Наука в умовах війни: ХХVІ міжнародна конференція «Студент-Дослідник-Фахівець»

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниНаука в умовах війни: ХХVІ міжнародна конференція «Студент-Дослідник-Фахівець»

Наука в умовах війни: ХХVІ міжнародна конференція «Судент-Дослідник-Фахівець»

Загрози та виклики, пов’язані із війною в Україні, потребують свого нагального вирішення. Не залишилося жодної сфери, яку б не зачепила війна – економічна, суспільно-психологічна, соціально-політична, психологічна, культурно-гуманітарна…Актуальні проблеми потребують свого нагального вирішення, як в теоретичній, так і в практичній площині. Наукові та науково-методичні заходи, які проводяться по всій Україні, покликані запропонувати власні виходи із ситуації,що склалася під час воєнного стану. Київський інститут бізнесу та технологій, флагман підприємницької технологічної інноваційної освіти, в цьому році також не залишився осторонь наукового життя, а навпаки виніс розгляд нагальних проблем на панельні дискусії ХХVІ міжнародної науко-практичної конференції «Студент-Дослідник-Фахівець».

За традицією науковий захід розпочався із пленарного засідання. Після привітального слова ректора Олени Вячеславівни Яковлевої слово отримали почесні  гості заходу. Аудиторія отримала змогу почути  Надзвичайного і Повноважного Посла Пакистану в Україні пана Атара Аббаса, професорку Щецинського університету (Польща) Славоміру Анну Грушевську, професорку Регентского університету (США) Ольгу Запорожець, професора КІБіТ Віктора Щербину. Всі доповідачі підтримали ініціативу КІБіТ провести навіть у воєнних умовах,  щорічну конференцію, і побажали Україні Перемоги.

Наступним етапом у проведенні конференції була робота секцій, під час якої студенти, викладачі та запрошені фахівці-експерти отримали змогу познайомити аудиторію із актуальними суспільними проблемами та запропонувати наукові шляхи їхнього вирішення.

Як дати відповіді на нові виклики «економіки війни»?

Під час засідання секції «Економіка воєнного стану та бізнес» (модератори проф.. Пішеніна Т.І. та доц.Чімишенко С.М.) були розглянуті такі питання, як:

 • Маркетингові комунікації
 • Взаємодія бізнесу, держави та громадянського суспільства
 • Соціальні інновації та лідерство у VUCA-світі
 • Особливості ведення бізнесу під час воєнного стану та післявоєнне економічне відродження
 • Фінансове посередництво та управління
 • Освіта протягом життя як актуальний бізнес тренд

Доповідачі сфокусували увагу аудиторії на потужному економічному потенціалі України, який сприятиме подальшому розвиткові нашої країни та реалізації актуальних в світі бізнес-моделей.

Якою є роль людського фактору у війні?

У засіданні секції: «Людський чинник в умовах високих технологій» (модератори проф..Гридковець Л.М та доц. Лановенко Ю.І.) взяли участь 63 учасники – викладачі кафедри психології КІБІТ, студенти інституту і інші зацікавлені слухачі.

Відповідно до загальної теми та тем заявлених доповідей у межах визначеного часу були обговорені наступні проблеми:

 • Екзистенційна криза в мережі
 • Складнощі самовизначення в епоху інформаційного шуму
 • Інтелектуальні здібності та Інтернет
 • Емоційна чутливість в умовах технологізованого світу
 • Статева ідентифікація в мережі

Всі доповіді викликали зацікавленість слухачів та спонукали їх до активного обговорення порушених питань. Найбільш грунтовне обговорення відбулося щодо проблем самовизначення особистості в умовах лавини інформації, яка обрушується на неї завдяки поширенню телекомунікаційних технологій, та щодо проблем статевої ідентифікації індивідів (в першу чергу – дітей і юнацтва) в умовах зростаючої присутності Інтернету у життєдіяльності сучасної людини

Робота секції сприяла підвищення ступеню розуміння важливості психологічної компетентності особистості (її розумового розвитку, психічної стійкості, особистісної зрілості) для вміння використовувати досягнення технологічного прогресу найкращим чином, а його негативним впливам (які, як засвідчили результати обговорення, існують, і справді є серйозним викликом), запобігати та протистояти.

Чи можлива конструктивна адаптація до небезпеки під час війни?

В межах третьої секції «Ціннісні орієнтири та кібербезпека у воєнну добу» (модератори проф.. Щербина В.М. та ст.викладач Дімітров Ю.В.) Були підняті та обговорені питання, пов’язані із безпекою людини в інформаційному суспільстві під час війни. Проте задана фокусна тема стала лише конкретизацією тих майже «вічних» суспільних проблем українського та світового суспільства. Доповідачі зосередили увагу на наступних моментах:

 • Корупція та можливі шляхи її подолання
 • Права та свободи людини
 • Гендерна нерівність
 • Людська гідність
 • Стратегії невизначеності в нестійкому світі
 • Сімейна психологія та подружнє життя
 • Міжнародне право

На завершення засідання головою секції були підведені підсумки, згідно яким було визначено, що головною у суспільстві завжди була і залишається людина, яка є найвищою цінністю в світі та рушієм суспільного прогресу.

Високий науковий рівень КІБіТ:підсумки конференції

Оскільки всі виступи були зацікавлено сприйняті присутніми та викликали жваву дискусію, на засіданнях склалась конструктивна атмосфера творчої співпраці у пошуку істини та поваги до думки кожного. Увага учасників була зосереджена не стільки якості виступів, скільки на змісті питань, що розглядалися, що є цілком логічним у наш час.

Практична значущість поставлених та розглянутих питань є безсумнівною, і  у майбутньому сприятиме кращому розумінню студентами і фахівцями впливу неуникненних технологічних змін в життєдіяльності людини на зміст і якість її життя.

ХХVI міжнародна науково-практична конференція «Студент-Дослідник-Фахівець», що відбулася в Київському інституті бізнесу та технологій, продемонструвала мужність та неординарність як колективу КІБіТ, так і гостей заходу. Гасло «Для швидкої Перемоги кожному потрібно робити свою справу!» знайшло своє втілення на всі 100%, адже щорічне «наукове свято» Інституту  «відбулося за будь-якої погоди» і змогло дати відповідь на багато хвилюючих суспільство питань.

Наука в КІБіТ – це стабільно, надійно, актуально та прогресивно! До зустрічі на наступних наукових заходах ЗВО!