Секрети розкриває класика

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїСекрети розкриває класика

Добрі здорові емоції отримали студенти Уманського філіалу КІБіТ під час вистави “За двома зайцями” (театр імені             П. Саксаганського у м. Біла Церква). Саме класика закладає фундамент цінностей та принципів, якими керується у подальшому людина. За словами ректора КІБіТ Олени Яковлевої, в інституті приділяється значна увага світоглядним курсам. Саме тому, в КІБіТ організовують відвідування театрів, музеїв, виставок та туристичні поїздки. Сьогодні час  пізнавати світ різноманіття, вивчати мови та прагнути більшого. Світ належить оптимістам. І правила формування оптимізму в КІБіТ  кожен для себе може визначити самостійно.

Za 2 zaicami

Секреты раскрывает классика

Kiev Institute of Business and TechnologyПодіїСекрети розкриває класика

Хорошие здоровые эмоции получили студенты Уманского филиала КИБиТ во время спектакля “За двумя зайцами” (театр имени П. Саксаганского в г. Белая Церковь). Именно классика закладывает фундамент ценностей и принципов, которыми руководствуется в дальнейшем человек. По словам ректора КИБиТ Елены Яковлевой, в институте уделяется значительное внимание мировоззренческим курсам. Именно поэтому, в КИБиТ для студентов организовуют посещение театров, музеев, выставок и туристические поездки. Сегодня время познавать мир разнообразия, изучать языки и стремиться к большему. Мир принадлежит оптимистам. И правила формирования оптимизма в КИБиТ каждый для себя может определить самостоятельно.

Za 2 zaicami