Освіта в КІБіТ: готуємо практиків

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниОсвіта в КІБіТ: готуємо практиків

prikladnoe obrazovanie VUZ1Для чого потрібна освіта? Що б отримати хороші знання в певній сфері, зробити вдалу кар’єру та заробляти пристойні гроші. Освіта обов’язково має приносити і користь, і задоволення, інакше багато людей постійно відчувають себе незадоволеними. Київський інститут бізнесу та технологій дає вам пораду: якщо ви не відчуваєте справжнього покликання займатися наукою, то отримуйте освіту, яку точно зможете застосувати на практиці. Сфера бізнесу знаходиться в постійному розвитку та завжди потребує висококласних фахівців. Якщо хочете зайняти свою нішу в бізнесі, то ви маєте потребу в сучасній практичній освіті, яка забезпечить гідний рівень знань та введе в курс всіх новинок ринку. КІБіТ пропонує вам різні варіанти отримання якісної освіти, і стати хорошим фахівцем в області бізнесу. Крім спеціальностей, затверджених Міністерством Освіти, Київський інститут бізнесу та технологій працює в рамках автономних освітніх програм, які відповідають вимогам європейських стандартів проекту «Erasmus».

Економіка – точна наука. Економічні спеціальності КІБіТ.

Бути хорошим професіоналом в сфері товарно-грошових відносин дуже непросто. Для сучасного фахівця недостатньо просто знати математику та спеціальні економічні науки. Необхідні навички економіста майбутнього: здатність до системного аналізу, вміння швидко адаптуватися до змін, сприйняття та застосування різних нових форм робіт та програмного забезпечення.

Спеціальність «Облік і оподаткування» готує фахівців, які вміють збирати та обробляти всю інформацію, що стосується діяльності підприємства. Головний бухгалтер великого підприємства, аудитор, податковий інспектор, консультант з питань оподаткування – ось невеликий фрагмент з того переліку вакансій, на які можуть претендувати випускники даної спеціальності. Після закінчення Інституту наші випускники, в тому числі, будуть вміти контролювати фінансову діяльність підприємства, готувати бухгалтерську звітність, вести строгий облік всіх використовуваних коштів.

Фінанси, банківська справа та страхування. Уміння перерозподіляти кошти цінувалося в усі часи. Масштаб діяльності сучасних державних та приватних організацій такий, що фінансист повинен вміти аналізувати як роботу всього підприємства в цілому, так і його численних структурних підрозділів.

Корпоративні фінанси – освітня програма КІБіТ – готує фахівців, які будуть мати справу з великими фінансовими засобами та будувати програму інвестування. Дана освітня програма призначена для розвитку лідерських якостей – вміння брати на себе відповідальність, вести за собою команду професіоналів, особисто відповідати за фінансовий стан всього підприємства. Крім стандартних аудиторних курсів, передбачені групові заняття, де вирішуються завдання реальних компаній або бізнес проектів самих студентів. Під час навчання є можливість додатково отримати сертифікат CAP / CIPA.

Головне завдання економічного факультету КІБіТ – підготовка фахівців, які будуть знайомі з основними тенденціями світової та вітчизняної економіки. Наші випускники орієнтовані на роботу на перспективних посадах в різних державних та приватних структурах (в тому числі і міжнародних).

Менеджмент та організація: вчимося бути управлінцями.

Мистецтво управляти відноситься до одного з найскладніших умінь. Усвідомлення рівня відповідальності, вміла організація роботи співробітників, правильний розподіл часових ресурсів, націленість на результат – основні якості сучасного менеджера.

Менеджмент. Випускники даної спеціальності зможуть працювати на посаді менеджера середньої та вищої ланки в будь-якому підприємстві. Вони зможуть оволодіти різними методиками організації діяльності підприємства, отримають розуміння принципів ведення бізнесу в сучасних економічних умовах, сформують уявлення про закони, принципи та механізми управління та адміністрування.

