Скільки коштує безкоштовна освіта?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКІБіТ у КиєвіСкільки коштує безкоштовна освіта?

University students take notes in a lecture hall

Кожен студент стикався зі складною дилемою вибору ВНЗ, спеціальності та форми навчання. Деякі відмовляються вибирати і довіряються батькам або знайомим, деяким все одно куди вступати, аби освіта була безкоштовною. Є й такі, які женуться за дипломом. Загалом, ви все і так знаєте.

При цьому переважна більшість студентів залишаються розчарованими. Чому?

Ця “прекрасна” система освіти

b09fc1d004d1

Нам доводиться вчитися в умовах, в яких ніхто не знає, що йому треба. І відповідно, ніхто відповідно нікому не потрібен. Всі тільки намагаються імітувати, що вони чимось займаються. Але насправді незадоволені дві сторони: і студенти, і викладачі. Така система освіти не вигідна нікому. І хоча і самі студенти, і викладачі розуміють ситуацію, але нічого змінити вони не можуть.

Грати в імітації весело перший рік. Можливо навіть другий. Але на третьому і четвертому розумні студенти задаються питанням: “а що ж зі мною і навколишнім світом не так?”.

Що не так з викладачами, студентами, самою освітньою системою? А чи туди я вступив?

Часом це навіть викликає сильний стрес і депресію. І при цьому людина починає замислюватися: чи потрібні всі ці муки заради папірця, який може не знадобитися? Чи потрібно це терпіти?

В чому проблема?

Зрозуміло, ніколи нічого не буває втрачено остаточно. Однак в той момент, коли дійсно розумний студент задумається про вищу освіту і про те, куди потрапив, він зрозуміє що втратив даремно два або три роки свого життя.

Проблем дуже багато. Проблема в сучасній українській освіті. В її архаїчності. У стереотипах, які існують по відношенню до уявної престижності безкоштовної освіти.

Зрозуміло, у кожного можуть бути свої мотиви. Але найчастіше абітурієнт просто думає про те, що він економить гроші батьків, відчуваючу уявну незалежність – це куди простіше, ніж відповідально підходити до вирішення питань.

Що хорошого в платній освіті?

vua-hoc-vua-lam

Не можна сказати, що безкоштовна освіта абсолютно безкоштовна. Вам все одно доведеться купувати то одне, то інше. Іноді навіть виникає питання: а чи не простіше заплатити за все і потім менше турбуватися?

Якщо ви дійсно знаєте, чого ви хочете, то варто визнати, що далеко не всі ВНЗ готові надати доступну кількість бюджетних місць, а деякі не мають їх взагалі. У більшості випадків, якщо бюджетних місць небагато, а спеціальність досить популярна, їх швидко займають пільгові категорії громадян. І це значно зменшує ваші шанси.

Однак, якщо ви готові до витрат, то швидше за все, отримаєте те, чого хочете. Ви отримаєте якісну освіту, яка буде потрібна для вашої профорієнтації – тобто матиме достатьо прикладний і практичний характер.

Програма приватних ВНЗ, як можна прекрасно побачити на прикладі КІБІТ, дуже часто доповнюється безліччю додаткових можливостей, екскурсій і тренінгів. І більш того – вони спеціально підібрані і розраховані на студентів.

У КІБІТ ви зможете знайти все те, що вам потрібно, щоб не втрачати час даремно – економію власних ресурсів, постійну співпрацю студента і викладача і дійсно важливі і потрібні знання.

Платна освіта – це вигідний депозит в майбутнє, адже такі інвестиції обов’язково окупляться. Тоді як далеко не кожна безкоштовна освіта буде оцінена майбутнім роботодавцем.

Розумні люди не повинні себе мучити “безкоштовною освітою” тільки для того, щоб заощадити сімейний бюджет на чотири роки. Вам потрібно розвиватися і рухатися далі. А це краще робити прямо зараз: ставити конкретні цілі і виконувати їх. Та й чи зумієте ви потім знайти себе, втративши стільки часу?

