Підготовка бізнес-кадрів триває! Захист практики на кафедрі економіки та підприємництва

Київський інститут бізнесу та технологійПодіїПідготовка бізнес-кадрів триває! Захист практики на кафедрі економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва є провідною кафедрою в підготовці фахівців із менеджменту, фінансів, банківської справи, страхування та підприємництва. Отже, на базі кафедри здійснюється проходження практики, що передує написанню дипломних робіт та відіграє принципово важливе значення для професійного майбутнього.

В 2023 році майбутні випускники проходили практику на великих та середніх підприємствах (ТОВ «Фора», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ультрадрук», КП «Київський метрополітен»), банківських установах (АТ КБ «ПриватБанк»), а також у співпраці із фізичними особами – підприємцями.

Під час практичного навчання на підприємствах студенти займали наступні посади:

  • менеджер із продажу;
  • менеджер із розвитку бізнес-проєктів;
  • топ-менеджер;
  • менеджер із роботи з клієнтами;
  • фінансист.

Робота на вказаних посадах сприяла здобуванню практичного досвіду та розвитку вміння застосовувати аудиторні знання на практиці. Кожен із студентів усвідомив високий рівень відповідальності, яка лягає на працівника галузі управління, і зрозумів необхідність неперервного удосконалення професіоналізму.

Після проходження практики студенти четвертого курсу надали результати своїх досліджень у форматі звіту та заповненого щоденника практики. Публічний захист практики відбувся 6 квітня 2023 року у приміщенні Київського інституту бізнесу та технологій . Здобувачі з-за кордону отримали можливість захиститися в режимі «онлайн».

Завідувач кафедри, к.е.н., доц. Чімишенко С.М. : «Виробнича практика є одним з етапів написання дипломної роботи. Вона дозволяє зібрати фактичний статистичний матеріал підприємства, діяльність якого досліджується у кваліфікаційній роботі і дозволяє комплексно застосувати набуті студентами знання та вміння. Всі студенти-практиканти на високому рівні виконали поставлені перед ними завдання та довели свою конкретноспроможність в якості майбутніх фахівців».

Київський інститут бізнесу та технологій вітає старшокурсників із здобуттям практичного досвіду та підвищенням професійного рівня!