Гіперінформативний успіх! Ювілейна конференція «Студент-Дослідник-Фахівець»

Сучасна гіперінформаційна реальність визначає наукову діяльність не лише як комплекс теоретичних проблем, але як інструмент вирішення актуальних практичних завдань. Зокрема комплексу проблем, пов’язаних із розповсюдженням пандемії COVID19. Наслідуючи всі тренди освіти і науки, Київський інститут бізнесу та технологій присвятив свою ювілейну ХХV конференцію «Студент – Дослідник – Фахівець» найактуальнішим питанням, що постали перед людством за останні два роки.

У заході взяло участь понад 300 учасників, сама конференція складалася із пленарного засідання та секційної роботи. Формат проведення був комбінований – виступи відбувалися як на онлайн платформі Zoom, так і аудиторно.

Пленарне засідання: як пандемія змінила наше життя 

За традицією щорічне наукове свято КІБіТ відкрила ректор Інституту Олена Вячеславівна Яковлева. Поряд із привітанням гостей, пані ректор також привітала Київський інститут бізнесу та технологій із 60-річчям і зазначила, що Інститут весь час займався підготовкою фахівців для роботи у сфері народного господарства та бізнесу, що зумовлювало орієнтацыю на актуальні запити економіки. І в даний час, повідомила Олена В’ячеславівна, КІБіТ навчає своїх студентів на інноваційних спеціальностях – психології бізнесу, цифровій економіці, підприємництву і т.д. На завершення свого виступу пані Яковлева відкрила роботу конференцію, виразивши надію, що все пройде успішно та продуктивно.

Виступ пана Андре Йоганнеса Гріневальда, Надзвичайного і Повноважного Посла Південно-Африканської Республіки в Україні окреслив коло важливих проблем і тенденцій, що постали перед світом у зв’язку із пандемією та карантином. Світова спільнота повинна стати більше відповідальною і зустріти пандемію у всеозброєнні. Людям довелося вчитися новим речам – працювати дистанційно, переформатовувати бізнес, комунікувати. І головне – усвідомлювати відповідальність за життя один одного. Необхідною умовою зупинення загрози є зв’язок всіх країн, адже щоб ззупинити пандемію в одному місці, потрібно зупинити її усюди.

Пан Альберто Адріан Фуентес Акоста, III секретар-керівник із консульських питань Посольства Республіки Куба в Україні в своїй доповіді зазначив, що єдина можливість вберегтися від жахливих наслідків пандемії – зупинити її. Це робить пріоритетним медичний ресурс, зокрема виробництво вакцинації. Пан посол розповів, яким чином Куба налагодила випуск вакцин і знизила гостроту кризових наслідків, пов’язаних із пандемією. В кінці доповідач закликав всіх об’єднатися і спільно протистояти загрозі Covid19.

Генеральний директор DIA PHARMA Limited пан Тамарай Пандіан зазначив зміну парадигми освітнього процесу під час пандемії, адже онлайн навчання передбачає більше самостійної роботи, ніж в аудиторії, і відповідно краще адаптовані до реалій сучасного життя. СОVID19довів планетарну єдність всіх людей та актуальність глобалізаційних процесів, адже люди не можуть один без одного.

Завершив пленарне засідання Ельшад Ібрагімов, заступник голови об’єднаної діаспори Айзербайджану в Україні, віце-президент Федерації кінгбоксингу України «WAKO». Пан Ельшад обґрунтував необхідність виконання карантинних мір, що дає продуктивний результат і водночас підвищує самодисципліну та самоорганізованість.

Пленарне засідання, яке проходило на онлайн платформі Zoom, транслювалося на всіх секціях, і після завершення отримало продовження у комбінованому форматі – комп‘ютерному та аудиторному.

Секція «Вплив чинників COVID19 на світову економіку та бізнес»: актуальні проблеми

Проблематику, що розглядалася під час роботи, можна концептуалізувати за наступними напрямками:

– Висвітлювались питання розвитку економіки та бізнесу в умовах пандемії COVID-19

– Аналізувалися фактори впливу 4 промислової революції на економічні процеси в суспільстві

– Розглядалися питання функціонування бізнесу в реаліях української економіки.

Засідання відкрила запрошений модератор секції – доктор економічних наук Никифорук Олена Ігорівна, завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук». Її доповідь «Україна і ЄС: конкуренція чи конвергенція?» була присвячена аналізу розвитку українського бізнесу в умовах четвертої промислової революції.

