Продовжуємо навчання або розпочинаємо трудові будні? Перспективи випускника коледжу

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниПродовжуємо навчання або розпочинаємо трудові будні? Перспективи випускника коледжу

Ще вчора ти був студентом, а вже сьогодні гордо тримаєш в руках диплом молодшого спеціаліста. І перед випускником коледжу постає одвічне питання – що робити? Є два шляхи – розпочинати трудову діяльність за фахом або продовжувати вчитися далі. Отже, розгляньмо переваги та недоліки обох варіантів, а також можливість їхнього безпроблемного поєднання.

Робота після коледжу: стаємо самостійними

Епоха глобалізації відкриває для молоді багато цікавих та привабливих речей, повз яких досить складно пройти. І брати  у батьків гроші бажають далеко не всі, тому автоматично виникає питання про роботу після коледжу. Отже, яким чином працевлаштування змінює життя молодшого спеціаліста на краще?

Конкурентоспроможна заробітна плата. Освіта в коледжі дає можливість не «перебиватися» випадковими заробітками, а зайняти кваліфіковану посаду, яка гарантує стабільну зарплату. Купити автомобіль, звичайно, не вдасться, але забезпечити собі фінансову незалежність вийде цілком.

Уміння приймати рішення. Посади, які займають випускники коледжу, мають на увазі не лише оперативне виконання вказівок тих, хто «стоїть вище», а й прийняття самостійних рішень, від яких часто залежить хід виробничих процесів. Розпочавши трудову кар’єру, вчорашні юні студенти вже через два-три місяці перетворяться на міцних професіоналів, які не боятимуться брати на себе відповідальність в критичний момент.

Формування soft skills. Реалії сучасного бізнес-середовища припускають наявність не тільки професійних компетенцій, але й так званих «гнучких навичок» (soft skills): комунікабельності, креативності, готовності працювати в команді, вміння відчувати настрій співрозмовника (емоційний інтелект), лідерських якостей і т.д. І саме робота після коледжу стане прекрасним плацдармом для «прокачування» всіх необхідних особистісних компетенцій.

Самостійне життя. Багато хто мріє відірватися від рідної домівки і нарешті розпочати самостійне життя. І «точкою відліку» на цьому шляху може стати саме успішне працевлаштування випускника коледжу. І навіть якщо новоспечений дипломований молодший фахівець не зможе (або не захоче) виїхати з «рідного гнізда», він все одно вже стане самостійним

Після коледжу в ВУЗу: без документа немає фахівця

Робота – це завжди добре. Чіткий робочий графік, стабільна заробітна плата, строго окреслене коло обов’язків, чого ще бажати? А ось деякі жадають більшого, і після коледжу висловлюють бажання знову сісти за студентську парту. У чому ж є реальною вигода від диплома ВУЗу?

Вища освіта. У сучасному світі не бути бакалавром означає балансувати на межі ризику. Співробітника без диплома про вищу освіту в будь-який момент можуть звільнити, якщо на його місце знайдеться більш «освічений», тому всі молодші спеціалісти намагаються після коледжу вступити до ВУЗу.

Високий рівень знань. В установі вищої освіти III-IV рівня акредитації студенти отримують набагато більше знань, ніж в коледжі. Те, що раніше давалося базово і фрагментарно, в інституті вивчається більш розгорнуто та глибоко. А хто не має охоти стати більш освіченим?

Системне мислення. Для успішної роботи керівником потрібно не тільки знати свої обов’язки, а й добре розуміти, якою є організація виробництва, а також вміти управляти колективом. Якщо вступити до ВУЗу після коледжу, можна навчитися думати про все і відразу, не упускаючи жодної дрібниці.

Перспективні посади. Стабільний заробіток – добре, доки ти один. А ось коли заводиш сім’ю, стає дедалі важче, і хочеться одразу перетворити «стабільну» зарплату на «високу», що можливо тільки при успішному кар’єрному зростанні. Якщо є бажання професійно зростати, то немає іншого виходу, крім як вступити після коледжу до ВУЗу.

Багато випускників коледжу не зупиняються на досягнутому і бажають продовжити свою освіту в вищих навчальних закладах. Для сучасних людей вчитися ніколи не пізно, особливо коли якщо від цього залежить твоє майбутнє.