Спеціальність «Публічне адміністрування» навчає менеджерів для роботи у виконавчихprikladnoe obrazovanie VUZ2 комітетах, меріях та інших державних організацій. Випускники даної спеціальності стають співробітниками державних структур, а також набувають навичок організації та адміністрування діяльності некомерційних громадських організацій. Досконале знання законодавчої бази, вміння налагодити комунікацію організації з юридичними та фізичними особам, готувати проекти рішень та їх здійснювати, організовувати волонтерську діяльність – професійні якості майбутніх менеджерів державних структур.

Управляти власним підприємством навчають в рамках освітньої програми «Підприємництво». Прораховувати стратегію розвитку, створювати план із реклами, підбирати та організовувати робочий персонал, навчати інших основним принципам виробництва – якості, без яких власник фірми не може обійтися. В процесі навчання студент реалізовує свій власний або груповий старт-ап різного рівня складності.

Якщо ви бажаєте досягти успіху, то повинні навчитися керувати власним життям. Київський інститут бізнесу та технологій вчить своїх студентів не тільки наукам із сфери менеджменту, а й розвиває здатність працювати в команді, брати на себе відповідальність та реалізовувати свої потенційні можливості на всі 100%.

Факультет психології: робота з людьми.

У наш час психологія охоплює практично всі сфери життя: політику, економіку, медицину, мистецтво, педагогіку і т. Д. З метою формування уявлення про «внутрішню» сторону життя підприємства, КІБіТ доповнює стандартні психологічні предмети спеціальними бізнес-дисциплінами, які будуть корисні майбутньому співробітнику  з роботі із персоналом.

Психологія. Випускники даної спеціальності набувають великий масив знань в області різних напрямків психології (клінічна психологія, соціальна психологія, дитяча психологія, психологія реклами і т.д.) і можуть працювати психологами в різних приватних та державних організаціях. Наші студенти вивчають особливості як індивідуальної, так і масової свідомості та поведінки, а також методику психології травмуючих ситуацій. Після закінчення Інституту вони здобувають набір компетенцій кваліфікованого психолога, здатного працювати як з колективом, так і з окремими людьми.

Психологія бізнесу – освітня програма, де вчать бути психологами в сфері ринкових відносин. З самого початку навчання студенти навчаються проводити різноманітні тренінги, правильно проводити співбесіди, підбирати персонал під певну вакансію, визначати та розвивати потенційні професійні якості майбутнього співробітника. Випускники даної програми можуть працювати бізнес тренерами, начальниками HR-відділу, рекрутерами, фасилітаторами виробничих нарад і т. д. Відмінна риса психологів бізнесу – вміння взяти на себе відповідальність за формування мікроклімату підприємства.

Уміння створити позитивний настрій в команді, правильно мотивувати на роботу, вирішити внутрішню проблему людини, яка звернулася за допомогою – професійні та людські якості майбутнього психолога. Для того, щоб стати саме хорошим психологом, необхідний певний час. Тому наш Інститут надає студентам реальну практику в навчальних закладах, центрах зайнятості, приватних компаніях, де завершується їх формування як справжніх фахівців в області психології.

Готуємо практиків в КІБіТ.

prikladnoe obrazovanie VUZЯкщо раніше для відкриття свого бізнесу потрібні були тільки гроші та знайомі, то зараз ситуація кардинально змінилася. Час авантюристів відходить у минуле, настає час фахівців. Залишати вітчизняний бізнес під управлінням дилетантів означає втратити для себе всю перспективну молодь. Київський інститут бізнесу та технологій зацікавлений в покращенні економічної ситуації України, а також у піднятті її міжнародного авторитету. Саме тому Інститут готує справжніх професіоналів-практиків, використовуючи такі методики:

  • проведення бізнес-тренінгів та робота в рамках групових проектів;
  • навчання роботі зі спеціалізованими комп’ютерними програмами;
  • організація міжнародних стажувань з метою знайомства з принципами роботи зарубіжних підприємств;
  • створення власних робочих проектів та проблемних кейсів (в рамках освітніх програм);

Київський інститут бізнесу та технологій забезпечує студентам практику в провідних компаніях України з можливістю подальшого працевлаштування. Якщо ви знаєте, ким хочете стати, але знаєте того, хто може вас навчити, КІБіТ зуміє дати гідну відповідь на ваш запит.