Економіко-технологічний коледж КІБіТ: прикладна освіта

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниЕкономіко-технологічний коледж КІБіТ: прикладна освіта

Prikladnoe kolledj.jpgЛюди ХХІ століття відкриті для постійних змін та нових звершень. Розвиток технологій визначив для людства безліч можливостей, але і висунув високі вимоги до знань та якості освітніх послуг. Будь-яка спеціальність обирається тільки після відповіді на питання: «Що я буду знати, і ким я зможу працювати?» Якщо навчальний заклад хоче бути затребуваним для абітурієнтів, його обов’язок – пропонувати якісну освіту, яка дасть можливість робити успішну кар’єру, розвиватися та добре заробляти.

Останнім часом люди все частіше віддають перевагу коледжу, а не ВНЗ, де вивчається багато теоретичних предметів. Вважається за краще спочатку отримати прикладну спеціальність, ніж одразу йти здобувати вищу освіту. Оволодіти базовими навичками, а потім їх поглибити – більш привабливий шлях для молодих людей,

У структурі Київського інституту бізнесу та технологій знаходиться економіко-технологічний коледж, який дає середню спеціальну освіту із можливістю її подальшого поглиблення (вступ відразу на третій курс Інституту. У Київському інституті бізнесу та технологій, крім затверджених Міністерством Освіти спеціальностей, передбачені автономні освітні програми. Перед студентами відкривається можливість опанувати додаткові навички. Кого ж готує коледж КІБіТ?

Економічні спеціальності: знайдемо себе в бізнесі.

У сфері бізнесу, який живе за схемою «попит-пропозиція», завжди є потреба у високих професіоналах. Економіко-технологічний коледж намагається не відставати від викликів часу, а готувати фахівців, що відповідають сучасним вимогам. Домашні завдання часто включають в себе підготовку в групі та створення власних проектів.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» готує фахівців з оцінки в сфері біржової діяльності, які відмінно розбираються в методиках оцінювання. Для наших випускників не становить ніякої складності визначити, в якому стані знаходяться фінанси підприємства, та оцінити ступінь потенційного ризику; надати всі документи з оцінцки об’єкта (квартира, будинок, цінні папери), вести облік операцій купівлі-продажу нерухомості. Неможливо працювати в фінансовій сфері без використання комп’ютерних програм, тому, крім нормативних документів та спеціальних знань, наші майбутні оцінювачі вивчають основи програм: 1С, SAP, SQL, Office 365, EXEL.

Менеджмент. Уміння організовувати робочий процес та управляти людьми – головне в бізнесі. Будь-яка сфера вимагає кваліфікованих менеджерів в різних областях управління. Випускник спеціальності «Менеджмент» повинен вміти успішно співпрацювати з іншими підприємствами та залучати покупців шляхом формування позитивної громадської думки. Випускники коледжу КІБіТ володіють умінням застосовувати на практиці методи управління, контролювати діяльність підприємства, створювати безпечні умови праці, забезпечувати захист прав людини на виробництві і т. д. Крім роботи з комп’ютерними програмами (1C, Adobe Photoshop, Office 365, EXEL, WORD) студенти знайомляться з нормативними кадровими документами, знають основи бізнес-планування, інтернет-маркетингу та роботи з персоналом.

Якщо студент бажає мати більш поглиблені знання з економічних спеціальностей, він може навчатися за однією з освітніх програм коледжу.

Освітня програма «Банківська справа і страхування» готує фахівців, які розуміють суть prikladnoe kolledj 2банківських операцій. Консультаційна допомога при укладанні договорів, документальний супровід банківських операцій, ведення обліку банківських операцій – все це вміють випускники даної програми.

Вивчаючи освітню програму «Бухгалтерський облік», студент отримує поглиблені знання та виробляє практичні навички з бухгалтерського обліку, а саме – збір, реєстрація та узагальнення інформації про стан майна, грошового обігу, зобов’язання та капітал організації. Також формується вміння складати щомісячну та щоквартальну бухгалтерську звітність.

Освітня програма «Фінанси», крім стандартних предметів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» вчить працювати та оцінювати стан підприємств з великим обсягом грошових коштів.

