Учимся подавать информацию правильно: студенты КИБиТ посетили радиостанцию «Радио Киев»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияУчимся подавать информацию правильно: студенты КИБиТ посетили радиостанцию «Радио Киев»

Даже в эпоху «клипового сознания» радиовещание остаётся одним из наиболее популярных способов передачи информации и формирования мотивации к действию. Качественная музыкальная продукция способна не только поднять настроение, но и снять напряжение и настроить человека на рабочий лад. Поэтому все радиостанции очень ответственно относятся к составлению программ и плейлистов, используя при этом последние технологические новинки.

Для будущих сотрудников бизнес-сферы очень важно знать, каким образом можно формировать общественное мнение и настроение людей. Посещение радиостанции «Радио Киев» 98 FM студентами КИБиТ стало очередным шагом к изучению механизма влияния информационных технологий. Ребята побывали в кабине радиоведущего, посидели за «диджейским» пультом, а также узнали, как сотрудники радиовещания делают жизнь киевлян более насыщенной, весёлой и интересной. Многие выпускники КИБиТ так или иначе будут использовать информационные ресурсы в своей будущей деятельности, поэтому они восприняли посещение радиостанции как полезный и конструктивный опыт.

Вчимося подавати інформацію правильно: студенти КІБіТ відвідали радіостанцію «Радіо Київ»

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияУчимся подавать информацию правильно: студенты КИБиТ посетили радиостанцию «Радио Киев»

Навіть в епоху «кліпової свідомості» радіомовлення залишається одним із найбільш популярних способів передачі інформації та формування мотивації до дії. Якісна музична продукція здатна не тільки підняти настрій, але і зняти напругу та налаштувати людину на робочий лад. Тому всі радіостанції дуже відповідально ставляться до складання програм та плейлистів, використовуючи при цьому останні технологічні новинки.

Для майбутніх співробітників бізнес-сфери дуже важливо знати, яким чином можна формувати громадську думку та настрій людей. Відвідування радіостанції «Радіо Київ» 98 FM студентами КІБіТ стало черговим кроком до вивчення механізму впливу інформаційних технологій. Хлопці та дівчата побували в кабіні радіоведучого, посиділи за «діджейським» пультом, а також дізналися, як співробітники радіомовлення роблять життя киян більш насиченим, веселим та цікавим. Багато випускників КІБіТ так чи інакше будуть використовувати інформаційні ресурси у своїй майбутній діяльності, тому вони сприйняли відвідування радіостанції як корисний та конструктивний досвід.