Артур Бадоян: «Я дізнався багато нового про технології»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниАртур Бадоян: «Я дізнався багато нового про технології»

БадоянУ липні 2017 року Київський інститут бізнесу та технологій спільно з Білоруським державним технічним університетом провів міжнародне літнє стажування. Після стажування студентів БГТУ в Києві, студенти КІБіТ пройшли стажування в Мінську. В якості структурного підрозділу Інституту, економіко-технологічний коледж делегував для поїздки 5 студентів. Своїми враженнями від міжнародного стажування поділився Артур Бадоян – студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Отже, Ви з групою ваших колег побували на міжнародному стажуванні в Білоруському державному технічному університеті. Поділіться Вашими загальними враженнями.

В цілому, мені все дуже сподобалося. Білоруські студенти прийняли дуже добре, дуже сподобався їхній університет, ми відвідували підприємства, бували на екскурсіях. Враження від цього стажування залишилися дуже хороші, навіть хотілося б ще поїхати, може, на інше стажування. Від КІБіТ нами займалася заступник декана з виховної роботи Любов Володимирівна Терехова.

Спочатку ми оселилися в гуртожитку, а потім були в університеті (БГТУ). Нас ознайомили з університетом – декан розповідала різні історії про Білорусь та університет зокрема, потім все показали і розповіли, де що знаходиться. Кожен наступний день ми відвідували різні місця – підприємства, музеї, нам показували центр міста і т. д. У лабораторії БГТУ ми своїми руками робили блокноти

Які підприємства відвідали студенти коледжу КІБіТ? Що Вам запам’яталося найбільше?

Ми були в різних місцях: Будинку друку, Національній бібліотеці Білорусі, Мінському тракторному заводі. Найбільше мені сподобався тракторний завод, дуже захоплююче. Реально дивує – який обсяг та кількість продукції. Нас водили по цехам, ми бачили, як працюють верстати та виготовляють запчастини, виробляють та випускають самі машини.

Ви – студент технічної спеціальності. Оцініть технологічний рівень Національної бібліотеки Білорусі?

За 12-ти бальною шкалою поставив би 12, дуже сподобалося. Дуже цікаве обладнання – як перевозять книги по верху, система їхнього зберігання. У будівлі є тренажерний зал, їм може користуватися кожен, хто має читацький квиток. Бібліотека має охорону, але нашу групу супроводжував тільки гід.

Музей уні-ту

«Організація стажування була на дуже високому рівні»

Стажування було розбавлена приємними моментами культурного дозвілля. Яке враження справило на Вас культурна спадщина Мінська?

Мені дуже сподобалася кухня та їхні національні традиції. Справила враження Національна бібліотека – оригінальна будівля, можна сказати, пам’ятка сучасної культури. Їхня Плошча Незалежнасці схожа на наш Майдан Незалежності. Крім того, в Мінську дуже чисто і красиво, дуже хороші правила, у нас все-таки трохи бруднувато.

Пару слів про рівень організації. Як проходили контакти з факультетом прінттехнологій і медіакомунікацій БГТУ?

Організація стажування була на дуже високому рівні. Білоруські студенти зустріли нас дуже добре – радили куди краще сходити, які місця відвідати, всіляко допомагали. Викладачі також дуже нас опікали.

Ваша думка, наскільки сильно відрізняється навчальний процес в БГТУ та КІБіТ?

Якщо чесно, ми з ними в подробицях про навчання не розмовляли, більше про країну. Ну а, в загальному, своїм навчанням дуже задоволені, у них горять очі, коли вони говорять про видавничу справу, добре вчаться, добре відгукуються про викладачів.

Наскільки корисною була дана стажування саме для Вас? Розкажіть про придбаний досвід та навички.

badoyan master klassЯ дізнався багато нового про технології, які у них там є. Що стосується практичних навичок, дуже сподобався майстер-клас із палітурної майстерності – своїми руками зробив блокнот.

Чи змогли б повторити?

Чому ні, головне, що б були технології та апарати, які там стоять – дуже зручно, вони нам допомогли все рівно вирізати. Блокноти робилися різних розмірів і з різними обкладинками – хто як хотів, так і робив.

Можна сказати, що ви придбали нових друзів або добрих знайомих серед білоруських студентів?

Так, ми спілкувалися з дівчатами та хлопцями. Дуже відкриті студенти, були на стажуванні в Києві і розповідали, що їм дуже сподобалося. Я їх додав у Facebook, будемо спілкуватися і, думаю, навіть бачитися, якщо вони захочуть приїхати до нас або ми знайдемо можливість приїхати до них.

