Як здати ДПА успішно: поради та рекомендації

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЯк здати ДПА успішно: поради та рекомендації

Дев’ятикласникам не доводиться розслаблятися, адже після закінчення навчального року на них чекає відповідальний контроль знань під назвою державна підсумкова атестація. Підготовка до неї є досить складною, і триває не один рік, проте саме останній місяць – фінальне повторення та закріплення знань, коли кількість засвоєного матеріалу має перейти у якість – велику кількість балів. Отже, які заходи можна вжити і як здати ДПА успішно?

Присвячувати підготовці не менше трьох годин на день. «Без праці не витягнеш рибку зі ставу », говорить відоме прислів’я, ну а ДПА тим більше не здаси. Якщо ви протягом останніх років не приділяли особливу увагу українській мові, математиці та обраному предмету (див. більш докладніше нашу статтю «Підготовка до ДПА: на що слід звернути увагу»), забудьте на час про будь-яких розваги, окрім прогулянок на свіжому повітрі «для провітрювання мізків », і присвятіть час навчанню.

Сформувати асоціації до складних питань і завдань. Давно доведено, що знання засвоюються найкраще, якщо до матеріалу, що вивчається, підбираються різноманітні асоціації. Предмети, малюнки, способи вирішення, вдалі приклади – ви можете придумати будь-який варіант, який вірно підкаже, як здати ДПА та отримати високий бал. Причому асоціації можуть формуватися як в межах гуманітарних, так і точних предметів, головне – ваша фантазія.

Кожен день вирішувати практичні приклади та завдання. Жодне правило не є засвоєним, якщо його не довести до автоматизму вирішенням практичних завдань. Грамотність в українській мові досягається не шляхом «зазубрювання» підручника, а читанням книг і правопису, так само як і успіхи в математиці можливо досягнути тільки після величезної кількості вирішених прикладів та завдань. Виконуйте практичні завдання кожен день у відсотковому співвідношенні до теорії «70/30» (в тому числі ви можете використовувати завдання із пробного ДПА).

Застосовувати прийоми візуалізації. Сучасна молодь вважає за краще засвоювати знання за допомогою картинок та відео інструкцій. Використовуйте блок-схеми, «вивуджуйте» з інтернет-пошукачів корисні картинки, вивчайте відеоролики на безкоштовних відеохостингах – зараз дуже багато варіантів. А найкраще створюйте власні схеми на «проблемні» питання та правила. Зробивши творчу роботу одного разу, ваш мозок вже не зможе просто так викинути із голови інформацію, яка є важкою для засвоєння.

Уявити знання у вигляді системи. Як здати ДПА, якщо в голові «каша»? Ліквідувати «кашу»! Кожна наука базується на закономірностях, з яких формуються причинно-наслідкові зв’язки. Для історії це епохальна періодизація, для математики – аксіоми і теореми, для фізики – закони і т.д. Постарайтеся засвоїти базові положення предметів, що вивчаються, і це допоможе вам відшкодувати незнання конкретики.

Відмовитися від «шпаргалок». Якщо ви шукайте відповідь на питання: «Як підготуватися до ДПА успішно?», не варто розвантажувати свій мозок і перекладати відповідальність на клаптик паперу. Сподіваючись на записане, ви не станете вчити та систематизувати інформацію в голові, тому міцно подумайте перш, ніж витрачати час на «підказки». Чи зможете ви скористатися цією шпаргалкою, невідомо, але ось інформацію, записану на ній, не запам’ятаєте точно.

Пройти пробне ДПА в онлайн-режимі. Що б зрозуміти, як проходить підсумкова атестація, варто спробувати пройти «онлайн ДПА». На інформаційних порталах можна обрати «пілотні» варіанти із математики, української мови та інших предметів, і пройти атестацію за типом офіційної. Це допоможе краще зрозуміти структуру тесту і визначити найпоширеніші питання.

Не відкладати підготовку на останній день. Анекдоти за типом «Конспект є? Пішли здавати!» давно втратили свою актуальність, і свідчать лише про неорганізованості школяра та його байдужість до майбутньої оцінки. Однак якщо ви зібралися вступати до коледжу, то пам’ятаємо, що під час вступу враховується середній бал, і краще витратити час зараз, ніж сидіти ще два роки в школі потім. А алгоритмів, як підготуватися до ДПА за один день, просто не існує.

Справитися із «мандражем». Боязність та паніка є поганими порадниками, які можуть «видавити» із голови всі залишки знань. Тому що б не сталося, постарайтеся не боятися та почувайте себе впевнено, особливо якщо ви проходили пробне ДПА онлайн. Однак ні в якому разі не приймайте заспокійливих засобів, тому що вони «заспокоюють» не тільки нервову систему, але й мозкову діяльність.

Добре виспатися перед атестацією. Завжди здається, що ну ще б трішки більше часу, то можна буде все вивчити. Проте розчаруємо, вивчіть ви не набагато більше, а ось відчувати себе будете препогано. Тому краще вчасно поставити «крапку», лягти не пізно, і на ранок прокинутися свіжим і бадьорим, готовим до будь-яких поворотів долі.

Шановні абітурієнти! Нагадуємо, що ваш рейтинг буде залежати не тільки від отриманих за результатами двох іспитів балів, але і від середнього балу атестата, і це може виявитися вирішальним фактором в цей момент. І якщо ви ще не знайшли відповіді на запитання «Як здати ДПА успішно?», спочатку дайте відповідь на питання «Чому для мене є важливим середній бал документа про освіту?»