Робота + навчання: вчимося далі що б більше заробляти

Для тих, хто бажає почати самостійне життя, але має в планах отримати диплом про вищу освіту, існує оптимальний варіант – одночасно працювати і навчатися. Так, це складно, але кінцевий результат перевищить всі очікування. Якими ж будуть плюси подібного «комбінованого» варіанту?

Практичне застосування отриманих знань. Вступити до ВУЗу після коледжу і при цьому піти на роботу означає щоденну практичну перевірку отриманих в аудиторії знань. Підвищувати професійний рівень неможливо, якщо вивчаєш теорію без відриву від виробництва, тому робота після коледжу повинна поєднуватися із навчанням.

Відточування організаційних навичок. Неможливо стати грамотним управлінцем, не маючи можливості практикуватися. Якщо у ваших планах зайняти місце начальника відділу, то не залишається нічого, крім як вступити до інституту після коледжу.

Уміння працювати в багатозадачному режимі. Боїтеся, що робота буде відволікати від навчання, а навчання від роботи? Не варто перейматися, страх пройде дуже швидко, а от вміння виконувати велику кількість завдань в режимі «24/7» залишиться із вами надовго.

Швидкий кар’єрний ріст. Якщо ви влаштувалися на роботу із дипломом молодшого спеціаліста та проявили себе із найкращого боку, вища освіта дозволить прискорити темпи кар’єрного зросту та зайняти керівну посаду за максимально короткий термін. І коли перед роботодавцем стане вибір між кандидатом «зі сторони» та перевіреним співробітником, вгадайте хто отримає перевагу?

Вагаєтесь, куди піти після коледжу? Потрібно визначитися, що вам по-справжньому потрібно – гроші «в один момент» або успішна кар’єра. Вмійте прораховувати на кілька кроків вперед та приймати рішення, виходячи не тільки з сьогоднішніх потреб, але й думаючи про завтрашній день.

Економіко-технологічний коледж КІБіТ пропонує своїм студентам освіту, яка дозволить поєднати роботу та навчання в самому Київському інституті бізнесу та технологій, куди можна вступити одразу на третій курс аналогічної спеціальності. Навчання у нас надасть чудову можливість не тільки заробляти гроші, але й успішно застосовувати на практиці отримані знання. Замислюєтеся, куди вступити після коледжу, де можна буде вчитися і працювати? Коледж КІБіТ допоможе прийняти правильне рішення!

Продолжаем учёбу или начинаем трудовые будни? Перспективы выпускника колледжа

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниПродовжуємо навчання або розпочинаємо трудові будні? Перспективи випускника коледжу

Ещё вчера ты был студентом, а уже сегодня гордо держишь в руках диплом младшего специалиста. И перед выпускником колледжа становится извечный вопрос – что делать? Есть два пути – начинать трудовую деятельность по специальности или продолжать учиться дальше. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов, а также возможность их безболезненного совмещения.

Работа после колледжа: становимся самостоятельным

Эпоха глобализации открывает перед молодёжью много интересных и заманчивых вещей, мимо которых сложно пройти. И брать деньги у родителей хотят далеко не все, поэтому вопрос о работе после колледжа возникает автоматически. Итак, каким образом трудоустройство изменяет жизнь младшего специалиста к лучшему?

Конкурентоспособная заработная плата. Образование в колледже даёт возможность не перебиваться случайными заработками, а занять квалифицированную должность, гарантирующую стабильную зарплату. Купить автомобиль, конечно, не удастся, но обеспечить себе финансовую независимость получится вполне.

Умение принимать решения. Должности, занимаемые выпускниками колледжа, предполагают не просто оперативное выполнение указаний «вышестоящих», но и принятие самостоятельных решений, от которых часто зависит ход производственных процессов. Начав трудовую карьеру, вчерашние юные студенты уже через два-три месяца превратятся в крепких профессионалов, которые не будут бояться брать на себя ответственность в критический момент.

Формирование soft skills. Реалии современной бизнес-среды предполагают наличие не только профессиональных компетенций, но и так называемых «гибких навыков» (soft skills): коммуникабельности, креативности, готовности работать в команде, умения чувствовать настроение собеседника (эмоциональный интеллект), лидерских качеств и т.д. И именно работа после колледжа будет прекрасным плацдармом для «прокачивания» всех необходимых личностных компетенций.

