Як відбуватиметься дистанційна сесія в КІБіТ?

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЯк відбуватиметься дистанційна сесія в КІБіТ?

Правильно оцінити знання студентів нелегко навіть у реальному режимі. А що вже казати про дистанційне навчання?

Труднощі пов’язані з організацією дистанційної сесії зумовлені рядом зовнішніх та внутрішніх причин. Зовнішні причини – відсутність функціональних онлайн платформ, доступних як викладачам, так і студентам. Внутрішні ж проблеми полягають у низькому рівні мотивації до оволодіння інструментами дистанційного контролю, як у студентів, так і у викладачів. А як відбувається організація дистанційної сесії у Київському інституті бізнесу та технологій? Пропонуємо оцінити стан готовності КІБіТ в рамках дискусії у форматі «Питання – Відповідь».

Яким чином буде відбуватися сесія студентів? У які дати?

У студентів першого курсу коледжу із 25.05 по 29.05 заплановані підсумкові заняття та проводяться контрольні заходи в дистанційному режимі за допомогою онлайн платформи Google Classroom Zoom. Google Hangouts, Skype та Zoom. Сама сесія запланована на 1.06 – 12.06, і, окрім випускних курсів, також відбуватиметься дистанційно.

Чи існує певний алгоритм дій викладачів, програма іспиту обиратиметься індивідуально?

Деканат надав вказівку викладачам проводити відео консультацію під час самого заліку чи іспиту, а також паралельно завантажувати заліково-екзаменаційний матеріал. Звичайно, викладачі можуть обирати індивідуальну траєкторію проведення підсумкових занять, проте основні вимоги мають бути дотримані.

Багато що залежить, від специфіки предмету. Якщо мова йде про гуманітарні науки, тут дуже важливий особистісний контакт, адже викладач повинен буде оцінити ораторські та комунікативні навички студентів. А в рамках більш точних предметів, де від студентів вимагається вирішення задач та надання результатів, буде зроблено акцент на письмовому оформленні. Ну і ніяк не обійдеться без документів у Power Point. Навик проведення презентацій є одним із найбільш затребуваним у сучасному бізнесі, і в КІБіТ приділяється велика увага його розвиткові.

Як відбуватимуться іспити – за підсумками семестрової роботи чи у режимі онлайн?

Багато студентів старанно та сумлінно працювали під час семестру – як до карантину, так і під час його об’явлення. І звичайно, вони розраховують на оцінку «автоматом». Проте не потрібно розслаблятися, іспити та заліки будуть проходити в режимі «онлайн» і вимагатимуть присутності кожного! І вже під час самого проведення контролю будуть враховуватися результати семестрової роботи (відвідування відео лекцій та виконання завдань в Google Classroom).

Чи відбувалися заняття та іспити студентів заочної форми навчання?

Заняття для студентів заочної форми навчання здійснювалися повністю у відповідності із затвердженим графіком освітнього процесу. Викладачі відповідно до розкладу виходили на зв’язок зі студентами за допомогою Google Hangouts, Skype та Zoom. Окрім цього, із кожної дисципліни були прикріплені завдання в Google Classroom, виконання яких оцінювалося у найкоротший термін.

Яким чином у студентів випускних курсів відбувався захист практики?

У студентів випускних курсів виробнича переддипломна практика також проходила в онлайн-режимі з використанням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, студенти спеціальностей «Менеджмент» та «Фінанси, банківська справа та страхування» мали змогу пройти онлайн-практику в акціонерних товариствах «ПриватБанк» та «Укрсиббанк».

В свою чергу студенти спеціальності «Соціальна робота» отримали знання та досвід з різних напрямів практичної психології завдяки тренінгам із психологами-практиками (HR-менеджерами, клінічними психологами, психотерапевтами, дитячими психологами, шкільними психологами, сімейними психотерапевтами).

Що стосується спеціальності «Комп’ютерна інженерія», то їм не звикати працювати в режимі «онлайн», адже великий відсоток ІТ фахівців є фрілансерами. Тому в студентів-комп’ютерників із проходженням практики не виникло ніяких проблем.

Захист практики здійснювався в синхронному (Google Hangouts, Skype та Zoom) та асинхронному (Google Classroom) режимах. Всі студенти надали звіти та успішно їх презентували.

Випускники на протязі всього навчального року готувалися до кваліфікаційного іспиту та писали дипломні роботи. Чи проводитиметься їхній захист у дистанційному форматі?

Щодо кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційних робіт, то розробляються два варіанти їхнього проведення. Фактично адміністрація КІБіТ більш схильна до комбінованої форми. Загалом здійснення атестації передбачається у закладі Інституту. Проте якщо студенти не зможуть бути присутніми із поважних причин, розглядається варіант надання можливості працювати в дистанційному форматі.

У кожної спеціальності є своя специфіка. Чи є певні переваги чи складнощі організації сесії на економічних, управлінських, комп’ютерних та психологічних спеціальностях?

Звичайно, кожна спеціальність має свої особливості! Менеджери, фінансисти та економісти потребують більше завдань для розрахункових робіт, відповідно повинні володіти комп’ютерними програмами для розрахунків та побудови діаграм. Студенти освітніх програм «Комп’ютерна інженерія» та «Веб-розробка» мають бути забезпеченими потужною технікою для роботи із різноманітними digital сервісами. Викладачі факультету психології повинні адаптувати тренінги та кейси, щоб командна робота відбувалася ефективно і в онлайн режимі.

Проте перераховані вимоги не стали для викладачів та студентів Інституту чимось новим чи неочікуваним, адже вони виконувалися і до карантину в рамках інноваційної стратегії навчання КІБіТ.

Чи зіштовхувався деканат із якимись труднощами під час проведення дистанційного навчання?Як це може відбитися на проведенні сесії?

Деякі студенти демонструють відсутність мотивації до навчання, проте із ними постійно працюють методисти та батьки. Взагалі під час сесії всі студенти активізуються, і, навіть ті, хто не дуже активно працював під час семестру, вже готуються до іспитів.

Періодично виникають проблеми з Інтернет підключенням, адже всі ми залежимо від стабільної роботи провайдерів. Цю проблема долається як на рівні індивідуальному (кожним учасником дистанційного навчання), так і за допомогою консультацій відділу інформаційних технологій КІБіТ. Нагадаємо, що під час сесії вже буде працювати громадський транспорт. Викладачі зможуть приймати іспити в комп’ютерних класах Інституту із відповідним технічним супроводом.

Виникає питання ідентифікації самостійного виконання – чи сам студент такий розумний та старанний, чи хтось йому підказує «за кадром»? Проте в нашому Інституті працюють викладачі із великим досвідом роботи, і в кожного із них є свої методи та способи, як оцінити самостійну роботу студентів.

Чи готовий Київський інститут бізнесу та технологій до проведення сесії?

ТАК! АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КІБіТ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ 100% ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ СЕСІЇ!