Артур Бадоян: «Я узнал много нового о технологиях»

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниАртур Бадоян: «Я дізнався багато нового про технології»

БадоянВ июле 2017 года Киевский институт бизнеса и технологий совместно с Белорусским государственным техническим университетом провёл международную летнюю стажировку. После стажировки студентов БГТУ в Киеве, студенты КИБиТ прошли стажировку в Минске. В качестве структурного подразделения Института, экономико-технологический колледж делегировал для поездки 5 студентов. Своими впечатлениями от международной стажировки поделился Артур Бадоян –  студент 4 курса специальности «Компьютерная инженерия».

Итак, Вы с группой ваших коллег побывали на международной стажировке в Белорусском государственном техническом университете. Поделитесь Вашими общими впечатлениями.

В целом, мне всё очень понравилось. Белорусские студенты приняли очень хорошо, очень понравился их университет, мы посещали предприятия, бывали на экскурсиях. Впечатления от этой стажировки остались очень хорошие, даже хотелось бы ещё поехать, может, на другую стажировку. От КИБиТа нас курировала заместитель декана по воспитательной работе Любовь Владимировна Терехова.

Сначала мы поселились в общежитии, а потом были в университете (БГТУ). Нас ознакомили с университетом – декан рассказывала разные истории про Беларусь и университет в частности, потом всё показали и рассказали, где что находится. Каждый следующий день мы  посещали разные места – предприятия, музеи, нам показывали центр города и т. д. В лаборатории БГТУ мы своими руками делали блокноты

Какие предприятия посетили студенты колледжа КИБиТ? Что Вам запомнилось больше всего?

Мы были в разных местах: Доме печати, Национальной библиотеке Беларуси, Минском тракторном заводе. Больше всего мне понравился тракторный завод, очень увлекательно. Реально удивительно – какой объём и количество продукции. Нас водили по цехам, мы видели, как работают станки и изготавливают запчасти, производят и выпускают сами машины.

Вы – студент технической специальности. Оцените технологический уровень Национальной библиотеки Беларуси?

По 12-ти бальной шкале поставил бы 12, очень понравилось. Очень интересное оборудование – как перевозят книги по верху, система их хранения. В здании есть тренажёрный зал, им может пользоваться каждый, кто имеет читательский билет. Библиотека имеет охрану, но нашу группу сопровождал только гид.

Музей уні-ту

«Организация стажировки была на очень высоком уровне»

Стажировка была разбавлена приятными моментами культурного досуга. Какое впечатление произвело на Вас культурное наследие Минска?

Мне очень понравилась кухня и их национальные традиции. Произвела впечатление Национальная библиотека – оригинальное здание, можно сказать, памятка современной культуры. Их Плошча Незалежнасці похожа на наш Майдан Незалежності. Кроме того, в Минске очень чисто и красиво, очень хорошие правила, у нас всё-таки чуть грязновато.

Пару слов об уровне организации. Как проходили контакты с факультетом принттехнологий и медиакоммуникаций БГТУ?

Организация стажировки была на очень высоком уровне. Белорусские студенты встретили нас очень хорошо – советовали куда лучше сходить, какие места посетить, всячески помогали. Преподаватели также очень нас опекали.

Ваше мнение, насколько сильно отличается учебный процесс в БГТУ и КИБиТе?

Если честно, мы с ними в подробностях не разговаривали об учёбе, больше про страну. Ну а, в общем, своей учёбой очень довольны, у них горят глаза, когда они говорят об издательском деле, хорошо учатся, хорошо отзываются о преподавателях.

Насколько полезной была данная стажировка именно для Вас? Расскажите о приобретённом опыте и навыках.

badoyan master klassЯ узнал много нового о технологиях, которые у них там есть. Что касается практических навыков, очень понравился мастер-класс по переплетному мастерству – своими руками сделал блокнот.

Смогли бы повторить?

Почему нет, главное, что бы были технологии и аппараты, которые там стоят – очень удобно, они нам помогли всё ровно вырезать. Блокноты делались разных размеров и с разными обложками – кто как хотел, так и делал.

Можно сказать, что вы приобрели новых друзей или хороших знакомых среди белорусских студентов?

Да, мы общались с девчонками и ребятами. Очень открытые студенты, были на стажировке в Киеве и рассказывали, что им очень понравилось. Я их добавил в Facebook, будем общаться и, думаю, даже видеться, если они захотят приехать к нам или мы найдём возможность приехать к ним.