Самостоятельная жизнь. Многие мечтают оторваться от родительского дома и наконец-то начать самостоятельную жизнь.  И «точкой отсчёта» в этом пути может стать именно успешное трудоустройство выпускника колледжа. И даже если новоиспечённый дипломированный младший специалист не сможет (или не захочет) уехать из «родного гнезда», он всё равно уже будет самостоятельным молодым человеком.

После колледжа в ВУЗ: без документа нет специалиста

Работа – это всегда хорошо. Чёткий рабочий график, стабильная заработная плата, строго очерченный круг обязанностей, чего ещё желать? А вот некоторые желают большего, и после колледжа выражают желание снова сесть за студенческую парту. В чём же состоит реальная выгода от диплома ВУЗа?

Высшее образование. В современном мире не быть бакалавром означает балансировать на грани риска. Сотрудника без диплома о высшем образовании в любой момент могут уволить, если на его место найдётся более «образованный», поэтому все младшие специалисты стараются поступить в ВУЗ после колледжа.

Высокий уровень знаний. В учреждении высшего образования III – IV уровня аккредитации студенты получают гораздо больше знаний, нежели в колледже. То, что раньше давалось базово и фрагментарно, в институте изучается более развёрнуто и глубоко. А кому не охота стать более образованным?

Системное мышление. Для успешной работы руководителем нужно не только знать свои обязанности, но и хорошо понимать, как происходит организация производства, а также уметь управлять коллективом. Если поступить в ВУЗ после колледжа, можно научиться думать обо всём и сразу, не упуская ни единой мелочи.

Перспективные должности. Стабильный заработок – это хорошо, пока ты один. А вот когда заводишь семью, становится потяжелее, и сразу хочется превратить «стабильную» зарплату в «высокую», что возможно только при успешном карьерном росте. Если есть желание профессионально расти, то нет другого выхода, кроме как поступить после колледжа в вуз.

Многие выпускники колледжа не останавливаются на достигнутом и желают продолжить своё образование в высших учебных заведениях. Для современных людей учиться никогда не поздно, особенно когда если от этого зависит твоё будущее.

Работа + учёба: учимся дальше что б зарабатывать больше

Для тех, кто желает начать самостоятельную жизнь, но имеет в планах получить диплом о высшем образовании, существует оптимальный вариант – одновременно работать и учиться. Да, это сложно, но конечный результат превысит все ожидания. Какие же будут плюсы в подобном «комбинированного» варианта?

Практическое применение полученных знаний. Поступить в вуз после колледжа и пойти при этом на работу означает ежедневную практическую проверку полученных в аудитории знаний. Повышать профессиональный уровень невозможно, если изучаешь теорию без отрыва от производства, поэтому работа после колледжа должна совмещаться с учёбой.

Оттачивание организационных навыков. Невозможно стать грамотным управленцем, не имея возможности практиковаться. Если в ваших планах занять место начальника отдела, то не остается ничего, кроме как поступить в институт после колледжа.

Умение работать в многозадачном режиме. Боитесь, что работа будет отвлекать от учёбы, а учёба от работы? Не переживайте, страх пройдёт очень быстро, а вот умение выполнять большое количество задач в режиме «24/7» останется с вами надолго.

Быстрый карьерный рост. Если вы устроились на работу с дипломом младшего специалиста и проявили себя с наилучшей стороны, высшее образование позволит ускорить темпы карьерного роста и занять руководящую должность в максимально короткое время. И когда перед работодателем станет выбор между кандидатом «со стороны» и проверенным сотрудником, угадайте кто получит преимущество?

Колеблетесь, куда пойти после коллежа? Определитесь, что вам по-настоящему нужно – сиюминутные деньги или успешная карьера. Умейте просчитывать на несколько шагов вперёд и принимать решения, исходя не только из сегодняшних потребностей, но и думая о завтрашнем дне.

Экономико-технологический колледж КИБиТ предлагает своим студентам образование, которое позволит выпускникам совместить работу и учёбу в самом Киевском институте бизнеса и технологий, куда можно поступить сразу на третий курс аналогичной специальности. Учёба у нас предоставит прекрасную возможность не только зарабатывать деньги, но и успешно применять на практике полученные знания. Задумываетесь, куда можно поступить после колледжа, где работа будет совмещаться с учёбой? Колледж КИБиТ поможет принять правильное решение!