо безпосередньої комунікації, а навпаки – наявні проблеми із зв’язком та практично відсутність парної чи групової роботи.

Висновок:  практичні заняття вигідно проводити виключно в аудиторії

Опрацювання матеріалу

За умови очного навчання велику частину навчального матеріалу студенти отримують безпосередню  під час занять, а частково – на додаткове опрацювання. Також є можливість користуватися бібліотеками, обмінюватися книжками. Проте далеко не кожен викладач чітко структурує свій матеріал у доступному вигляді, як і не кожен студент звертається до додаткових джерел. А головна перевага навчання онлайн – дія інтернет платформ, де постійно викладаються завдання для виконання та перевірки. Найбільш популярною та практичною із них є Google Classroom,  де навчальні матеріали та завдання можна об’єднати за темами, а також вказати кінцеві терміни виконання.

Висновок: при будь-якому форматі навчання матеріал потрібно чітко структурувати та викладати на онлайн-платформу для користування в режимі «24/7»

Самостійне навчання

Головною причиною, чому перед закладами постало питання про навчання онлайн та оффлайн, є відсутність у студентів мотивації до самостійної роботи.  Більшість із них потребує систематичного графіку та регулярного контролю, а домашня атмосфера може відволікати та знижувати концентрацію. Проте якщо не витрачається час на дорогу, то і часу на самостійні заняття залишається набагато більше

Висновок: самостійне навчання ефективно здійснюється онлайн лише тоді, коли  студент володіє принципами «тайм менеджменту» і має високий рівень мотивації.

Робота з комп’ютерними програмами

Карантин пов’язаний із пандемією COVID19, змусив всіх перейти на навчальні онлайн платформи (Zoom,Google Meet) незалежно від вміння та бажання. Раніше викладачі чи студенти ще могли собі дозволити не вміти користуватися Power Point , каналами комунікацій (Viber, Telegramm, WhatsApp) та сервісами Google. Проте із початком дистанційного навчання всі «чайники»  змусили підвищити рівень своєї цифрової грамотності, а середні користувачі взагалі стали впевненими «профі».

Висновок: дистанційне навчання спричинило інтенсивну «діджиталізацію» населення, і тепер годі й уявити навчальний процес без використання ІТ сервісів.

Контроль успішності навчання

Здійснювати контроль в аудиторії набагато легше, адже на місці оцінюються безпосередні  знання студентів. Контроль здійснюється у форматі усного опитування, письмових робіт, тестувань у комп’ютерному класі. Але дистанційне навчання теж залишає можливості для оцінювання знань. І якщо допустити, що тестові завдання чи контрольні роботи може пройти хтось інший, то безпосередня зустріч із студентом у Zoom дозволить провести повноцінне опитування і оцінити об’єм його знань у повному обсязі.

Висновок: ефективний контроль студентських знань можна здійснювати як онлайн, так і оффлайн, було б бажання і можливості.

Взаємодія із викладачами

Онлайн навчання за розкладом  та виконання завдань у Google Class дисциплінує студентів, проте не дає можливості повноцінної взаємодії, адже  взагалі виключає невербальну комунікацію та можливість індивідуальної роботи.  І якщо студент не зрозумів якусь тему, то пояснити її за допомогою Zoom чи телефоном набагато складніше, ніж під час безпосереднього контакту. Проте під час аудиторного навчання викладач доступний для запитань лише під час аудиторних занять та консультацій тоді, як коментарі у Google Class можна писати цілодобово.

Висновок: Продуктивне навчання неможливе без безпосередньої комунікації із викладачами, яка повинна доповнюватися взаємодією на навчальних онлайн платформах.

Навчання онлайн та оффлайн є однаково продуктивним в окремих аспектах, в залежності від ситуації та мотивації студента. Проте щоб використати переваги обох форматів, доцільніше застосовувати так зване «змішане навчання» (blending learning), яке дозволить безпосередньо комунікувати із викладачем, проте сприятиме активному використанню комп’ютерного програмного забезпечення.

Читайте також:

«Змішане навчання: якісна взаємодія студента та закладу»

 «Плюси і мінуси дистанційного навчання»