Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан прочитав лекцію для студентів КІБіТ

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїНадзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан прочитав лекцію для студентів КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологій продовжує здійснювати активну міжнародну діяльність, встановлюючи контакти із представниками посольств та іноземних державних установ. В рамках співробітництва Інституту із посольством Ісламської Республіки Пакистан КІБіТ відвідав Надзвичайний і Уповноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні пан Захід Мубашір Шейх, який прочитав для студентів лекцію англійською мовою.

Із самого початку пан Посол відмовився від послуг перекладача, виразивши впевненість, що майбутні випускники бізнес закладу КІБіТ, як і всі фахівці ХХІ століття, володіють міжнародною мовою. Пан Захід Мубашір Шейх  розповів про економічне та соціальне життя Пакистану, а також здійснив порівняльну характеристику окремих аспектів країн Ісламської Республіки Пакистан та України. Вся доповідь була просякнути духом щирості та патріотизму, що стало для молодого покоління чудовим прикладом любові до рідної країни.

В кінці лекції студенти отримали можливість задати різнопланові питання із сфери політики, економіки, бізнесу та іміджу, що торкалися як Пакистану і України, так і особистості самого пана Західа Мубашіра Шейха. На всі запитання майбутні співробітники бізнес сфери отримали вичерпні відповіді і залишилися дуже задоволені інформативним заходом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан прочитал лекцию для студентов КИБиТ

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїНадзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан прочитав лекцію для студентів КІБіТ

Киевский институт бизнеса и технологий продолжает осуществлять активную международную деятельность, устанавливая контакты с представителями посольств и иностранных государственных учреждений. В рамках сотрудничества Института с посольством Исламской Республики Пакистан КИБиТ посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Украине господин Захид Мубашир Шейх, который прочитал для студентов лекцию на английском языке.

С самого начала господин Посол отказался от услуг переводчика, выразив уверенность, что будущие выпускники бизнес заведения КИБиТ, как и все специалисты XXI века, владеют международным языком. Господин Захид Мубашир Шейх рассказал об экономической и социальной жизни Пакистана, а также осуществил сравнительную характеристику отдельных аспектов стран Исламская Республика Пакистан и Украины. Весь доклад был проникнут духом искренности и патриотизма, что стало для молодого поколения прекрасным примером любви к родной стране.

В конце лекции студенты получили возможность задать разноплановые вопросы из сферы политики, экономики, бизнеса и имиджа, касавшихся как Пакистана и Украины, так и личности самого господина Захид Мубашира Шейха. На все вопросы будущие сотрудники бизнес сферы получили исчерпывающие ответы, и в результате остались очень довольны информативным мероприятием.