Бажаємо вам успішно здати державну підсумкову атестацію та поповнити ряди наших студентів в 2019/2010 навчальному році!

Как сдать ДПА успешно: советы и рекомендации

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЯк здати ДПА успішно: поради та рекомендації

Девятиклассникам расслабляться не приходится, ведь после окончания учебного года их ждёт ответственный контроль знаний под названием государственная итоговая аттестация (укр. – ДПА). Подготовка к ней достаточно сложна, и длится не один год, однако именно последний месяц – финальное повторение и закрепление знаний, когда количество усвоенного материала должно перейти в качество – большое количество баллов. Итак, какие меры можно принять и как сдать ДПА успешно?

Посвящать подготовке не менее трёх часов в день. Без труда не вытащишь рыбку из пруда», гласит известная пословица, ну а ДПА не сдашь тем более. Если вы в течении последних лет не уделяли особое внимание украинскому языку, математике и выборному предмету (см. более подробнее нашу статью «Подготовка к ДПА: на что следует обратить внимание»), забудьте на время о любых развлечениях, кроме прогулок на свежем воздухе «для проветривания мозгов», и посвятите время учёбе.

Сформировать ассоциации к сложным вопросам и задачам. Давно доказано, что знания лучше всего усваиваются, если к изучаемому материалу подбираются различные ассоциации. Предметы, рисунки, способы решений, удачные примеры – вы можете придумать любой вариант, который подскажет, как сдать ДПА и получить высокий балл. Причём ассоциации могут формироваться как в пределах гуманитарных, так и точных предметов, главное – ваша фантазия.

Каждый день решать практические примеры и задачи. Ни одно правило не будет усвоено, если его не довести до автоматизма решением практических задач. Грамотность в украинском языке достигается не путём «зазубривания» учебника, а чтением книг и правописанием, так же как и успеха в математике возможно достичь только после огромного количества решённых примеров и задач. Выполняйте практические задания каждый день в процентном соотношении к теории «70/30» (в том числе вы можете использовать задания из пробного ДПА).

Применять приёмы визуализации. Современная молодёжь предпочитает усваивать знания при помощи картинок и видео инструкций. Используйте блок-схемы, «выуживайте» из интернет-поисковиков полезные картинки, изучайте видеоролики на бесплатных видеохостингах – вариантов сейчас очень много. А лучше всего создавайте собственные схемы на «проблемные» вопросы и правила. Проделав творческую работу однажды, ваш мозг уже не сможет просто так выбросить из головы трудно усваиваемую информацию.

Представить знания в виде системы. Как сдать ДПА, если в голове «каша»? Ликвидировать эту «кашу»! Каждая наука базируется на закономерностях, из которых формируются причинно-следственные связи. Для истории это эпохальная периодизация, для математики – аксиомы и теоремы, для физики – законы и т.д. Постарайтесь усвоить базовые положения изучаемых предметов, и это поможет вам возместить незнание конкретики.

Отказаться от «шпаргалок». Если вы ищите ответ на вопрос: «Как подготовиться к ДПА успешно?», не стоит разгружать свой мозг и перекладывать ответственность на клочок бумаги. Понадеявшись на записанное, вы не станете учить и систематизировать информацию в голове, поэтому крепко подумайте прежде, чем тратить время на «подсказки». Сможете ли вы воспользоваться этой шпаргалкой, неизвестно, но вот информацию, записанную на ней, не запомните точно.

Пройти пробное ДПА в онлайн-режиме. Что б понять, как проходит итоговая аттестация, стоит попробовать пройти «онлайн ДПА». На информационных порталах можно выбрать «пилотные» варианты по математике, украинскому языку и другим предметам, и пройти аттестацию по типу официальной. Это поможет лучше понять структуру теста и определить самые распространённые вопросы.

Не откладывать подготовку на последний день. Анекдоты по типу «Конспект есть? Пошли сдавать!» давно потеряли свою актуальность, и свидетельствуют всего лишь о неорганизованности школьника и его равнодушию к будущей оценке. Однако если вы собрались поступать в колледж, то помним, что при поступлении учитывается средний балл, и лучше потратить время сейчас, чем сидеть ещё два года в школе потом. А алгоритмов, как подготовиться к ДПА за один день, просто не существует.

Справиться с «мандражом». Боязнь и паника – плохие советчики, которые могут «выдавить» из головы все остатки знаний. Поэтому что бы не случилось, постарайтесь не бояться и чувствуйте себя уверенно, особенно если вы проходили пробное ДПА онлайн. Однако ни в коем случае не принимайте успокоительных средств, ибо они «успокаивают» не только нервную систему, но и мозговую деятельность.

Хорошо выспаться перед аттестацией. Всегда кажется, что ну дать бы вот чуточку больше времени, то можно будет всё успеть выучить. Спешим разочаровать, выучите вы не намного больше, а вот чувствовать себя будете прескверно. Поэтому лучше вовремя поставить «точку», лечь не поздно, и наутро проснуться свежим и бодрым, готовым к любым поворотам судьбы.

Уважаемые абитуриенты! Напоминаем, что ваш рейтинг будет зависеть не только от полученных балов по двум экзаменам, но и от среднего балла аттестата, что в какой-то момент может оказаться решающим фактором. Если вы ещё не нашли ответа на вопрос «Как сдать ДПА успешно?», прежде всего ответьте на вопрос «Почему мне так важен средний бал документа об образовании?»

Желаем вам успешно сдать государственную итоговую аттестации и пополнить ряды наших студентов в 2019/2010 учебном году!