Зустрічаємо 42 номер Herald of Kiev Institute of Business and Technology!

Київський інститут бізнесу та технологійПодіїЗустрічаємо 42 номер Herald of Kiev Institute of Business and Technology!

Київський інститут бізнесу та технології є не лише прикладним навчальним закладом, орієнтованим на задоволення потреб виробництва, але і проводить активну наукову діяльність, що являє собою міцний теоретичний фундамент для реалізації інноваційних бізнес проектів.

Одним із каналів наукової комунікації КІБіТ, що сприяє інтенсивному обміну ідеями, є вісник Київського інституту бізнесу і технологій, який видається із 2004 року та нараховує поряд 40 номерів.

Вітаємо колектив КІБіТ із випуском 42 номеру, який включає в себе роботи не лише вітчизняних, але і зарубіжних авторів та позиціонує себе як журнал міжнародного рівня – Herald of Kiev Institute of Business and Technology!

Оновлена редколегіє посилена науковцями університету Сан-Франциско (США), університету Тампере (Фінляндія), Щецинського університету (Польща), а тако   ж провідними українськими вченими.

Кожна стаття проходить процедуру сліпого рецензування та індексується у науко метричних базах Google scholar та Vernadsky National Library of Ukraine

Київський інститут бізнесу та технологій запрошує до співпраці всіх бажаючих авторів та рецензентів! Із умовами публікації можна ознайомитись на сайті https://herald.kibit.edu.ua/. Розвиваємо науку разом!