Здобуваючи освіту за спеціальністю «Операційний менеджмент», людина може сміливо розраховувати на придбання вміння супроводжувати будь-які операції. Аналіз сучасних інформаційних джерел, тренінги та групові заняття, спільна підготовка, створення проектів дає можливість сформувати висококласного фахівця в сфері управління операціями.

Технологічна  освіта в коледжі КІБіТ.

Сфера IT-технологій – одна з найперспективніших в процесі розвитку світового прогресу. Жодна людина не обходиться без комп’ютера, ноутбука, смартфона, а всесвітня павутина Інтернет виступає прямим постачальником різнопланової інформації та послуг. У корпоративній діяльності всі підприємства ведуть облік та обробку даних, використовуючи різні спеціалізовані програми як стандартизовані, так і розроблені спеціально для впровадження в конкретну компанію. Фахівці з комп’ютерів потрібні завжди та скрізь. Коледж КІБіТ вітає різні інновації, саме тому він випускає фахівців-технологів в комп’ютерній сфері.

У нашому коледжі існує підготовка в сфері інформаційних технологій за спеціальностю “Комп’ютерна інженерія” (спеціалізація “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”).

Студенти вчаться ремонтувати комп’ютерну техніку різного рівня складності, паралельно вивчаючи при цьому «начинку» та конфігурацію різних комп’ютерних пристроїв. Випускники спеціальності можуть обслуговувати готові серверні станції, системні блоки та інші комп’ютерні пристрої; встановлювати/перевстановлювати різні програми, налаштовувати мережеве з’єднання. Додатково вони отримують базові навички програмування. Програми, що вивчаються: операційні системи Windows 7/8/10, Windows Server, DNS, база даних MySQL; мови програмування – PHP, .NET, Java.

Якщо ви бажаєте більш детально вивчити технологію 3D-друку (3D printing) та робототехніку, скористайтеся перевагами нашої освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”, яка доповнює базові предмети з обслуговування комп’ютерних систем вивченням нових технологічних методик.

Сайт – візитна картка будь-якого підприємства. Викладачі коледжу навчають своїх студентів особливостям процесу створення сайтів. Проектування інтерфейсів, вивчення базових мов програмування, перевірка функціональності сайтів – це тільки частина навичок, якими оволодіють випускники освітньої програми «Веб-розробка». Уже на першому курсі студенти вміють створювати власні сайти. Це підтвердила ХХІ Міжнародна науково-практична конференція, де на секції «Хакатон» кожен учасник блискуче впорався із завданням створити сайт за півтори години.

Соціальна робота – вчимося працювати з людьми.

prikladnoe kolledj 3Уміння працювати з колективом, вирішувати проблеми соціальної адаптації, сприяти соціалізації неповнолітніх, допомагати людям із соціально неблагонадійних верств населення – корисні та цінні вміння, які не тільки роблять з людини професіонала, але ще і духовно його облагороджують.

Спеціальність «Соціальна робота» орієнтована на формування соціально-педагогічних навичок у випускника. Уміння працювати з людьми різного віку та із різними рівнями суспільних проблем є не тільки покликанням, а й професійною якістю, яке вимагає знань психології, теорії конфліктів, володіння всілякими методиками корекції поведінки. Студентів спеціальності «Соціальна робота» навчають основам психології, методикам раннього розвитку дітей, основам конфліктології, правильному попередженню та профілактиці девіантних форм поведінки, організації волонтерської діяльності. Для обробки інформації сучасні соціальні працівники використовують комп’ютерні програми, тому в процесі навчання наші студенти освоюють Word, Exel, Power Point, Office 365.

Освітня програма «Соціальна робота» передбачає розширену підготовку з метою виховати професіонала, здатного працювати на підприємстві з великою кількістю співробітників. Уміння знаходити вихід із кризових ситуацій для клієнтів та персоналу формується виключно на основі знань психології та права. Також студент опановує гнучкі навички (soft skills) – управлінням часом, критичне мислення, вирішенням проблем, здатність бути лідером.

Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій сприяє вихованню професіоналів зі сформованими практичними навичками, які допоможуть випускнику коледжу знайти добре оплачуване робоче місце. Якщо молодший спеціаліст бажає продовжити свою освіту за даною спеціальністю, він може вступити одразу на третій курс Київського інституту бізнесу та технологій, або до іншого навчального закладу, де є відповідний напрям підготовки. Бажаєте мати прикладну освіту? КІБіТ вам її надасть!