Подальші доповіді фахівців та студентів піднімали актуальні економічні питання, пов’язані із логістикою, бухгалтерією, управління персоналом, операційною діяльністю.

Інноваційною та раціоналізаторською стала доповідь Садової Анни «Вдосконалення системи управління персоналом на малому підприємстві». Під час доповіді вона презентувала власну розробку – систему навчання персоналу, організації їх роботи з клієнтами із застосуванням сучасних методик на малому підприємстві 3D-візуалізації.

Проблема організації роботи із персоналом також була піднята Ковтонюк Дариною, студенткою Житомирської філії. В доповіді «Нетрадиційні методи підбору персоналу» вона презентувала нетрадиційні методики підбору персоналу на підприємстві, зокрема стрес-інтервью, аналіз відбитків пальців, фізіогноміка та інші. Подібний характер носила доповідь Дундяк Анастасії («Створення системи мотивації на підприємстві архітектурної візуалізації»)

Питання організації та специфіки роботи підприємств піднімалися у доповідях Максима Федорова («Шляхи удосконалення маркетингу на рівні підприємства»), Бегас Олени («Елементи логістики запасів на підприємництві»), Вакальчук Поліни («Управління ефективністю операційної діяльності підприємств»), Кузовенко Крістини («Особливості ділової активності компанії Tesla Motors») і т.д.

Важливою стала доповідь Васильєвої Ярослави «Оптимізація грошових потоків підприємства», де було проаналізовано грошові потоки будівельної фірми «Новий Львів» та презентовано цікаві висновки впливу різних факторів на прибуток фірми.

Інформативний характер носили доповіді, які піднімали не лише питання бізнесу та фінансів, але і проблему впливу соціальних факторів на розвиток територіальної економіки. Можна відмітити доповідь Домашенко Діани («Децентралізація та стійке соціально-економічне зростання громад»), Юденка Гліба («Децентралізація та стійке соціально-економічне зростання громад») та Лузоло Мполо Нова («Виклики та перспективи експлуатації природних ресурсів в Демократичній Республіці Конго».)

Лауретатами стали:

І місце – Садова А. Тема – «Вдосконалення системи управління на малому підприємстві»)

ІІ місце – Ковтонюк Д. Тема – «Нетрадиційні методи відбору персоналу»

ІІІ місце; Васильєва Я.(тема – «Оптимізація грошових потоків підприємства»)

Девіз секції: «Світова економіка в умовах четвертої промислової революції та пандемії COVID-19»

Секція «Сучасні тенденції прикладної психології»: теоретичний і практичний аспект

В умовах нової реальності психологія набуває принципово важливого значення, адже без неї неможливо здійснювати жодного управлінського процесу. Проблема мотивації, інформаційного впливу, психоаналітики, створення комунікативного простору, інклюзивної освіту, подолання стресу та адаптації в умовах четвертої промислової революції, створення в колективі комфортного соціально-психологічного клімату – це лише невеликий перелік питань, що підлягали обговоренню.

 

Змістовним та інформативним став виступ почесного гостя – запрошеної професорки Щецинського університету Грушевської Славоміри-Анни «Специфіка комунікації в аспекті “Beyond reality”». Автор дала своє власне розуміння, як повинна змінитися система взаємодії людей в сучасних умовах.

Теми, які були найбільш відзначені модераторами секції, пов’язані із персональним внутрішнім психологічним станом людини. Студентка випускного курсу коледжу спеціальності «Соціальна робота» Єгорова Емма проаналізувала причини і наслідки переживання сорому. Новизна роботи полягала у тому, що вперше було обґрунтовано конструктивну природу сорому як гарантії соціальної відповідальності. Доповідь Кочетової Аліси, про колискові як чинник гармонійного виховання, ідеально гармоніювала із емоційним фоном, створеним доповідачкою. Бербушенко Наталія здійснила детальний аналіз психологічних особливостей сприйняття рекламної продукції.

Студенти в аудиторії активно задавали питання, приймали участь в обговоренні та оцінювали кожен виступ із різних критичних позицій.

Лауреатами стали:

І місце – Єгорова Е. Тема – «Причини та наслідки переживання сорому»

І місце – Кочетова А. Тема«Колискові, як чинник у вихованні гармонійної особистості».