Сколько стоит бесплатное образование?

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниКІБіТ у КиєвіСкільки коштує безкоштовна освіта?

Каждый студент сталкивался со сложной дилеммой выбора ВУЗа, специальности и формы обучения. Некоторые отказываются выбирать и доверяются родителям или знакомым, некоторым все равно куда поступать, лишь бы образование было бесплатным. Есть и такие, которые гонятся за дипломом. В общем, вы все и так знаете.
University students take notes in a lecture hall

При этом подавляющее большинство студентов остаются разочарованными. Почему?

Эта “прекрасная” система образования
b09fc1d004d1
Нам приходится учиться в обстановке, где никто не знает толком, чего он хочет. И никто соответственно никому не нужен – ни студенты преподавателям, ни преподаватели студентам. Все только пытаются имитировать, что они чем-то занимаются. Но на самом деле недовольны две стороны: и студенты, и преподаватели. Такая система образования не выгодна никому. И хотя и сами студенты, и преподаватели понимаю ситуацию, но ничего изменить они не могут.

Играть в имитации весело первый год. Возможно даже второй. Но на третьем и четвертом умные студенты задаются вопросом: “а что же со мной и окружающим миром не так?”.

Что не так с преподавателями, студентами, самой образовательной системой? А туда ли я поступил?

Порой это даже вызывает сильный стресс и депрессию. И при этом человек начинает задумываться: нужны ли все эти мучения ради бумажки, которая может не пригодится? Нужно ли это терпеть?

В чем проблема?

Разумеется, никогда ничего не бывает потеряно окончательно. Однако в тот момент, когда действительно умный студент задумается о высшем образовании и о том, куда поступил, он поймет что потерял впустую два или три года своей жизни.

Проблем очень много. Проблема в современном украинском образовании. В его архаичности. В стереотипах, которые существуют по отношению к мнимой престижности бесплатного образования.

Разумеется, у каждого могут быть свои мотивы. Но зачастую абитуриент попросту думает о том, что сэкономить деньги родителей и почувствовать мнимую независимость – это куда проще, нежели ответственно подходить к решению вопросов.

Хорошо ли платное образование?
vua-hoc-vua-lam
Нельзя сказать, что бесплатное образование совершенно бесплатно. Вам все равно придется покупать то одно, то другое. Иногда даже возникает вопрос: а не проще ли заплатить за все и потом меньше беспокоится?

Если вы действительно знаете, чего вы хотите, то стоит признать, что далеко не все вузы готовы предоставить доступное количество бюджетных мест, а некоторые не имеют их вообще. В большинстве случаев, если бюджетных мест немного, а специальность достаточно популярная, их быстро занимают льготные категории граждан. И это значительно уменьшит ваши шансы.

Однако, если вы готовы к затратам, то скорее всего, получите то, чего хотите. Вы получите качественное образование, которое будет нужно четко для вашей профориентации – т.е. будет иметь самый что ни есть прикладной и практический характер.

Программа частных ВУЗов, как вы можете проследить на примере КИБиТ очень часто дополняется множеством дополнительных возможностей, экскурсий и тренингов. И более того – они точечно подобраны и расчитаны на студентов.

В КИБиТ вы сможете найти все то, что вам нужно, чтобы не терять время впустую – экономию своих ресурсов, постоянное сотрудничество студента и преподавателя и действительно важные и нужные знания.

Платное образование – это выгодное вложение в будущее, ведь такие инвестиции обязательно окупятся. Тогда как не каждое бесплатное образование будет оценено будущим работодателем по достоинству.

Умные люди не должны себя мучать тем, что называется “бесплатное образование” только для того, чтобы сэкономить семейный бюджет на четыре года. Вам нужно развиваться и двигаться дальше – а это лучше делать прямо сейчас: ставить конкретные цели и выполнять их. Да и сумеете ли вы найти себя, потеряв столько времени?