Повышаем качество образования! Тренинг по информационным технологиям в Житомире

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияПовышаем качество образования! Тренинг по информационным технологиям в Житомире

Одним из самых важных направлений в развитии образования является использование информационных технологий, без чего невозможна реализация одного из главных трендов современного бизнес-образования – обучения в режиме «24/7». Все наши учебные курсы разработаны на онлайн-платформе «Google classroom», а решение ситуативных кейсов в режиме «онлайн» по профильным и гуманитарным предметам занимает 30-50% практических заданий любой учебной дисциплины.

Поэтому с целью повышения компьютерной компетентности преподавателей и студентов в Житомирском филиале КИБиТ был проведён учебный тренинг «Информационно-компьютерные технологии в образовании». Во время занятия студенты и преподаватели более углублённо познакомились с работой онлайн-платформы «Google classroom», а также узнали много интересных «лайфхаков», как правильно составлять тестовые задания в виртуальном режиме и какие мобильные приложения можно использовать в процессе обучения.

Поздравляем наш коллектив с приобретением новых навыков, а также желаем нашим студентам и преподавателям стать высококлассными и технологичными специалистами!

Підвищуємо якість освіти! Тренінг з інформаційних технологій в Житомирі

Kiev Institute of Business and TechnologyСобытияПовышаем качество образования! Тренинг по информационным технологиям в Житомире

Одним із найважливіших напрямків у розвитку освіти є використання інформаційних технологій, без чого неможлива реалізація одного з головних трендів сучасного бізнес-освіти – навчання в режимі «24/7». Всі наші навчальні курси розроблені на онлайн-платформі «Google classroom», а рішення ситуативних кейсів в режимі «онлайн» із профільних та гуманітарних предметів становить 30-50% практичних завдань будь-якої навчальної дисципліни.

Тому із метою підвищення комп’ютерної компетентності викладачів та студентів в Житомирській філії КІБіТ був проведений навчальний тренінг «Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті». Під час заняття студенти та викладачі більш поглиблено познайомилися із роботою онлайн-платформи «Google classroom», а також дізналися багато цікавих «лайфхаків», яким чином правильно складати тестові завдання у віртуальному режимі і які мобільні додатки можна використовувати у процесі навчання.

Вітаємо наш колектив із здобуттям нових навичок, а також бажаємо нашим студентам і викладачам стати висококласними та технологічними фахівцями!