Продолжаем обмен международным опытом! Преподаватели КИБиТ на международной конференции по защите прав потребителей

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияПродолжаем обмен международным опытом! Преподаватели КИБиТ на международной конференции по защите прав потребителей

Участие преподавателей в международных научно-практических конференциях определяют престиж и научный статус учреждения высшего образования. Преподаватели Киевского института бизнеса и технологий приняли участие в научно-практической конференции «Злоупотребление на финансовом рынке и защите прав потребителей в свете текущих рыночных вызовов», которая состоялась 24 сентября 2019 в Варшаве. Мероприятие было организовано офисом финансового омбудсмена Польши в сотрудничестве с Фондом страхового образования и Консультативным научным комитетом, работающем при Финансовом омбудсмене. Одним из представителей украинской научной экономического сообщества стал профессор кафедры экономики и предпринимательства КИБиТ Виктор Тринчук. Во время дискуссии участники конференции имели возможность представить собственные наработки в соответствии с темой мероприятия, а также обогатиться знаниями по актуальным трендам рынка и механизмами борьбы против финансовых злоупотреблений.

Продовжуємо обмін міжнародним досвідом! Викладачі КІБіТ на міжнародній конференції із захисту прав споживачів

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияПродолжаем обмен международным опытом! Преподаватели КИБиТ на международной конференции по защите прав потребителей

Участь викладачів у міжнародних науково-практичних конференціях визначають престиж та науковий статус закладу вищої освіти. Викладачі Київського інституту бізнесу та технологій взяли участь у науково-практичній конференції «Зловживання на фінансовому ринку та захист прав споживачів у світлі поточних ринкових викликів», яка відбулася 24 вересня 2019 року у Варшаві. Захід був організований офісом Фінансового омбудсмена Польщі у співпраці з Фондом страхової освіти та Консультативним науковим комітетом, що працює при Фінансовому омбудсмені. Одним із представників української наукової економічної спільноти  став професор кафедри економіки та підприємництва КІБіТ Віктор Тринчук. Під час дискусії учасники конференції мали можливість представити власні напрацювання відповідно до теми заходу, а також збагатитися знаннями щодо актуальних трендів фінансового ринку й механізмами боротьби проти фінансових зловживань.