ІІ місце – Бербушенко Н. Тема – «Психологічні особливості сприйняття реклами»

Девіз секції: «Психологія усюди!»

Секція «Технології цифрової трансформації суспільства»: якою може стати нова цифрова реальність?

На секції поряд із доповідями на ІТ тематику був проведений хакатон, присвячений 3D моделюванню, за допомогою он-лайн програмного забезпечення. Під час теоретичної частини роботи секції обговорювалися наступні проблеми:

– Яким чином можна цифровізувати навколишній світ?

– Якими є особливості впровадження цифрових послуг для громадян?

– Якими є алгоритми розробки програмного інструментарію для виробників програмного забезпечення?

Найбільш цікавими та актуальними стали доповіді студентів:

Хоменко Дмитро «Роботизація соціальної сфери людини» (поява замість людей на робочих місцях – роботів).

Кудалін Нікіта «Особливості використання мови Piton» (порівняння мови програмування Piton з іншими популярними мовами).

Юр’єв Олег «Використання технології blockchain, на державному рівні» (яким чином держава може використовувати такі технології та в яких сферах діяльності).

Після закінчення теоретичної частини (доповідей та обговорення) на секції «Технології цифрової трансформації суспільства» традиційно був проведений хакатон. Він був присвячений 3D моделюванню, за допомогою он-лайн програмного забезпечення. Головним критерієм завдання було – максимально виконана робота за одиницю часу. Об’єкт відображення був обраний кожним студентом самостійно. Хлопці та дівчата блискуче справилися із задачею і без складнощів продемонстрували своє вміння володіти технікою 3D моделювання.

Лауреатами стали:

І місце – Закопайло М. Тема«5як майбутнє».

Призери хакатону – Дивнич К., Харченко М., Юр’єв О.

Девіз секції: «Гіперінформативність!»

Секція «Глобальні тренди сучасності: гуманітарний аспект»: міжкультурна комунікація

Тематика доповідей була представлена як українцями, так і іноземцями із Індії, Непалу, Нігерії, Конго. Проблематика була широкою та різноманітною, проте переважали доповіді з актуальних глобалізаційних проблем – пов’язана із впливом СОVID 19 на життя різних країн.

Зокрема можна відзначити доповіді: Мавунгу Емануель (Конго). «Вплив Covid 19 на ДР Конго»; Обасі Марк (Нігерія) «Культурний та соціально економічний розвиток Нігерії»; Анде Шакират (Нігерія) «Психо-соціальний ефект неповних сімей в Нігерії»; Рівет Гуругу Алфоріус (Нігерія) «Соціально-економічний розвиток Нігерії»; Абрахам Гурундо (Непал) «Covid 19 в Непалі»; Нітіш Вірді (Індія) «Економіка Індії в період пандемії»

Проте можна визначити і доповіді, пов’язані з українською історичною пам’яттю, зокрема діяльністю Б.Хмельницького (Михайленко Дмитро. «Діяльність Б.Хмельницького»), творчістю Леся Українки та Ліни Костенко (Кутова Анжеліка «Порівняння творчості Лесі Українки та лінії Ліни Костенко»), а також наслідками Чорнобильської катастрофи 1986 р. (Фокіна Діана«Чорнобильська тема в літературі»).

Загалом до публікації було надіслано понад 25 тез, із них понад 10 – англійською мовою.

Лауреатами стали:

І місце – Кутова А. Тема – «Порівняльний аналіз творчості Лесі Українки та Ліни Костенко»;

ІІ місце – Сич А. Тема – «Інформаційно-психологічні операції»

ІІІ місце – Natish Vardi (Індія). Тема – Вплив СOVID19 на економіку Індії»

Девіз секції: «Корисно-Досвід-Цікаво-Вчимося!»

Ювілейна конференція ХV конференція «Студент – Дослідник – Фахівець» може бути охарактеризована як успішний проект, який був повністю реалізований в межах усіх доповідей і завдань. Комбінований формат роботи надав можливість вислухати велику кількість інформативних та цікавих доповідей, які викликали шквал питань та обговорень. Адже проблема COVID19 жодного не залишила байдужим, і активізувала жити і діяти по новому в умовах нової реальності.

Адміністрація та викладацький склад КІБіТ дякує всім учасникам за успішне наукове свято, яке об’єднало всю наукову спільноту Інституту та його партнерів, і поставило велику кількість завдань на майбутнє. Бажаємо успіхів всім нашим науковцям-практикам!