Освітня програма «Психологія» – нове слово в сучасній освіті

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниОсвітня програма «Психологія» – нове слово в сучасній освіті

У сучасному глобалізаційному суспільстві, де люди так не схожі один на одного, але часто зіштовхуються разом, ніяк не можна обійтися без практичної психології. Вміння налагоджувати відносини із людьми є корисним та актуальним для будь-якої сфери діяльності – політики, економіки, педагогіки, медицини, виробництва, сфери послуг і т.д.

Практично кожна установа вищої освіти має в своїй структурі факультет або інститут психології. Однак психологія як наука має безліч напрямків, і її варто вивчати, виходячи із точки зору власних потреб та перспектив.

Відмітною рисою освітньої програми “Психологія” Київського інституту бізнесу та технологій є те, що окрім отримання базової психологічної освіти, студенти:

 • вивчають спеціальні бізнес орієнтовані дисципліни ( «Психологія бізнесу», «Психологія підприємницької діяльності», «Методика проведення тренінгів із психології» і т.д.)
 • вчаться використовувати методи психодіагностики в бізнесі (в тому числі в сфері HR та talent management – роботою із персоналом)
 • розвивають гнучкі навички «soft skills» (навички комунікації, робота в команді, лідерські якості, емоційний інтелект як емоційне сприйняття співрозмовника, контакт із аудиторією і т.д.)

Кафедра психології Інституту співпрацює на різних рівнях із HR компаніями, інститутами психології, медичними центрами, а також іншими організаціями та установами, які вивчають прикладні психологічні проблеми.

Що будуть знати та вміти випускники освітньої програми «Психологія» в КІБіТ?

У Київському інституті бізнесу та технологій освітня програма «Психологія» є вищою освітою, побудованою на практичному вивченні та реалізації компетентнісного підходу. На виході наші випускники будуть мати наступні знання та навички:

 • Уміння орієнтуватися в актуальних психологічних дослідженнях та розуміти роль і значимість концепцій соціального впливу
 • Здатність підбирати персонал, виходячи із комплексу професійних та особистісних якостей пошукачів, а також давати експертну оцінку відповідності займаній посаді
 • Уміння попереджати девіантну поведінку у оточуючих
 • Здатність грамотно та результативно проводити тренінги із психології із метою підвищення мотивації, навчання моделям поведінки, вирішення конфліктних ситуацій
 • Знання проектної методики та вміння реалізувати проектний підхід в процесі управління персоналом
 • Уміння ставити завдання та складати графік роботи підлеглих, виходячи з їхнього психологічного стану
 • Знання етичних принципів та моральних норм, а також уміння грамотно їх використовувати при консультуванні пацієнтів та роботи із персоналом.
 • Здатність прораховувати мотиваційні установки споживчої аудиторії

Ефективність навчання психології залежить від самих студентів. На третьому курсі майбутній випускник визначається із темою своїх подальших досліджень і під керівництвом викладача-коуча реалізує індивідуальний проект, що дозволяє здобути додаткові навички і компетенції та успішно захистити диплом.

Інноваційність та креативність: освітні методики факультету психології КІБіТ

Навчання психології в КІБіТ побудовано на використанні авторських методичних розробок, які спираються на актуальні тренди світової бізнес-психології. Серед інноваційних методик, які використовуються в навчально-освітньому процесі можна виділити:

 • Проведення майстер-класів
 • Багаторівневі психологічні тренінги
 • Рольові ігри
 • Заняття в форматі Open Air
 • Інтерактивний театр
 • Тренінги із психології, орієнтовані на розвиток конкретного навичку
 • Робота у фокус-групах
 • Інтелектуальні квести
 • Розробка та реалізація проектів (Start UP Академія КІБіТ)
 • Робота із виробничими колективами під час відвідування компаній-партнерів
 • Фото та арт терапія

 

Головне завдання викладачів Київського інституту бізнесу та технологій – сформувати у студентів креативне нестандартне мислення і навчити їх максимально різноплановим навичкам та компетенціям, які отримають свій розвиток в подальшій трудовій діяльності. Методики викладання КІБіТ надають можливість всебічного розвитку і комплексного навчання психології.

Реалізація в майбутньому: ким зможуть працювати випускники психологічного факультету КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологій надає можливість отримати різнобічну та багатофункціональну освіту, яка далеко не завжди є в інших ЗВО. Психологія в сучасності є напрямком міждисциплінарним, тому її вивчення вимагає вивчення суміжних дисциплін – історії, економіки, менеджменту, основ медицини і т.д., що не завжди практикується в вузькоспеціалізованих установах вищої освіти.

Підготовка кадрового потенціалу для бізнесу орієнтує Інститут на навчання психології в рамках комплексного підходу, який дозволить новоспеченим бакалаврам займатися як викладацькою діяльністю, так і консультуванням та роботою із персоналом. Єдина вимога до майбутнього професіоналу – практикувати в рамках мотиваційної установки на саморозвиток та дотримуватися принципу «Lifelong learning» (навчання протягом усього життя)

Після вивчення навчальних дисциплін КІБіТ, пов’язаних із практичною психологією, наші випускники зможуть займати такі посади:

 • Викладач психологічних дисциплін
 • Спеціаліст із психології реклами
 • Організаційний психолог
 • Клінічний психолог
 • Сімейний психолог
 • Психолог консультант
 • Соціальний психолог
 • Іміджмейкер
 • Дитячий психолог
 • HR менеджер
 • Спеціаліст відділу кадрів
 • Реабілітаційний психолог
 • Фасилітатор виробничих нарад

Якщо психологія є сферою ваших інтересів, вища освіта в Київському інституті бізнесу та технологій дозволить поєднати приємне із корисним та перетворити улюблене хобі на добре оплачувану роботу.

Вступивши до нас, ви навчитеся правильно відчувати інших людей, налагоджувати Network, ну і дізнаєтеся, як організувати власний бізнес, встановлювати довірчі відносини із партнерами та створювати продуктивний робочий мікроклімат. КІБіТ навчить вас знаходити підхід до інших людей!